Termékdíj ügyintéző - 2024 képzés

Termékdíj ügyintéző képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04115009
 • Szakképesítés megnevezése: Termékdíj ügyintéző
 • KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Termékdíj ügyintéző - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Termékdíj ügyintéző képzés munkaterülete:

  A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyes célkitűzéseit alapul vevő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia gazdaságpolitikai és közigazgatási céljainak elérése érdekében szükséges olyan munkaerő képzése, amely a normatív szabályok szakszerű végrehajtásával a körforgásos gazdasági modell piacgazdaságos rendszerének működtetésében alapvető szerepet játszik. A termékdíj ügyintéző feladata a magyarországi előállítás, valamint az Európai Unió és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő termékdíjas feladatok ellátása, amelynek alapját a termékdíjas szabályok, a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve az adózás általános szabályaiban meghatározott kötelezettségek jelentik. Kiemelt feladata termékdíj raktárak kialakításában, engedélyeztetésében és működtetésében való részvétellel gazdasági értéket teremtő termékdíj szakmai ismeretek tudatos alkalmazása, amellyel a gazdasági folyamatokhoz illesztett optimális termékdíjas és jogszerű környezetvédelmi eljárásokkal Magyarország versenyképességét segíti elő. A feladatai során a termékdíj ügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus okmányrendszereket - különös tekintettel az adóigazgatás által előírtakra, és eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének. Feladatainak ellátása során kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel, valamint a kormányhivatalokkal.

  A termékdíj ügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy:

  • rendszeresen és rutinszerűen használja az Európai Unió integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerét (TARIC);
  • munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíjas szabályokat, és azt kiegészítő adó, számviteli és hulladékgazdálkodási szabályokat;
  • elvégzi a termékdíjas kötelezettségek teljesítéséhez szükséges számítási műveleteket;
  • munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíjas feladatok ellátásában való közreműködéshez szükséges termékdíjas, adózás és adóigazgatás eljárási jogszabályokat;
  • használja az adóigazgatási informatikai rendszereket és az elektronikus ügyintézés követelményeinek megfelel;
  • kiválasztja a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális termékdíjas eljárásokat és a jogszabályoknak megfelelően alkalmazza;
  • összegyűjti és kezeli a termékdíjas feladatok ellátásához szükséges adatokat;
  • feladatai ellátásához telefont, számítógépet, irodaszereket, bélyegzőket, fénymásolót használ;
  • tevékenységéhez kapcsolódóan papír alapú és digitális dokumentumokat készít, rendszerezi és kezeli a munkavégzés során keletkező iratokat;
  • gyakorolja az első- és másodfokú adóigazgatási hatósági eljárásokban az ügyféli jogokat és kötelezettségeket és közreműködik a jogorvoslati eljárásokban;
  • munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíj kötelezettséghez, illetve az állami támogatáshoz kapcsolódó szabálysértési és büntetőjogi felelősség szabályait, a termékdíjra vonatkozó jogi szankciórendszert.

  Betölthető munkakörök:

  • Termékdíj ügyintéző
  • Termékdíj raktár vezető/felelős
 • Termékdíj ügyintéző képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: A Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens azonosítószám: 04115010 (jogelőd végzettségeket is ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A termékdíj ügyintéző szakképesítés megszerzésénél - az előírt szakmai előképzettséggel ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 9/A. § (1) bekezdés f) pont

  az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 17.§ (1) bekezdés h) pont

  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/A. § (1)-(2) bekezdései

 • Egyéb feltételek:

 • Termékdíj ügyintéző képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 355 óra
 • Maximális óraszám: 455 óra
 • Termékdíj ügyintéző képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A költségvetési törvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján Magyarországon mintegy 25-30 ezer gazdálkodót érint környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség, és a termékdíj bevétel évente 75-80 Mrd Ft körül alakul. A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyes célkitűzéseit alapul vevő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia gazdaságpolitikai és közigazgatási céljainak elérése érdekében szükséges olyan munkaerő képzése, amely a normatív szabályok szakszerű végrehajtásával a körforgásos gazdasági modell piacgazdaságos rendszerének működtetésében képes alapvető feladatok ellátására. A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettséghez kapcsolódó tevékenységet végző ügyintézők nagyon széles spektrumú feladatokat látnak el, a kötelezettség megállapítás, a szükséges nyilvántartások kialakításán, a kötelezően előírt bejelentési és bevallási feladatok ellátásán, a hatósági ellenőrzésekben való közreműködésen át, a termékdíj optimalizációs javaslatok kialakításban való közreműködésig és a gazdasági partnerekkel való kapcsolattartásig. Emellett komoly gazdasági értéket teremt a termékdíj szakmai ismeretek tudatos alkalmazása a gazdasági folyamatokhoz illesztett optimális termékdíjas eljárásokkal elérhető nyereséggel, a termékdíj raktárak minősített ügyfeleiként megszerezhető egyszerűsítések előnyeivel. Hazánk geopolitikai adottságainak valódi kihasználását jelentő logisztikai fejlesztések megvalósításához is közvetlenül kapcsolódik környezetvédelem és azon belül a termékdíj szakmai tudás. Az új képzési programmal a termékdíj ügyintézők ismereteit szélesíteni kell a legmodernebb logisztikai szolgáltatások, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia hulladékgazdálkodási/körforgásos gazdaság, az elektronikus ügyintézés és termékdíj optimalizálási lehetőségek vonatkozásában.

 • Termékdíj ügyintéző képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Termékdíj ügyintéző képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Termékdíj ügyintéző képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Áruosztályozás és Termékdíj ismeretek írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter honlapján található, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban: vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított kérdésbankban felsorolt kérdésekből

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység általános leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység az áruosztályozás és a termékdíj ismeretek elméleti és gyakorlati tudáselemeinek elsajátítását hivatott lemérni, egy-egy írásbeli feladatlap kitöltése által. Az írásbeli feladatlap típusfeladatokból áll, melyeket az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK-ból választanak ki a részletes leírásnak megfelelően. A KÉRDÉSBANK az adott feladatok megoldását, értékelési-javítási útmutatóját is tartalmazza, a javítást ennek megfelelően kell elvégezni. A programkövetelmény moduloknak megfelelően az írásbeli vizsga 2 egymástól elkülönülő írásbeli feladatsor teljesítéséből áll.

  A) Vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek

  Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a vizsgázók az interneten elérhető TARIC WEB (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/) rendszer használatának segítségével oldják meg. A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB rendszer használatát. A vizsgázók tarifális áruosztályozást végeznek, a Kombinált Nómenklatúrába besorolható termékek esetében, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával, valamint az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdésekre válaszolnak.

  1. A feladatsor 80%-ban tartalmaz meghatározott áruk áruosztályozását, és az indoklást az alábbiakban részletezett szempontok alapján. A vizsga feladatok száma legalább három, de nem lehet több, mint öt feladat.
  2. A feladatsor 20% -ban tartalmazza az elméleti tudás visszakérdezésére vonatkozó feladatokat tartalmaz. A vizsga feladatok száma legalább 4, de nem lehet több mint 6 feladat.

  Az áruosztályozási feladatokban konkrét áruk áruosztályozását kell elvégezni a TARIC WEB rendszer használatával, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával.

  Az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdések a következő feladattípusokat tartalmazzák:

  • feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz - előre megadott listából való - kiválasztását jelenti,
  • igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),
  • párosító jellegű feladat,
  • kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, vámtarifaszámból stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet),
  • adott termék részletes áruosztályozási indoklása, az alábbiakban részletezett szempontok alapján.

  A kérdéseket az alábbi témakörökből kell kiválasztani:

  • KN kód, amelynek a meghatározása az adott vizsgafeladat keretében kerül leírásra,
  • a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok,
  • kapcsolódó árucsoportok, vagy vámtarifaszámok rövid ismertetése,
  • kapcsolódó megjegyzések,
  • kapcsolódó HR Magyarázatok és/vagy KN Magyarázatokat,
  • kapcsolódó Áruosztályozási rendelet rendelkezéseit és/ vagy Áruosztályozási Vélemény rendelkezéseit,
  • kapcsolódó Európai Unió Bíróságának ítéletében foglalt – áruosztályozáshoz kapcsolódó – szakmai megállapításokat.

  Az Áruosztályozásra vonatkozó feladatsor kérdéseit úgy kell összeállítani, hogy az áruosztályozásra kerülő termékek a termékdíj köteles termékek köréből kerüljenek kiválasztásra.

  B) Vizsgarész: Termékdíj ismeretek

  A vizsgarész a következő tanulási eredményeket méri: a termékdíjas eljárás alapvető szabályait, annak Európai és nemzeti jogi hátterét. A kérdésekben érinteni kell a termékdíjkötelezettség keletkezését, a termékdíj-kötelezettség teljesítés rendszerét, az átvállalás, visszaigénylés, a termékdíj raktár intézkedések alkalmazását, a termékdíj megállapításának módját, menetét, a jogorvoslati és a szankció rendszer alapvető szabályait. Az írásbeli feladat az elméleti ismeretek mellett a gyakorlathoz szükséges képességeket is egyaránt felméri.

  Témakörök:

  • termékdíj kötelezettség teljesítéséhez szükséges bejelentési és bevallási nyomtatványok kitöltése megadott adatok és dokumentumok alapján (25%), vagy
  • a megadott adatok és dokumentumok alapján a bejelentés, bevallás vonatkozásában kitöltött nyomtatványok helytelenül kitöltött rovatainak jelölése, valamint a helyes adatok meghatározása (25%)
  • fizetendő vagy visszaigényelhető termékdíj érték megállapítása, a termékdíjas szabályokra vonatkozó indoklással (25%)
  • termékdíj raktár működése során fizetendő, illetve megtakarítható termékdíj megállapítása, termékdíj raktár előnyei, működtetéséhez kapcsolódó kötelezettségek bemutatása a termékdíjas szabályokra vonatkozó indoklással. (25%)
  1. A feladatsor 60% terjedelemben tartalmaz termékdíj bejelentési és bevallási nyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által működtetett alkalmazással, valamint számítási feladatokat a termékdíj és a kapcsolt jogszabályok alkalmazásával.
  2. A feladatsor 40% terjedelemben elméleti tudás visszakérdezésére vonatkozó feladatokat tartalmaz.

  Elméleti tudás visszakérdezése során az alábbi feladatok lehetnek:

  • kifejtős jellegű feladat
  • feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz előre megadott listából való kiválasztását jelenti,
  • igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),
  • párosító jellegű feladat,
  • kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet).

  A Termékdíj ismeretek vizsgatevékenységhez az alábbi segédeszköz alkalmazható:

  • az interneten elérhető TARIC WEB rendszer (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/ ),
  • környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény mellékletei,
  • környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. Kormányrendelet mellékletei,
  • számológép
  • a bejelentési /bevallásinyomtatványkitöltését vagy az ezen nyomtatványok helytelen adattartamú rovatainak meghatározását, az elektronikus felületen lehetővé tévő Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített szoftver segítségével kell megoldani.
  • A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB rendszer, valamint bejelentési /bevallási elektronikus nyomtatványok használatát. A vizsgázó a vizsgafeladat ismertetése után önálló munkával elvégzi a feladatsoron meghatározott feladatokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  • Áruosztályozás ismeretek 60 perc
  • Termékdíj ismeretek 120 perc

  A modulokhoz igazodó egyes feladatsorokat egymást követően 30 perces szünet tartásával kell teljesíteni a rendelkezésre álló 60 perc, illetve 120 perc időtartamon belül.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  • Áruosztályozás gyakorlati ismeretek 30%,
  • Termékdíj ismeretek 40 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte mindkét vizsgarésznél külön.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Termékdíj ügyintézői projektvizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázónak átfogó ismerettel kell rendelkeznie a Termékdíj ismeretek és az Ügyintézést segítő egyéb szakmai ismeretek területén. A Projektfeladatok a gyakorlati életben található problémaköröket és feladatokat fogja át, amely az ágazatért felelős miniszter honlapján elérhető, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított, 50 darab példából álló Komplex Termékdíj Esetpéldatárból kerül kiválasztásra. A vizsgázónak a fenti listából általa választott esetpéldáról 5-10 oldal, A/4-es méretű vizsgadolgozatot kell készítenie. A vizsgadolgozatban elemezni kell az esetpéldában szereplő termékdíj-jogi kérdést, be kell mutatni az esetpélda által érintett termékdíj jogszabályi rendelkezések lényegét, valamint az esetpéldából levonható konzekvenciákat. A vizsgázó a Projektfeladat vizsgatevékenységet csak sikeres írásbeli vizsgarészek teljesítése esetén kezdheti meg. A vizsgázó a vizsgatevékenység megkezdését megelőző 15 munkanappal korábban a Vizsgaközpontnak megküldi a vizsgadolgozatát. A Vizsgaközpont 8 munkanappal a vizsga előtt a vizsgadolgozatot megküldi a vizsgabizottság tagjai részére. A vizsga során a vizsgabizottságnak lehetősége van a kérdések feltevésével megbizonyosodni arról, hogy a vizsgázó birtokolja-e, illetve milyen mértékben birtokolja az elvárt tanulási eredményeket, alkalmas-e adott munkatevékenység szakszerű ellátására. A vizsgázó az elkészített vizsgadolgozat tartalmát 10 perc időtartamú prezentáció formájában előadja a vizsgabizottság részére. Projektfeladat vizsgatevékenység választható módszerei: (Prezi, vagy Ppt)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu