Villámvédelmi felülvizsgáló - 2024 képzés

Villámvédelmi felülvizsgáló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134008
 • Szakképesítés megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló
 • KEOR kód: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villámvédelmi felülvizsgáló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Villámvédelmi felülvizsgáló képzés munkaterülete:

  Épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

 • Villámvédelmi felülvizsgáló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus,
  (36.) Épületvillamossági ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a szakmai előképzettségként meghatározott valamely képesítés megszerzését követő 3 év ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

  Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

  1. Elosztó berendezések és védelmek
  2. Energetikai villamos készülékek és berendezése
  3. Épületenergetika
  4. Épületinformatika
  5. Kapcsolástechnika
  6. Nagyfeszültségű technika és berendezések
  7. Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése
  8. Smart Grid laboratórium
  9. Szigeteléstechnika
  10. Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése
  11. Szigetelési rendszerek laboratórium
  12. Túláramvédelem
  13. Védelmek és automatikák
  14. Villamos berendezések és szigetelések
  15. Villamos művek
  16. Villamosenergia-átvitel
  17. Villamos energetika
  18. Villamosenergia-ellátás
  19. Villamos gépek és alkalmazások
  20. Villamos energia kisfeszültségű készülékei
  21. Villamos kapcsolókészülékek
  22. Villamos készülékek
  23. Villámvédelem
  24. Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
   1. Áramütés elleni védelem
   2. Villamos berendezések
   3. Villamos szigetelések és kisülések
 • Villámvédelmi felülvizsgáló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 100 óra
 • Maximális óraszám: 150 óra
 • Villámvédelmi felülvizsgáló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

 • Villámvédelmi felülvizsgáló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villámvédelmi felülvizsgáló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villámvédelmi felülvizsgáló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgálói ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Feladatbankból összeállított 20 kérdést tartalmazó feleletválasztós teszt az alábbi témakörökből:

  1. A villámvédelem általános alapelvei
  2. Jogi-műszaki szabályozása (OTSZ előírásai, MSZ 274, MSZ 62305 sorozat felépítése, ismertetése), kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI). Tűzvédelmi szempontból kiemelt villámvédelmi intézkedések.
  3. A zivatar és a villám, mint veszély és zavarforrás
  4. Norma szerinti és nem norma szerinti villámvédelem
  5. Villámvédelmi kockázatelemzés
  6. A villámvédelmi intézkedések rendszere (LPS, LPMS/SPM)
  7. A földelőrendszer feladata, típusai, a kialakítás gyakorlati szempontjai
  8. Földelési ellenállás, talaj fajlagos ellenállás mérési elve és a mérés gyakorlati végrehajtása
  9. A villámvédelmi levezetőrendszer feladata, kialakítása, vonatkozó követelmények
  10. A norma és nem norma szerinti villámvédelmi fokozatok bemutatása
  11. Elszigetelt villámvédelmi rendszerrel szemben támasztott követelmények, gyakorlati kialakítás szempontjai
  12. Vasbeton szerkezetek alkalmazása természetes levezetőként
  13. Mérési helyek kialakítása veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés szempontjai levezetőre vonatkozóan
  14. Földelő, levezetőrendszer részleges felülvizsgálata
  15. Felfogórendszerrel szemben támasztott követelmények, feladata, kialakítása
  16. Felfogórendszer szerkesztési módszerei, paraméterei a villámvédelmi fokozat függvényében (gördülőgömbös, védőhálós, védőszöges, szerkesztés), szerkezeti kialakítás, természetes, mesterséges felfogó, mechanikai követelmények
  17. Az építmény tetején tartózkodó személyek védelme
  18. Tetőn elhelyezett szerkezetek védelme
  19. Kémények és szellőzők védelme
  20. Másodlagos kisülések elleni védekezés (cél, alapelvek, biztonsági távolság)
  21. A villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre vonatkozó követelmények és a gyakorlati megvalósítás módszerei
  22. Elszigetelt villámvédelmi rendszer potenciál kiegyenlítése
  23. Túlfeszültség-védelem (követelmények, gyakorlati szempontok)
  24. A veszélyes érintési és lépésfeszültség elleni védekezés
  25. A túlfeszültség-védelmi eszközök alkalmazása a villámimpulzus elleni védekezésben (LPMS/SPM). Zónakoncepció, vezetéses, induktív, kapacitív csatolás, földelőrendszer, összekötőhálózat, koordinált túlfeszültségvédelem, mágneses árnyékolás, nyomvonalkialakítás.
  26. Túlfeszültség-védelmi eszközök működési elve, felépítésük, típusai, koordinált túlfeszültség-védelem, előtétbiztosító szerepe, méretezése, a működőképesség ellenőrzése
  27. Napelemes (PV-) rendszerek villámimpulzus elleni védelme
  28. Gyengeáramú hálózatok védelme
  29. Norma szerinti és nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata és dokumentálása

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
  Minden kérdés helyes megválaszolása 1 pontszámot ér. A válasz akkor elfogadható, ha a vizsgázó a helyes választ jelöli meg.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálati gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Adott egy épület, vagy építmény villámvédelmi rendszere, amelyen a használatbavételt megelőző, vagy időszakos felülvizsgálatot kell elvégezni.
  Első vizsgarész
  A villámvédelmi rendszer paramétereinek és a rendelkezésére bocsátott dokumentáció összevetése, értelmezése és azok vizsgálata, a vonatkozó OTSZ, MSZ 274 szabvány követelményei szerint. Tárja fel a villámvédelmi rendszer esetleges hiányosságait, hibáit és azok figyelembevételével tegyen tényszerű és szakszerű javaslatokat azok kijavítására – (30 perc)
  Második vizsgarész
  Földelési ellenállás/fajlagos talajellenállás mérése, kiértékelése, jegyzőkönyvben rögzítése, a felülvizsgálat dokumentálása és az elvégzett komplex tevékenység szóban történő összefoglalása. (70 perc)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Első vizsgarész

  • Az OTSZ előírásainak, valamint az MSZ 274, MSZ EN 62305, MSZ EN 62561 szabványsorozatok követelményeinek megfelelően tudja értelmezni, vizsgálni a villámvédelmi rendszer paramétereit, a dokumentációt. 15%
  • Fel tudja tárni és fel tudja sorolni a villámvédelmi rendszer esetleges hiányosságait, hibáit 15%
  • Tényszerű és szakszerű javaslatokat tud tenni a hibák kijavítására 20%

  Második vizsgarész

  • Ismeri a földelési ellenállás, fajlagos talajellenállás mérés elvét, az alkalmazott műszer használatát, végre tudja hajtani a mérést. 20%
  • Megfelelően tudja kiértékelni a mérési eredményeket és a követelményeknek megfelelően jegyzőkönyvben is rögzíti azokat. Dokumentálni tudja a felülvizsgálat során tett megállapításait. 20%
  • Szóban össze tudja foglalni azokat. 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu