Okleveles adószakértő - 2024 képzés

Okleveles adószakértő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04116007
 • Szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő
 • KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 6
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 6
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 7
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Okleveles adószakértő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Okleveles adószakértő képzés munkaterülete:

  Az okleveles adószakértő rendelkezik olyan szaktudással és tájékozottsággal, hogy a vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében részt vegyen, elvégezze a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutin jellegű üzleti tranzakciók komplex adózási feltételeinek elemzését, alternatívák kidolgozását. Elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezését. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel - szükség esetén idegen nyelven - együttműködve adótanácsadást nyújt, adótervezést végez a határon átnyúló ügyletek, gazdasági struktúrák feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Elkészíti egy hazai vagy nemzetközi tranzakció adótervét. Transzferár ügyekben kompetens, részletesen ismeri a hazai és nemzetközi előírásokat, az OECD Transzferár Irányelvek rendelkezéseit, figyelemmel kíséri azok módosítását és a vonatkozó bírósági jogeseteket. Komplex módon értékeli a vállalatcsoportokat érintő csoporton belüli és a csoportérdek által befolyásolt, csoporton kívüli gazdasági események számviteli és transzferárazási következményeit adónemenként, feltárja a kapcsolódó potenciális adó jellegű kockázatokat az egyes csoporttagokra és a vállalatcsoport egészére vonatkozóan. Az egyedi ügyletekre összes releváns tény és körülmény értékelése által transzferár nyilvántartást állít össze, APA eljárásokban eljár. Ismeri és alkalmazza a nemzetközi adózás bilaterális és multilaterális szabályozási elemeit, az Európai Bíróság adózási gyakorlatát, kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeket, egyben szükséges ismeretekkel rendelkezik az adóellenőrzési szabályokat illetően is. Átlátja az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáit, szabályait. Képes adóellenőrzési területek irányítására. Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban, akár nemzetközi vonatkozásban is. Az okleveles adószakértő alkalmas okleveles adószakértői ellenőrzés magas szintű megszervezésére és elvégzésére, adótanácsadói szervezetek munkájának irányítására, vezetésére. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel kíséri az interneten, belföldi és nemzetközi konferenciákon az új szakmai trendeket, lehetőség szerint idegen nyelvű szakirodalomból is képezi magát. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat. Javaslatokat tesz a hazai és nemzetközi adózási környezet átalakítására. Képes sikeresen képviselni Magyarországot a nemzetközi adózási konferenciákon, tárgyalásokon.

 • Okleveles adószakértő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 04115006 Adótanácsadó szakképesítés,
  55 344 01 Adótanácsadó ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 5 év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  min. egy B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga

 • Okleveles adószakértő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 270 óra
 • Maximális óraszám: 330 óra
 • Okleveles adószakértő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A nemzetközi munkamegosztásba mélyen beágyazott ország számára mind a jogalkotás mind a jogalkalmazás területén kiemelt költségvetési, versenyképességi jelentőséggel bír a magas szintű szakmai tudás, nemzetközi adódiplomáciai képviselet. Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül napjainkban különösen fontos, hogy felkészült pénzügyi szakemberek adjanak megalapozott tanácsot bonyolult és összetett belföldi és nemzetközi adóügyi kérdésekben.

  A képzés színvonala lehetővé teszi a magyar nemzetközi adótanácsadói szolgáltatási piac nemzetközi versenyképességének növelését, az ide települő multinacionális vállalatok kiszolgálását, a külföldön terjeszkedni kívánó magyar vállalkozások segítését.

  Mind a belföldi, mind az Európai Uniós és nemzetközi jogszabályok folyamatosan változnak és egyre összetettebbek, így azok helyes értelmezésére és alkalmazására magas, szakegyetemi előképzettségre épülő, posztgraduális szinten képzett, felkészült és naprakész tudással rendelkező szakemberekre van szükség. A sikeresen végzett okleveles adószakértők ebben tudják a hozzájuk forduló hazai és nemzetközi cégeket irányító cégvezetőket, társaságokat segíteni. A belföldi és nemzetközi adóellenőrzések során eredményesen képviselhetik az ügyfeleket, az ország érdekeit, amelynek egyértelmű társadalmi és gazdasági hasznosulása van.

  A szakdolgozat készítése során végzett kutatási tevékenységükkel hozzájárulnak a hazai és nemzetközi adózással kapcsolatos kutatási háttér kialakításához. A kutatási eredmények közzétételével segítik az adószakma fejlődését, a magyar vállalkozások versenyképességének növelését.

 • Okleveles adószakértő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Okleveles adószakértő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu