Adótanácsadó - 2024 képzés

Adótanácsadó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04115006
 • Szakképesítés megnevezése: Adótanácsadó
 • KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Adótanácsadó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Adótanácsadó képzés munkaterülete:

  Az adótanácsadók, jellemzően a magyarországi adózással kapcsolatos, a vállalkozások, költségvetési szervek egyéb szervezetek (pl.: nonprofit szervezetek), magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, operatív ügyeket intéznek, továbbá belföldi adótervezési feladatokat látnak el.

  Az adótanácsadó a kapott megbízás alapján, átnézi a rendelkezésre álló dokumentációkat (szerződések, számviteli kimutatások), azonosítja a megbízással összefüggő problémákat, az ezekhez kapcsolódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának pontos tájékoztatást ad.

  Elkészíti, ellenjegyzi vagy javaslatot tesz a könyveléstől, bérszámfejtéstől, illetve külső vagy belső adatszolgáltatóktól kapott vagy beszerzett adatok alapján a bevallások elkészítésére. Segítséget nyújt az adókötelezettségekhez (pl. bevallás, adatszolgáltatás) kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat. Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján részt vesz az adókötelezettségek teljesítésében, a jogok érvényesítésében. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.

  Ellenőrzési szervezetek tagjaként/vezetőjeként részt vesz az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésében, az ellenőrzések megszervezésében, irányításában.

  Az adótanácsadói szakképesítés elsősorban a magyarországi adó-járulék és illetékügyekre fókuszál, kevésbé érintve a vámszabályozást, a támogatásokat, a cégcsoportok adózási kérdéseit és a nemzetközi szabályokat.

 • Adótanácsadó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés,
  04115005 Államháztartási ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Szakképesítés, szakképesítés-ráépülés vagy meghatározott felsőfokú végzettség szakmai ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Adótanácsadó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 310 óra
 • Maximális óraszám: 560 óra
 • Adótanácsadó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az adótanácsadó az adózók és a költségvetés között transzmissziós szerepet tölt be.

  Egyrészt segíti (meghatározza, bevallja, befize(tte)ti, jogkövetésre ösztönöz) a költségvetési bevételen keresztül a közös költségek finanszírozását, másrészt jelzi, a költségvetésért felelős intézmények felé a gyakorlatban jelentkező ellentmondásokat, javaslatot tesz ezek feloldására.

  A költségvetés bevételeinek legnagyobb részét az adózók önadózás keretében vallják és fizetik be, így az adótanácsadó feladata az adózók önálló jogértelmezésének segítése és a jogkövetési hajlandóság erősítése. Az adótanácsadó további feladata, hogy megóvja ügyfeleit, munkáltatóit a bírságoktól és egyéb jogi szankcióktól, amelyek következtében a vállalkozások likviditása is csökken. Adótervezés keretében adótakarékos, de jogkövető megoldásokat tud javasolni, amelyek a vállalkozások gazdálkodását pozitívan befolyásolják a megtakarítások finanszírozásba való bevonhatóságával.

  Az adótanácsadó feladata speciális segítségnyújtás a megbízójának, melynek keretében olyan szakmai segítséget nyújt, hogy a megbízó képes legyen megfogalmazni és megérteni azt a konkrét problémát, amelynek megoldásában az adótanácsadótól segítséget, véleményt kér.

  Az adótanácsadó a teljes gazdasági szféra (vállalkozás, pénzintézet, költségvetés, nonprofit szervezetek) és a magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel (pl. járulék, illeték), költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó, valamint egyedi adózási tanácsadói munkát végez.

  Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és jogkövetkezményeiről megbízójának tájékoztatást ad. Képes adózási alternatívák kidolgozására. A belföldi adóztatási kérdéseket illetően képes adótervezési feladatok ellátására, egyszerűbb - elsősorban személyi jövedelemadóhoz kötődő- esetekben az országhatáron átívelő gazdasági események adótervezésére is.

  Komplex módon átlátja a vállalkozások és a természetes személyek adó-, járulék, vám, illeték kötelezettségeit. Megbízás alapján elkészíti, ellenőrzi, ellenjegyzi az adóbevallásokat. Gazdálkodó szervezetek esetében tanácsod ad a helyes adóbevallás elkészítéséhez szükséges számviteli feltételrendszer kialakításához, működtetéséhez, ellenőrzi, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.

  Meghatalmazás alapján eljár az egyes adókötelezettségek teljesítésében és az adózói jogok érvényesítésében, az adóhatóságok előtti eljárásokban, képviseletet lát el.

  Ismeri, és munkája során alkalmazza a hazai, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét, azonban a munkája elsősorban a belföldi adózási ügyekre irányul. Tájékoztatást ad a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, a külföldiek magyarországi munkavállalásával kapcsolatos alapvető adó és járulékfizetési szabályokról.

  Értelmezi és alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, továbbá a külföldi adóilletőséggel rendelkező adózók magyarországi adókötelezettségét érintő szabályokat. A járulékszabályok megfelelő alkalmazásához iránymutatást nyújt a biztosítottság meghatározásával kapcsolatban.

  Az adótanácsadó képes átfogó információkat nyújtani az importügyletek kapcsolódó vámeljárási szabályokban. Tájékozott az országhatáron átívelő külkereskedelmi, szállítmányozási és egyéb szolgáltatási ügyek áfa szabályaiban.

  Az adótanácsadó részletesen ismeri és alkalmazni tudja az önkormányzatokhoz kapcsolódó adószabályokat (gépjárműadó, helyi adók, települési adók).

  Munkájának megszervezésével integrálódik az őt alkalmazó vállalkozás, adótanácsadó szervezet vagy állami és helyi adóhatóság munkájába, érvényesíti az irányadó szakmai és etikai normákat.
  Tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikál a környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal, szakértőkkel.

  Az adótanácsadó képes arra, hogy munkájához használni tudja a különféle digitális eszközöket, rendszereket (integrált vállalatirányítási rendszerek, könyvelőprogramok, számlázó programok, adóbevallások, elektronikusan elérhető adatbázisok, adótanácsadási szoftverek stb.)

 • Adótanácsadó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Adótanácsadó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Adótanácsadó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:

  A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

  Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

  A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése:

  Programkövetelmény-modul neve: Az adóigazgatás általános és speciális szabályai

  Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

  Időtartama: 120 perc

  A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé), kiemelten a következő jogi elemekre:

  1. adózás rendje,
  2. adóigazgatási eljárás,
  3. adóvégrehajtás

  Programkövetelmény-modul neve: A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek

  Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

  Időtartama: 180 perc

  A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

  A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: Az általános forgalmi adó, jövedéki adó, vámismeretek.

  Programkövetelmény-modul neve: Jövedelemadózás és járulékfizetés

  Programkövetelmény-modul sorszáma: 5

  Időtartama: 180 perc

  A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, tb járulékok (alapvetőszabályok), társasági adó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás.

  Programkövetelmény-modul neve: Egyéb adók, illetékek

  Programkövetelmény-modul sorszáma: 6

  Időtartama: 120 perc

  A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: gépjárműadó, cégautóadó, helyi adók, települési adó szabályai részletes ismerete, továbbá a különadók alapvető szabályai.

  Programkövetelmény-modul tanulási eredményének - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi mérése:

  Programkövetelmény-modul neve: Jogi feladatok a gyakorlatban

  Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

  Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő: 25 perc)

  A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek egy-egy konkrét jogterületre irányulnak, kiemelten

  1. kötelmi jog
  2. büntető jog/munkajog
  3. közigazgatási hatósági eljárás/ a bíróságok szerepe az adójogi viták eldöntésében

  Programkövetelmény-modul neve: Számviteli ismeretek

  Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

  A mérés módszere: az ágazatért felelős miniszter által kiadott központ írásbeli feladatlap (teszt, esszé: 40%; számítás: 60%), kiemelten a következő témakörökben: a számviteli törvény rendelkezéseinek és a számviteli bizonylatoknak az ismerete, főkönyvi kivonat és cash flow kimutatás értelmezése, a vállalkozás eredményének, vagyonának meghatározása, alapvető könyvelési tételek ismeretének ellenőrzése komplex feladatok formájában.

  Programkövetelmény-modul neve: Adótanácsadás, adókommunikáció

  Programkövetelmény-modul sorszáma: 7

  Időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 25 perc)

  A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek az adótanácsadói tevékenységhez kapcsolódó szituációkra irányulnak.

  A Szakmai előképzettségek pontban felsorolt szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), továbbá a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők felmentést kapnak a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az adózás komplex elméleti ismerete

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján a következő témakörökből kerül összeállításra:

  1. Adózás rendje, adóigazgatási eljárás, adóvégrehajtás
  2. Vám, jövedéki adó, általános forgalmi adó, regisztrációs adó
  3. Személyi jövedelemadó, társasági adó és osztalékadó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, TB járulékok
  4. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, Illeték, Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók, különadók (pl. kiskereskedelmi adó, biztosítási adó)

  A feladatok típusai

  • feleletválasztás (amely lehet: alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),
  • feleletalkotás (amely lehet: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, kifejtős feladat, esszé, érvelés, rezümé, számítási feladat).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100% jeles (5)
  80 - 89% jó (4)
  70 - 79% közepes (3)
  60 - 69% elégséges (2)
  0 - 59% elégtelen (1)

  A javítóvizsgán a teljes írásbeli vizsgát meg kell ismételni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az adózás komplex gyakorlati ismerete

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

  Az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely gyakorlati esetfeldolgozást tartalmaz az alábbi témakörökből a) - d) részfeladatokkal:

  1. Adózás rendje, adóigazgatási eljárás, adóvégrehajtás
  2. Vám, jövedéki adó, általános forgalmi adó, regisztrációs adó
  3. Személyi jövedelemadó, társasági adó és osztalékadó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, TB járulékok,
  4. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, Illeték, Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók, különadók (pl. kiskereskedelmi adó, biztosítási adó)

  A vizsgázó a bizottsággal gyakorlatorientált szakmai beszélgetést folytat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A projektfeladat maximális pontszáma 100 pont, mely részfeladatonként 25-25 pont.

  Szakmai tartalom: 50%; kommunikációs képesség: 20 %; problémamegoldó képesség: 30%.

  Amennyiben a vizsgázó egy részfeladata nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben az összteljesítménye maximum 70%-ra értékelhető. Póttételt abból a részfeladatból kell húznia, melyből a vizsgázó teljesítménye 60% alatti.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át részfeladatonként külön-külön elérte

  Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100% jeles (5)
  80 - 89% jó (4)
  70 - 79% közepes (3)
  60 - 69% elégséges (2)
  0 - 59% elégtelen (1)

  A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni.

  Sikertelen projektfeladat esetén egy éven belül a javítóvizsga letehető. Az első vizsga zárását követő egy éven túl az írásbeli vizsgát is meg kell ismételni.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu