Villamos távvezeték építő, üzemeltető - 2024 képzés

Villamos távvezeték építő, üzemeltető képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134005
 • Szakképesítés megnevezése: Villamos távvezeték építő, üzemeltető
 • KEOR kód: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villamos távvezeték építő, üzemeltető - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Villamos távvezeték építő, üzemeltető képzés munkaterülete:

  A villamos távvezeték építő, üzemeltető szakember feladata a nagyfeszültségű távvezetékek, kábelhálózatok szerelési munkálatainak végrehajtása, a távvezetéki berendezések karbantartása, üzemeltetése és az üzemzavarok elhárítása.
  A feladat a nagyfeszültségű távvezetékek építése a munkaterület előkészítéstől a hálózatszerelési munka gyakorlati végrehajtásán keresztül az utómunkálatokig, az üzembe helyezés előkészítéséig, az ehhez szükséges dokumentálási és mérési feladatok végrehajtásáig. Feladatai közé tartozik az oszlopállítás, vezetékszerelés, szerelvények, berendezések szakszerű felszerelése, a vezetékek optimális beszabályozása, az elkészült hálózatok üzemeltetése, karbantartása és az üzemzavarok elhárítása. Továbbá feladata nagyfeszültségű kábelek fektetése, a szerelés előkészítése.

  Munkája során betartja a technológiai-, munkavédelmi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi előírásokat, a magasban végzett munka szabályait. Csapatmunkában dolgozik, szorosan együttműködik az építés többi résztvevőjével. Tudatos szakemberként a munka előkészítés során kiválasztja a szükséges anyagokat, szerszámokat, kisgépeket és organizálja a munkát. Szakszerűen használja a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Az elvégzett munkát számítógépen kiértékeli, dokumentálja.

  Folyamatosan képezi magát, megismeri és alkalmazza az új technológiákat, anyagokat, szerelvényeket, berendezéseket, eszközöket.

 • Villamos távvezeték építő, üzemeltető képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus,
  (36.) Épületvillamossági ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: minimum 2 év villamos hálózatépítő vagy villamos hálózat üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Villamos távvezeték építő, üzemeltető képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 240 óra
 • Maximális óraszám: 360 óra
 • Villamos távvezeték építő, üzemeltető képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Magyarországon több tízezer kilométer NAF hálózat (132kV, 220kV, 400kV) üzemel. Ezeknek a hálózatoknak az üzemeltetése, karbantartása, üzemzavar elhárítása jelentős szakember gárdát igényel. Az elavult hálózatok bontása és helyettük új hálózatok építése szintén jelentős szakember kapacitást köt le. Az új nagyfogyasztók hálózatra csatlakoztatása és új nagyerőművek (pl. naperőművek) hálózatra kapcsolása folyamatosan NAF hálózat építési feladatot jelent.

  Az alap infrastruktúrának számító villamos alaphálózatok építéséhez és üzemeltetéséhez szükséges a villamos távvezeték építő, üzemeltető szakemberek képzése.

 • Villamos távvezeték építő, üzemeltető képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos távvezeték építő, üzemeltető képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos távvezeték építő, üzemeltető képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: NAF hálózat építési, üzemeltetési alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Feladatbankból összeállított 20 kérdés, illetve 2 feladat megoldása az alábbi témakörökből:

  1. Feladat: Anyag, gép és műszer ismeret
   • Kiviteli rajz alapján főanyag jegyzék elkészítése egy munkához
   • Vezetékterítéshez és beszabályozáshoz a szükséges gépek, szerszámok felsorolása
   • A NAF hálózat létesítés, üzemeltetés során használt műszerek és a mért mennyiség felsorolása.
  2. 10 kérdés: Technológia ismeret
   • Hálózat bejárás során előforduló hibák, azok minősítése
   • Kábel fektetése
   • Oszlop alapozása
   • Vezeték terítés, beszabályozás
  3. Számítási feladat
   • Sarokfeszítő oszlopon határozza meg a vezeték feszítés egyes lépései során fellépő erőket
   • A talaj fajlagos ellenállásának függvényében számítsa ki a szükséges 3m-es és 6m-es rúdföldelők számát
   • Határozza meg 3 különböző hőmérsékleten a vezeték belógását adott oszlopközben.
   • Földzárlat esetén rajzolja le a zárlati áram útját. Mekkora érintési és lépésfeszültség léphet fel? Mennyi ideig állhat fenn?
  4. 10 kérdés: Munkavédelem, érintésvédelem
   • A magasban végzett munka szabályai, egyéni és csoportos védőeszközei
   • Védővezető csere lépései, eszközszükséglete, biztonságtechnikája
   • Kábelfektetésnél fellépő kockázatok, mélyben végzett munka szabályai.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  i. Anyag, gép és műszer ismeret 20%
  ii. Technológia ismeret 30%
  iii. Számítási feladat 20%
  iv. Munkavédelem, érintésvédelem 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos hálózat szerelés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész: Portfólió

  • A vizsgázó a gyakorlati ideje alatt portfóliót készít, a teljesített feladatokból. Ebben bemutatja szakmai fejlődését és tartalmaz önreflexiókat. Szerepeljen benne: szabadvezetékes oszlopalapozás, oszlopállítás, vezetékterítés, beszabályozás, kötések készítése, földelés ellenállásmérés, kábelhálózat építése, hálózat bejárás, karbantartási munka. A vizsgázó a portfóliót 10 nappal a vizsga időpontjáig megküldi a vizsgaszervezőnek.
  • A vizsgázó a bizottságnak bemutatja a portfóliót, válaszol a feltett kérdésekre. – 15 perc

  2. vizsgarész: NAF hálózat építési/karbantartási feladat megoldása tanpályán – 255 perc
  Lehetséges gyakorlati feladatok:

  • oszlop részlet összeszerelés
  • oszlop állítás
  • vezetékterítés, beszabályozás, szerelvényezés
  • kábelterítés, bújtatás
  • szigetelő csere

  3. vizsgarész: Földelési ellenállás mérési, minősítési vagy 3 db áramkötés thermovíziós mérési, értékelési feladat – 30 perc

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  i. Portfólió 20%

  • A feladatok szakszerű bemutatása 5%
  • Saját rajzi dokumentáció 5%
  • Szakszerű fényképes, videós dokumentáció 5%
  • Szóbeli megvédés, önreflexió 5%

  ii. NAF hálózat építés/karbantartás tanpályán 50%

  • Tervdokumentáció értelmezése 5%
  • Anyag, eszköz kiválasztás 10%
  • Előírás szerinti kivitelezés 20%
  • Egyéni védőeszközök használata 10%
  • Feladat bemutatása 5%

  iii. Földelési ellenállásmérés, minősítés vagy 3 db áramkötés thermovíziós mérése, értékelése 30%

  • Mérési konfiguráció, beállítások szakszerű kialakítása 10%
  • Mérés, dokumentálás 10%
  • Minősítés, földelésjavítás lehetőségei, várható mértéke 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu