Banki, befektetési termékértékesítő - 2024 képzés

Banki, befektetési termékértékesítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04124003
 • Szakképesítés megnevezése: Banki, befektetési termékértékesítő
 • KEOR kód: 0412 Pénzügy, bank és biztosítás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Banki, befektetési termékértékesítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Banki, befektetési termékértékesítő képzés munkaterülete:

  A banki, befektetési termékértékesítőszemélyügyfélkiszolgálást, aktív bankműveleteket végez, ezekhez kapcsolódóan döntési és lebonyolítási feladatokat lát el. Elsősorban kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat bonyolít le, így feladatai közé tartozik a hitelszámlák megnyitása és kezelése, valamint a monitorozási tevékenység ellátása. Mindemellett passzív bankműveleteket is végez, továbbá ügyfél-tájékoztatási feladatot, lekötési megbízást fogad, banki, illetve befektetési terméket értékesít, folyószámlát, pénzt/értéket kezel, pénzforgalmat bonyolít.

 • Banki, befektetési termékértékesítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Banki, befektetési termékértékesítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 240 óra
 • Banki, befektetési termékértékesítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A banki és befektetési termékértékesítő segíti az ügyfeleket abban, hogy a kockázataiknak, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő banki és/vagy befektetési termékekhez hozzájuthassanak. A banki és befektetési termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken meghatározott feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Feladatkörük társadalmi szempontból is nagy jelentőséggel bír, hiszen szakmai tanácsadásukkal és útmutatásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügyfelek pénzügyileg tudatosan válasszák meg a pénzügyi termékeket.

  A következő karrierlehetőségek nyitottak a szakképesítést elvégzők előtt: banki és pénzforgalmi ügyintéző, banki ügyintéző, banki-, befektetési termékértékesítő, építési hitel ügyintéző, értékpapír kezelő ügyintéző, hitelértékesítő, hitelezési ügyintéző, kisvállalkozói hitelügyintéző, lakáshitel ügyintéző, letéti-számla ügyintéző, pénzintézeti értékesítési ügyintéző, pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs, számlavezető ügyintéző, tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker, zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző.

 • Banki, befektetési termékértékesítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Banki, befektetési termékértékesítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Banki, befektetési termékértékesítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:

  A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

  Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

  A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az alábbi modulokat foglalja magában: Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció; Banki és befektetési jogi feladatok; Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Banki és befektetési jogi feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján a Banki és befektetési jogi feladatok programkövetelmény-modul szakmai követelményeinek mindegyikét tartalmazhatja kiemelten következőkre:

  Banki és befektetési jogi feladatokhoz kapcsolódó feladatok számonkérése, értelmezése. Polgári jogi és társasági jogi ismeretek, a szerződéskötéssel kapcsolatos ismeretek, az értékpapírpiacokkal kapcsolatos szabályozás, az értékpapírok jellemzői.

  A kérdések típusai:

  • feleletválasztás (amely lehet: alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),
  • feleletalkotás (amely lehet: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, kifejtős feladat).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelést az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján kell elvégezni. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.

  A javítás során a feleletalkotás típusú kérdéseknél részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  Maximálisan adható pontszám 30 pont, ebből 15 pont feleletválasztós feladat és 15 pont feleletalkotó feladat.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100% jeles (5)
  80 - 89% jó (4)
  70 - 79% közepes (3)
  60 - 69% elégséges (2)
  0 - 59% elégtelen (1)

  A javítóvizsgán a teljes írásbeli vizsgatevékenységet meg kell ismételni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció és banki, befektetési piac termékeinek értékesítése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

  A projektfeladat A) és B) részből áll.

  A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció gyakorlati esetfeldolgozás alapján

  Az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladat(ok)ra épül. A tételsor témakörei a Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció programkövetelmény-modul szakmai követelményeinek mindegyikét tartalmazhatja.

  A vizsga során a vizsgázó a vizsgabizottság egy tagjával a témakör tekintetében elbeszélgetést folytat.

  B) Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése szakmai megbeszélés

  Az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, az egyes tételek a következő témakörökre épülnek: banki piac termékeinek értékesítése és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés, az ügyfélkiszolgálás, a termékek és ügyletek fogalmainak, értelmezésének, összefüggéseinek, az ágazatok üzemtani ismereteinek számonkérése, kapcsolódó esetmegoldások teljesítése. A banki és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés ügyfélkiszolgálási szakismeretek és ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése.

  A vizsga során a vizsgázó a vizsgabizottság egy tagjával a témakör tekintetében elbeszélgetést folytat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció 15 perc, ebből felkészülési idő 5 perc.
  B) Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése 15 perc, ebből felkészülési idő 5 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció: 30%
  B) Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció

  A vizsgázó a kihúzott tétel mentén képes legyen összegezni a feladatot, azonosítani a problémát. Legyen aktív és határozott, mondandója megfelelő szakmai tartalommal bírjon. A vizsgázónak, ha a kihúzott tétel úgy kívánja meg, akkor az ügyfélkezelési készségeiről és képességeiről is számot kell adnia, tehát például a feszült vagy panasz helyzeteket is tudnia kell kezelni.

  Maximálisan adható pontszám 30 pont.

  Szakmai tartalom: 40%; kommunikációs képesség: 40 %; a helyzethez való alkalmazkodási képesség, problémamegoldó képesség: 20%.

  B) Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése

  A vizsgázó a véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján az adott témakörből megbeszélgetést folytat. Kiemelendő a szakmai tartalom, a határozottság, a felmerült kérdések kezelése.

  Maximálisan adható pontszám 40 pont.

  Szakmai tartalom: 40%; kommunikációs képesség: 40 %; a helyzethez való alkalmazkodási képesség, problémamegoldó képesség: 20%.

  Amennyiben a vizsgázó teljesítménye vizsgarészenként nem éri el a 60%-ot, úgy vizsgarészenként egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a projektfeladat mindkét vizsgarészében (A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció és B) Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  A vizsgarészenkéntelért %-os teljesítmények alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100 % jeles (5)
  80 - 89 % jó (4)
  70 - 79 % közepes (3)
  60 - 69 % elégséges (2)
  0 - 59 % elégtelen (1)

  Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu