Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető - 2024 képzés

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134002
 • Szakképesítés megnevezése: Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
 • KEOR kód: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés munkaterülete:

  A villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető szakember kis- és középfeszültségű szabadvezetéki hálózatokat, kábelhálózatokat, közép/kisfeszültségű transzformátor állomásokat, közvilágítási hálózatokat, csatlakozó és összekötő berendezéseket épít, karbantart, üzemeltet és az üzemzavarokat elhárítja.

  A hálózat építését, üzemeltetését a kiviteli terveknek, technológiai leírásoknak, jogszabályoknak, szabványoknak és típusterveknek megfelelően végzi. Munkája során betartja a technológiai-, munkavédelmi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi előírásokat, a magasban végzett munka szabályait és szem előtt tartja a madárvédelmet. Csapatmunkában dolgozik, szorosan együttműködik az építés többi résztvevőjével. Tudatos szakemberként a munka előkészítés során kiválasztja a szükséges anyagokat, szerszámokat, kisgépeket és organizálja a munkát. Szakszerűen használja a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Villamos műszerekkel méréseket végez. A mérési eredményeket és az elvégzett munkát számítógépen kiértékeli, dokumentálja. A meglévő villamos hálózatokon üzemeltetési, karbantartási és üzemzavar elhárítási munkát végez, amihez mérőműszereket, informatikai eszközöket is használ.

  Folyamatosan képezi magát, megismeri és alkalmazza az új technológiákat, anyagokat, szerelvényeket, berendezéseket, eszközöket.

 • Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus,
  (36.) Épületvillamossági ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: minimum 2 év villamos elosztóhálózat építő vagy villamos elosztóhálózat üzemeltetői munkakörben ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Magyarországon több mint 100.000 km KIF, KÖF és közvilágítási hálózat és közel 40.000 db KÖF/KIF transzformátor állomást üzemeltetnek a Hálózati engedélyesek. Ezen kívül jelentős hosszban üzemelnek termelői magánvezetékek, önkormányzati- és fogyasztói tulajdonú KIF, KÖF szabadvezetékek és kábeles hálózatok. A hálózatok üzemeltetése, karbantartása, az üzemzavarok helyreállítása éves szinten jelentős feladat. A hálózatok elvárt élettartama 40 év, így éves szinten jelentős hálózati vagyon megújítására kerül sor. Jelentős új hálózat építési feladatot jelent a növekvő fogyasztói igények hálózatfejlesztési feladatainak kielégítése, a megújuló energiatermelés hálózati csatlakozásainak megvalósítása, az e-mobilitás töltőállomásainak létesítése. Cél olyan villamos hálózat létrehozása, ami megfelel a kiviteli terveknek, jogszabályoknak, szabványoknak és típusterveknek. Ezek az igények szükségessé teszik, hogy rendelkezésre álljanak felkészült és motivált villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető szakemberek, akik képesek a jelentős hálózati vagyon megújítására, fejlesztésére, üzemeltetésére.

 • Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető ismeretek.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatbankból kiválasztott feladatokból kerül összeállításra. Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Elektrotechnikai alapismeretekkel kapcsolatos rövid számítási feladat: feszültségesés számítása, hurokimpedancia meghatározása, biztosító betét értékének meghatározása, vezeték terhelhetőség számítása, a terhelésnek megfelelő vezeték keresztmetszet meghatározása (2 feladat).
  • Munkaszervezés, hálózatépítés szabvány, biztonságtechnikai és jogszabályi kérdések, melyek feleletválasztós, kiegészítős, kifejtős feladatok lehetnek. (10 feladat).
  • Rajzjelek ismerete, kisebb nyomvonalrészlet alapján anyag összeállítás, szerszám és kisgép igény meghatározása (1 feladat).
  • Méréssel kapcsolatos feladat: Megadott villamos paraméter mérésének leírása, műszer meghatározása, mérési pontok meghatározása (1 feladat).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Számítási feladat 20%
  • Munkaszervezés, szabvány és jogszabály ismeret 20%
  • Rajzjelek ismerete, anyagkimutatás készítése rajz alapján 30%
  • Méréssel kapcsolatos feladat 30%

  A vizsgázó írásbeli vizsgatevékenység során nyújtott teljesítményét %-osan kell értékelni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető gyakorlat

  A vizsgatevékenység részeinek leírása:

  1. Vizsgarész:

  1. A vizsgázó a vizsgára a gyakorlati ideje alatt teljesített feladatokból portfóliót készít, amely bemutatja a szakmai fejlődését és tartalmazza a feladatokhoz írt önreflexiót. A portfólió kötelezően tartalmazza az alábbi munkavégzésekkel kapcsolatos tevékenységeket és ezekhez fotókat mellékel:

   1. szabadvezetékes KIF hálózatépítés, oszlopállítás, szerelvényezés, vezetékterítés, beszabályozás, vezeték kötések elkészítése
   2. szabadvezetékes KÖF hálózatépítés, oszlopállítás, szerelvényezés, vezetékterítés, beszabályozás, vezeték kötések elkészítése
   3. oszloptranszformátor építése, szerelvényezése, készülékek beszabályozása
   4. érintésvédelem kialakítása KIF, KÖF hálózaton
   5. közvilágítási hálózat építése
   6. kábelhálózat építése
   7. csatlakozó berendezés létesítése

    A portfóliót a képesítő vizsgát megelőzően, a vizsgaközpont által meghatározott időpontig, a meghatározott tárhelyre fel kell tölteni.

  2. A portfólió bemutatása.

   A portfólió szóbeli bemutatása, önreflexió

  1. Vizsgarész értékelése (40%)

  1. Elvégzett feladat szöveges leírása, szakszerű megfogalmazás 10%
  2. Rajzos dokumentáció készítése 10%
  3. A kivitelezés egyes fázisainak fényképes dokumentálása 5%
  4. A portfólió szóbeli megvédése, önreflexió (szakszerű megfogalmazás, attitűdök értékelhetősége) 15%

  A vizsgarész végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  2. Vizsgarész:

  A vizsgarész során vizsgázó egy összetett hálózatszerelési részfeladatot old meg csoportmunkában.

  Lehetséges gyakorlati feladatok:

  • Szabadvezetékes hálózatépítés, oszlopállítás, szerelvényezés, vezetékterítés, beszabályozás, kötések elkészítése.
  • Kábelhálózat építése, kábeles közvilágítás építése, kompakt transzformátor állomás telepítése.
  • Oszloptranszformátor állomás létesítése, szerelvényezése
  • Villamos paraméterek mérése (hurokimpedancia, földelési ellenállás, talaj fajlagos ellenállás)
  • Csatlakozóvezeték építése

  2. Vizsgarész értékelése (60%)

  1. Rajz dokumentáció értelmezése, olvasása 10%
  2. Szerelvények, szigetelők, kötőelemek kiválasztása 5%
  3. Technológiai megvalósítás, előírás szerinti kivitelezés 10%
  4. Végrehajtott feladat bemutatása, megvédése 10%
  5. Munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások betartása 15%
  6. Környezetvédelmi előírások betartása 10%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  A gyakorlati vizsgafeladatokat - a javítási-értékelési útmutató alapján - %-osan kell értékelni. Érintésvédelmi, életvédelmi hiba elkövetése érvénytelen gyakorlati vizsgának minősül.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu