Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő - 2024 képzés

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04884001
 • Szakképesítés megnevezése: Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő
 • KEOR kód: 0488
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés munkaterülete:

  Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan hasznosítása szerinti értékek meghatározásával foglalkozik. Az értékelt ingatlan beépíthető telek, lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan, termőföld, történeti jelentőségű (régészeti vagy műemléki védettség alatt álló) és mezőgazdasági ingatlan egyaránt lehet. Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenysége során az európai értékelési normák által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat alkalmazva jár el. Az értékeléshez közreműködő szakértőket vonhat be. Hitelbiztosítéki értékbecslést is végezhet. Ismeri az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldalának sajátosságait, mely alapján hasznosítási, befektetői javaslatot és kockázatelemzést készít. A megbízási feladatait, valamint azok teljesítését és eredményét teljes körűen dokumentálja. Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői tevékenység szolgáltatási tevékenységnek minősül, melyet megkezdése előtt be kell jelenti és nyilvántartásba kell vennie az ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságnak.

 • Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 04164 Ingatlanközvetítő szakképesítés,
  52 341 02 Ingatlanközvetítő szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 240 óra
 • Maximális óraszám: 360 óra
 • Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az ingatlan értékbecslések elsődleges felvevőpiaca a bank és alapkezelői szektor, ahol a jelzáloghitelek mögötti ingatlanfedezetek értékének megállapítása, illetve ezen értékek változásainak folyamatos követése az üzleti eredményeikre kiemelt hatással bíró tevékenység.

  Ezen tevékenység nemzetgazdaságra gyakorolt hatásának mértékét jól illusztrálja, hogy jelenleg a lakossági jelzáloghitelek volumene a GDP 8%-ával, az üzleti célú ingatlanok mögötti hitelek szintén közel a GDP 8%-ával, míg az Ingatlanbefektetési Alapok által kezelt vagyon pedig a GDP további 4%-ával megegyező értéket képviselnek. Összességében tehát az ingatlan értékbecslők a magyar nemzetgazdaság éves össztermelésének egy ötödével azonos mértékű hitelállománnyal kapcsolatban készítenek üzleti döntéseket alapvetően befolyásoló hivatalos értékmeghatározást az erre vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő gyakorisággal.

  Mivel ma Magyarországon a jelenlegi ingatlanfedezetű hitel-állomány GDP-hez mért arányánál az uniós átlag a maga 41%-ával több mint 2,5-szer magasabb, a jövőben az ingatlan értékbecslési tevékenység nemzetgazdasági befolyása várhatóan még további jelentős növekedés előtt áll.

  Ha az értékbecslések céljai közé a vállalati szektort - azaz a számviteli beszámolókhoz készült értékeléseket is belevesszük, akkor könnyen belátható, hogy az értékbecslések minősége és megbízhatósága egyáltalán nem elhanyagolható szempontok a gazdasági élet stabilitásában.

 • Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu