Társasházkezelő - 2024 képzés

Társasházkezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04134002
 • Szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő
 • KEOR kód: 0413
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Társasházkezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Társasházkezelő képzés munkaterülete:

  A társasházkezelő az adott társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan. A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Ennek keretében a társasház üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben, e körben elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.

  A társasházkezelő:

  • hasznosítási tervet dolgoz ki a társasház számára,
  • gazdasági elemzést készít,
  • igénybe veszi a jogi, gazdasági, műszaki szakembereket - társasházat érintő - ügyek intézéséhez, megfelelő ismerettel rendelkezik a szakemberek kiválasztásához,
  • javaslatokat készít a társasház legfőbb döntéshozó szerve számára,
  • beszámolót, éves költségvetést készít, gazdasági elemzést végez a társasház harmadik személyek felé történő teljesítési lehetőségeiről,
  • megtakarítási javaslatot készít,
  • közgyűlést készít elő, a közgyűlés határozatait végrehajtja, közös költséget beszedi,
  • a társasház műszaki állapotáról felmérést készít és javaslatot tesz a rövid, közép és hosszú távú felújításokra,
  • munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és vállalkozási szerződéseket köt,
  • pályázatokat készít,
  • előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását a közgyűlés döntése szerint,
  • megszervezi a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását,
  • kapcsolatot tart a külső és belső partnerekkel,
  • a társasház és a tulajdonosok törvényben előírt dokumentumait és adatait kezeli,
  • társasház vagyonát kezeli, a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerinti könyvelési feladatokat ellátja,
  • a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellát,
  • a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellát.
 • Társasházkezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Társasházkezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 240 óra
 • Maximális óraszám: 360 óra
 • Társasházkezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A társasházakkal összefüggő belső működésbeli feladatok elvégzése (pl. közgyűlés összehívása, döntések előkészítése és végrehajtása, közös költség nyilvántartása és beszedése), valamint a társasház működtetésével összefüggő teendők (pl. közüzemi számlák fizetése, karbantartási, felújítási feladatok, adózás, pályázatok figyelése, szolgáltatókkal szerződés) összetett, adott esetben kifejezetten speciális szakértelmet és jelentős időráfordítást igénylő tevékenységek, ezért a társasházak részéről fennáll a kereslet e tevékenységeket professzionális szinten ellátó üzletszerű vállalkozások megbízására. A jelenlegi formájában a képzés érintheti az üzletszerűen tevékenységüket folytató közös képviseleteket, a magánszemély közös képviselőket és társasházi intézőbizottsági elnököt, amennyiben a közgyűlés határozata úgy rendelkezik, hogy e személyek társasház-kezelői tevékenységet is elláthatnak.

 • Társasházkezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Társasházkezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu