Háztartási gép szerviz-szaktechnikus - 2022 képzés

Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07135013
 • Szakképesítés megnevezése: Háztartási gép szerviz-szaktechnikus
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Háztartási gép szerviz-szaktechnikus - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés munkaterülete:

  Szakszerviz vezetőjeként/műszaki vezetőjeként koordinálja, ellenőrzi a szakmai tevékenységeket, illetve önállóan vállalkozóként szerviz-tevékenységet folytat. Szisztematikus műszeres hibaok-keresési folyamat során, magyar és idegen nyelvű műszaki dokumentáció (terv, kapcsolási rajz, gépkönyv) segítségével, a bejelentett és a tapasztalt hibajelenséget elemezve szerviz-tevékenységet végez. A javításhoz katalógusból, vagy egyéb módon (kereskedelem) anyagot vagy alkatrészt rendel. Tájékoztatást ad a működőképes és a biztonságtechnikai vizsgálatokon is megfelelt gép/készülék helyes használatáról. Elvégzi a munkájával összefüggő dokumentációs tevékenységet, bizonylatokat (számlát) állít ki. Elektronikai egységgel rendelkező háztartási gépeket (kis háztartási készülékek; porszívók, robotporszívók; hűtő- és fagyasztógépek; mosó- és szárítógépek; mosogatógépek; konyhai nagygépek /főzőlap, sütő, elszívó, mikrohullámú sütő, automata kávéfőző/) szerel, telepít, beüzemel, illetve képes azok javítására, karbantartására. A készülékek műszaki paramétereinek ismeretében képes javaslatokat megfogalmazni az energiamegtakarítás lehetőségeire vonatkozóan. Az energiatakarékos gépek, készülékek beszerzéséhez, beépítéséhez, elhelyezéséhez, valamint üzemeltetéséhez és karbantartásához a rendelkezésére álló dokumentáció (tervek, műszaki leírások) alapján tanácsokat ad. Képes integrálni az okos háztartási készülékeket az intelligens épületek rendszereibe. Munkája során betartja a környezetvédelmi, tűzvédelmi, villamos- és egyéb biztonságtechnikai előírásokat.

 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus,
  5 0714 04 01 Automatikai technikus,
  5 0714 04 03 Elektronikai technikus,
  5 0714 19 12 Mechatronikai technikus,
  54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus,
  54 523 01 Automatikai technikus,
  54 523 02 Elektronikai technikus,
  54 523 04 Mechatronikai technikus,
  az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó, MKKR 5-ös szintű szakmák és szakképesítések
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 900 óra
 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az Európai Unió Körforgásos gazdaságról szóló cselekvési terve, továbbá az Erőforráshatékony Európa célkitűzései az elektronikai készülékek gyártóira további kötelezettségeket rónak annak érdekében, hogy a javítási-szerelési munkálatok hatékonyabbá váljanak, csökkenjen a hulladékképződés, és növekedjen a fogyasztói tudatosság. Ezen törekvések megvalósításához szükséges, hogy a gyártói javítási eljárásokat ismerő, azokat betartó szakemberek végezzék a javítási-szerelési feladatokat.

 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Elektronikai egységgel rendelkező háztartási gép szerelése, telepítése, beüzemelése, javítása, karbantartása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1.Vizsgarész: Portfólió készítése és bemutatása

  1. A képzésben résztvevő a tanulmányai alatt megismert, az általa kiválasztott elektronikai egységgel rendelkező háztartási gép(ek) telepítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához, javításához kapcsolódó dokumentációt készít.
   A portfólió dokumentációját a jelölt elektronikus formában a vizsga előtt minimum 15 nappal adja le a vizsgaszervezőnél, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak.
   A portfólió terjedelme: minimum 15 - maximum 20 oldal (karakterszám megadásával).
   A portfóliónak tükröznie kell a vizsgázó szakmai fejlődését.
   A portfóliónak tartalmaznia kell:
   • munkafelvételi lapot, 
   • alkalmazott hibakeresési módszereket, 
   • munkafolyamatokat, 
   • technológiákat, 
   • érintésvédelmi vizsgálat eredményeit, 
   • a készülék átadás dokumentumait, 
   • reflexív naplót, ami a tapasztalatok feldolgozására, a fejlődés összegzésére és elemzésére kell, hogy irányuljon.

  2. Az előzetesen jóváhagyott portfólió szóbeli bemutatása, önreflexió (maximum 15 perc).

  2.Vizsgarész: Egy nagy és egy kis elektronikus vezérlő-szabályozó egységgel rendelkező háztartási készülék/berendezés diagnosztizálása, szükség esetén javítása, a javítás utáni ellenőrzések elvégzése és dokumentálása.

  A feladatok az alábbi gyakorlati tevékenységeket tartalmazzák: 

  • A készülék átvétele, bizonylaton (munkalapon) a műszaki, technikai adatok és az egyéb körülmények, valamint az ügyfél által megadott és/vagy az észlelt hibajelenség rögzítése. 
  • Alkalmas szerszámok segítségével a szükséges mértékben a készülék szétszerelése, magyar és idegen nyelvű műszaki dokumentációk (gépkönyv, kapcsolási rajz stb.) segítségével, műszeres mérésekkel a hiba behatárolása. 
  • Az eredményes hibafeltárás után a megfelelő javítási technológia alkalmazásával – alkatrésszel, vagy alkatrész nélkül – a hiba elhárítása.
  • Javítás után a készülék javítás utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzése.
  • A készülék üzembe helyezése, az üzemi adatok lemérése, a készülék átadása az ügyfél számára és a szükséges dokumentációs és adminisztratív feladatok elvégzése. 
  • Smart készülék esetén vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatása.

  Üzemi próbát és a feszültség alatti méréseket csak megfelelő felügyelet mellett végezheti el.

  A vizsgafeladatra előkészített készülék előzetesen biztonságtechnikailag ellenőrzött, és csak az előzetesen közölt hibajelenséget okozó hibát (műhibát) tartalmazhatja. A hibát okozó jelenség, vagy a műhiba leírását zárt borítékban kell a vizsgaszervezőnek tárolni, a vizsgán a hibajelenség behatárolásakor lehet felbontani.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 255 perc (1. vizsgarész: 15 perc, 2. vizsgarész 240 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész:

  • Portfólió készítése és bemutatása 20%

  2. vizsgarész: 

  • A készülék átvétele, munkalapon a műszaki adatok és a hibajelenség rögzítése 10%
  • A készülék szükséges mértékű szétszerelése 10% 
  • Műszeres mérésekkel a hiba behatárolása 20% 
  • Az eredményes hibafeltárás után a hiba elhárítása 15% 
  • A készülék javítás utáni összeszerelése 10% 
  • A javítás utáni biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzése, dokumentálása 10% 
  • A készülék átadása 5%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu