PLC programozó - 2024 képzés

PLC programozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07145003
 • Szakképesítés megnevezése: PLC programozó
 • KEOR kód: 0714 Elektronika és automatizálás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) PLC programozó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • PLC programozó képzés munkaterülete:

  A PLC programozó a berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz, célgépekhez PLC programot tervez, grafikus és szöveges programnyelveken programot ír, módosít, tesztel. Az elkészített, módosított programot dokumentálja, archiválja. Ipari buszrendszereket, hálózatokat, konfigurál, paraméterez, üzemeltet. A rendszer működését diagnosztizálja, a be-, kimeneteket monitorozza. Bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelnie a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek. Safety rendszerek működését ellenőrzi. Magyar és idegen nyelvű dokumentációt használ. Informatikai eszközöket magabiztosan alkalmaz.

PLC programozó képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-09-21
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30
Tantermi
 • PLC programozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • PLC programozó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • PLC programozó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A PLC eszközei a világ szinte minden gyáraiban megtalálhatóak. Jelen vannak a közlekedési eszközökben, az orvostechnikai berendezésekben, az autógyártás területén és az ipari automatizálás szinte minden további szegmensében megjelennek. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az e területen dolgozó elektronikai, villamos szakemberek megfelelő szakismeretekkel rendelkezzenek, és biztonságosan kezeljék a gyakorlatban az eszközöket, berendezéseket. A folyamat hosszú távon az ipari termelékenység fokozódását, a szektor teljesítményének növekedését és a versenyképesség javulását eredményezi.

 • PLC programozó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • PLC programozó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • PLC programozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: PLC programozási ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • 1. vizsgarész – 60 perc

   Előre meghatározott, nyilvános feladatbankból összeállított 30 kérdéses teszt feladat az alábbi témakörökből és arányban:

   1. PLC felépítése, csoportosítása 10 %
   2. PLC hálózat típusai, topológiája 10 %
   3. PLC hardware ismerete 20 %
   4. Ki-bemeneti jelek típusai 10 %
   5. Ki- bemeneti modulok fajtái, felépítése 10 %
   6. Számrendszerek közötti átváltás 10 %
   7. PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosítása 20 %
   8. PLC programozási nyelvek közötti átváltás 10 %

  • 2. vizsgarész: - 60 perc

   Megadott technológiai leírás alapján a folyamat értelmezése, folyamatábra készítése.


  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés részletesen kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

  • 1. vizsgarész:

   1. PLC felépítése, csoportosítása 10 %
   2. PLC hálózat típusai, topológiája 10 %
   3. PLC hardware ismerete 10 %
   4. Ki-bemeneti jelek típusai 10 %
   5. Ki- bemeneti modulok fajtái, felépítése 10 %
   6. Számrendszerek közötti átváltás 5 %
   7. PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosítása 20 %
   8. PLC programozási nyelvek közötti átváltás 5 %

  • 2. vizsgarész:

   1. Technológiai folyamat értelmezése 10 %
   2. Folyamatábra készítés 10%


  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: PLC programozási gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • 1. vizsgarész: Projektmunka bemutatása 15 perc

   • A tanulmányok alatt elkészített projektmunka választható témái: hibakeresés, jelmonitorozás (PLC hibatároló kiolvasása, az oktató által generált hiba feltárása, kijavítása), vagy modulbővítés (pl.: ki-bemeneti kártya, hálózati eszköz és a hozzá tartozó program módosítása). A projektmunka leírásának terjedelme: minimum 10 - maximum 15 oldal. A munkafolyamatot dokumentálja fotóval is! A leírást elektronikus formában a vizsgázó a vizsga előtt minimum 15 nappal megküldi a vizsgaszervezőnek, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottság.
   • Az elvégzett projektmunkát 5-8 diából álló prezentáción keresztül, vagy rövid videóval mutassa be, önreflexió és a vizsgabizottság kérdéseinek megválaszolásával.

  • vizsgarész: Folyamatirányítás PLC-vel 150 perc

   Maximum 40 db ki-bemenet, HMI kezelését igénylő vezérlőprogram megírása.
   A hardware konfiguráció elkészítése, szükséges paraméterek beállítása, helyes és biztonságos működést biztosító program megírása, a PLC beüzemelése, hálózati kommunikáció létrehozása. A vezérlőprogram rátöltése a gyártó berendezésre/szimulátorra. Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 165 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés részletesen kidolgozott értékelési útmutató alapján történik.

  • 1. rész:

   • Projektmunka bemutatása 10 %

  • 2. rész: PLC programozás

   1. Hardware konfiguráció 20 %
   2. Paraméterek beállítása 10 %
   3. Helyes és biztonságos működést biztosító program megírása 20 %
   4. Beüzemelés 10 %
   5. HMI kezelése 10 %
   6. Működésvizsgálat 10 %
   7. Dokumentálás 10 %


  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu