Elektronikai gyártósori műszerész - 2024 képzés

Elektronikai gyártósori műszerész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07143002
 • Szakképesítés megnevezése: Elektronikai gyártósori műszerész
 • KEOR kód: 0714 Elektronika és automatizálás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Elektronikai gyártósori műszerész - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Elektronikai gyártósori műszerész képzés munkaterülete:

  Kisebb, elektronikai gyártás közben adódó áramköri hibákat behatárol. Gyártósori javító munkákat végez, szakmai útmutatás alapján gyorsan és precízen tud alkatrészeket cserélni. Dokumentáció alapján elektronikus áramkört kézi forrasztással összeállít, ellenőriz, készülékbe épít. Egyedi készülékek építése esetén készülékházat előkészít, megmunkál. Elektronikai gyártó berendezéseket szakszerűen kezeli, elvégzi a napi és az időszakos (kisebb) karbantartási munkákat. A gyártó berendezések egyszerű hibáit felismeri és javítja.

 • Elektronikai gyártósori műszerész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Elektronikai gyártósori műszerész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Elektronikai gyártósori műszerész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elektronikai áramkörök szinte minden ma használatos készülékben megjelentek. Az ilyen áramköröket automatizált gyártó sorokon készítik, amik igénylik az olyan szakembereket, akik megfelelő felkészültséggel kezelik, karbantartják azokat. A gyártás közben gyakran keletkezik nem megfelelő, de javítható termék, ezek javítása jellemzően nem igényel technikusi végzettséget, mert az esetek többségében technológiából adódik és egyszerű méréssel vagy szemrevételezéssel meghatározható a hiba. Az elektronikai gyártósori műszerész feladata az is, hogy ezeket a javítható termékeket szakszerűen alkatrészcserével megjavítsa. A gyártó berendezések szakszerű kezelése, karbantartása, illetve az áramköri javítások szakmai ismereteket és műszaki szemléletet igényelnek, amelyet a képzés során megszerezhet a képzésben részt vevő.

 • Elektronikai gyártósori műszerész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Elektronikai gyártósori műszerész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Elektronikai gyártósori műszerész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Elektronikai gyártósori alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsga teszt jellegű feladatsor, amely egy feladatbankból 20-25 feladatot tartalmaz és az alábbi feladattípusokból áll: feleletválasztás, többszörös választás, válaszok illesztése, rövid válasz.

  • Készülék dokumentáció (10-13 kérdés):
   A vizsgatevékenység során dokumentációt értelmez. Megkeresi kapcsolási rajzból az egyes alkatrészek helyét a beültetési vázlaton és vissza. Szükség esetén adatlapot használ.
  • Szakmai számítások (3-4 kérdés):
   Egyen áramú passzív hálózatokban egyszerű elektrotechnikai számításokat végez (Ohm-tv., ellenállás eredő számítás, feszültség és áramosztás).
  • Gyártósori ismeretek (6-8 kérdés):
   Gyártó berendezés dokumentációjában kezelő szerveket, szenzorokat, munkahengereket, reléket, motorokat azonosít. Egyszerű kezelési, karbantartási műveletekkel kapcsolatos, gyakorlatorientált kérdésekre válaszol.


  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Áramköri installáció, portfólió

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • vizsgarész: A vizsgázó a 2-5, a felkészítés alatt végzett napi vagy időszakos kisebb karbantartás leírását fényképpel, műszaki rajzzal is dokumentálva portfóliót készít, melyet 15 nappal a vizsga előtt eljuttat a vizsgaszervezőhöz. A vizsgán 15 percben bemutatja a portfóliót és válaszol a bizottság kérdéseire.
  • vizsgarész: A vizsgázó egy 45-75 forrasztási pontot tartalmazó, legalább 50%-ban felületszerelt alkatrészeket tartalmazó áramkört épít a megadott utasítások alapján. A megépített áramkört szemrevételezéssel, szükség esetén rövidzár vizsgálattal ellenőrzi. Beszereli az áramkört, elvégzi a szükséges bekötéseket, majd az elvégzett munkát szakszerűen dokumentálja az előkészített papír vagy elektronikus jegyzőkönyvben. – 165 perc


  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu