Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens - 2024 képzés

Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04115010
 • Szakképesítés megnevezése: Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens
 • KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzés munkaterülete:

  A vám, jövedéki és termékdíj asszisztensi szakképesítés kidolgozásának alapját az MKIK által a Közgazdasági ÁKT keretében 2020-ban kidolgozott vám, jövedéki és termékdíj ügyintézői munkakörök elemzések adták. Mindegyik elemzés kiemelte a sokrétű feladatok asszisztensiügyintézői bontásának célszerűségét, amely a feladatok hatékonyabb ellátását, az életpálya modell kialakítását és a céges munkaszervezés előnyeit szolgálja.

  A vám, jövedéki és termékdíj szakmákban az ügyintézői szintek különválnak, de ezek közös alapját egy együttes asszisztensi képzésben célszerű kialakítani. Ezáltal az asszisztensi feladatok több szakterülethez együttesen lehet delegálni, a személyek szakmai fejlődése pedig a későbbiekben az érdeklődési körnek/cégprofilnak megfelelően építhető fel.

  A vám, jövedéki és termékdíj asszisztens érdemben elvégzi a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkoztatottak felügyelete és irányítása mellett. A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • közreműködni a kereskedelmi ügyletekkel járó adminisztratív feladatok végrehajtásában,
  • ellenőrizni az ügyletek okmányait (számla, fuvarlevél, termékkísérő okmány, minden olyan okmányt, amely kapcsolódik a termék szállításhoz, vámkezeléshez, jövedéki adó és termékdíj fizetési kötelezettség megállapításához)
  • alapszinten használni az uniós és nemzeti vám- és jövedéki elektronikus szakrendszereket, illetve a termékdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatási platformokat,
  • közreműködni az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) összefüggéseinek, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott kötelezettségek alkalmazásában,
  • elvégezni az importhoz vagy exporthoz kapcsolódó vám- és egyéb terhek megfizetésére vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapvető számítási műveleteket a hatályos jogszabályok ismerete és alkalmazása segítségével,
  • ellátni adatrögzítési feladatokat,
  • figyelemmel kísérni a kötelezettségekre vonatkozó határidőket,
  • közreműködni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokban,
  • közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzések adminisztrációs feladatainál.

  Betölthető munkakörök:

  • vám, jövedéki és/vagy termékdíj asszisztens
  • vám-, jövedéki vagy termékdíj adminisztrátor
 • Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 100 óra
 • Maximális óraszám: 120 óra
 • Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Hazánk geopolitikai adottságainak valódi kihasználását jelentő logisztikai fejlesztések megvalósításához közvetlenül kapcsolódik vámszakmai tudás. A nemzetközi áruforgalom bonyolításának további fontos eleme a speciális termékkörökhöz kapcsolódó adó- és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése, a termékdíjköteles termékek és a jövedéki termékek gyártásának és kereskedelmének vonatkozásában. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2019-ben elvégezte a vám, jövedéki és termékdíj ügyintézői munkakörök elemzését is, s szakmai szerepelők szakemberei mindegyik szakma kapcsán meghatározták az ügyintézői munka előkészítésében, konkrétan az adatrögzítési és adminisztrációs feladatok végrehajtásában közreműködő asszisztensi munkakör visszaállításának igényét. Pontosan meghatározták azokat a részfeladatokat, amelyeket az aszszisztensi munkaerők önállóan, de természetesen a szakmai vezetőként támogató vám-, jövedéki vagy termékdíj ügyintéző (vagy kis-és középvállalkozások esetén általános pénzügyi vezető) irányításával el tudnak végezni. Az életpálya ezen első állomása megfelelő bemeneti feltételt jelenthet a külkereskedelmi ügyletekben járatlan érettségizett munkavállalók számára az ügyintézői továbblépés felé, miközben már a munkaerőpiacon elérhető kompetens szereplőként jelenhetnek meg. Gazdálkodók régóta megfogalmazott gazdasági és humánpolitikai igénye a vám, jövedék és termékdíj ügyintéző életpálya modell kialakítása. Vám-, jövedéki és termékdíj aszszisztens szakképzés, érzékenyítő alapképzésként ezen szakmák alapjainak megismerésével egy jól meghatározható életpálya modellt első lépését jelentik ezen pályát választóknak. Emellett a továbblépés a hatósági alkalmazotti státusz irányába is könnyebben megvalósítható.

 • Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a vám, jövedéki és termékdíj asszisztensi feladatok elméleti és gyakorlati tudáselemeinek elsajátítását hivatott lemérni, egy írásbeli feladatlap kitöltése által.

  Az írásbeli feladatlap típusfeladatokból áll, melyeket az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK-ból választanak ki a részletes leírásnak megfelelően. A KÉRDÉSBANK az adott feladatok megoldását, értékelési-javítási útmutatóját is tartalmazza, a javítást ennek megfelelően kell elvégezni.

  Az írásbeli vizsga tárgykörei a következők:

  • áruosztályozás elméleti kérdések 10%
  • áruosztályozás gyakorlati feladatok 10%
  • alapvető külkereskedelmi ismeretek, fuvarparitások alapjai, 10%
  • alapvető gazdasági, adózási és pénzügyi alapismeretek 10%
  • vámjog elméleti kérdések (vámunió, vámpolitikai alapok, vámeljárások, származás, vámérték, vámkezelés, árunyilatkozatok jellemzői, alátámasztó okmányok, vámfizetés) 10%
  • vámjog gyakorlati feladatok (okmányfelismerés, minimum adatkövetelmények, alapszintű vámérték/vámtartozás számítási feladatok) 10%
  • jövedéki elméleti kérdések (jövedéki termékek, jövedéki adókötelezettségek, nyilvántartások, bevallások, adófizetés, jövedéki termékek szállítása) 10%
  • jövedék gyakorlati feladatok (okmányfelismerés, adókötelezettséghez kapcsolódó alapvető számítási feladatok) 10%
  • termékdíj elméleti kérdések (termékdíj köteles termékek, ügyletek, termékdíj fizetési kötelezettségek, nyilvántartások, bevallások) 10%
  • termékdíj gyakorlati feladatok (okmányfelismerés, adókötelezettséghez kapcsolódó alapvető számítási feladat) 10%

  Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a vizsgázók az interneten elérhető TARIC WEB (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/) rendszer használatának segítségével oldják meg. A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB rendszer használatát.

  1. A kérdéseknek érintenie kell vámügyi, jövedéki és termékdíj, illetve áruosztályozási szakterületek témakörét. A feladatsor 70%-ban tartalmaz elméleti kérdéseket az alábbiakban részletezett szempontok alapján. A vizsga feladatok száma legalább 6, de nem lehet több 8 feladatnál.

  Az elméleti kérdések a következő feladattípusokat tartalmazzák:

  • feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz - előre megadott listából való - kiválasztását jelenti,
  • igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),
  • párosító jellegű feladat,
  • kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, vámtarifaszámból stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet).

  2. A feladatsor 30%-ban tartalmaz a számítási vagy okmányok felismerésére, használatára vonatkozó feladatokat. A vizsga feladatok száma legalább 3, de nem lehet több 5 feladatnál. Ebből számítási feladat legalább 2 feladat.

  A vizsgatevékenységhez az alábbi számítógépes segédeszköz alkalmazható:

  • az interneten elérhető TARIC WEB rendszer (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/),
  • számológép.

  A vizsgázó a vizsgafeladat ismertetése után önálló munkával elvégzi a feladatsoron meghatározott feladatokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Vám, jövedéki és termékdíj asszisztensi írásbeli vizsga: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK használatával a vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgára előkészített feladatsor vonatkozásában javítási és értékelési útmutatót kell készíteni. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte. A vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladat érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  • 90–100% jeles (5)
  • 80–89% jó (4)
  • 70–79% közepes (3)
  • 60–69% elégséges (2)
  • 0–59% elégtelen (1)

  Projektfeladat: nincs

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu