Háztartási gép szerviz-szaktechnikus - 2024 képzés

Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07135013
 • Szakképesítés megnevezése: Háztartási gép szerviz-szaktechnikus
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Háztartási gép szerviz-szaktechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés munkaterülete:

  Szakszerviz vezetőjeként/műszaki vezetőjeként koordinálja, ellenőrzi a szakmai tevékenységeket, illetve önállóan vállalkozóként szerviz-tevékenységet folytat. Szisztematikus műszeres hibaok-keresési folyamat során, magyar és idegen nyelvű műszaki dokumentáció (terv, kapcsolási rajz, gépkönyv) segítségével, a bejelentett és a tapasztalt hibajelenséget elemezve szerviz-tevékenységet végez. A javításhoz katalógusból, vagy egyéb módon (kereskedelem) anyagot vagy alkatrészt rendel. Tájékoztatást ad a működőképes és a biztonságtechnikai vizsgálatokon is megfelelt gép/készülék helyes használatáról. Elvégzi a munkájával összefüggő dokumentációs tevékenységet, bizonylatokat (számlát) állít ki. Elektronikai egységgel rendelkező háztartási gépeket (kis háztartási készülékek; porszívók, robotporszívók; hűtő- és fagyasztógépek; mosó- és szárítógépek; mosogatógépek; konyhai nagygépek /főzőlap, sütő, elszívó, mikrohullámú sütő, automata kávéfőző/) szerel, telepít, beüzemel, illetve képes azok javítására, karbantartására. A készülékek műszaki paramétereinek ismeretében képes javaslatokat megfogalmazni az energiamegtakarítás lehetőségeire vonatkozóan. Az energiatakarékos gépek, készülékek beszerzéséhez, beépítéséhez, elhelyezéséhez, valamint üzemeltetéséhez és karbantartásához a rendelkezésére álló dokumentáció (tervek, műszaki leírások) alapján tanácsokat ad. Képes integrálni az okos háztartási készülékeket az intelligens épületek rendszereibe. Munkája során betartja a környezetvédelmi, tűzvédelmi, villamos- és egyéb biztonságtechnikai előírásokat.

 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus,
  5 0714 04 01 Automatikai technikus,
  5 0714 04 03 Elektronikai ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 900 óra
 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az Európai Unió Körforgásos gazdaságról szóló cselekvési terve, továbbá az Erőforráshatékony Európa célkitűzései az elektronikai készülékek gyártóira további kötelezettségeket rónak annak érdekében, hogy a javítási-szerelési munkálatok hatékonyabbá váljanak, csökkenjen a hulladékképződés, és növekedjen a fogyasztói tudatosság. Ezen törekvések megvalósításához szükséges, hogy a gyártói javítási eljárásokat ismerő, azokat betartó szakemberek végezzék a javítási-szerelési feladatokat.

 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Háztartási gép szerviz-szaktechnikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Elektronikai egységgel rendelkező háztartási gép szerelése, telepítése, beüzemelése, javítása, karbantartása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1.Vizsgarész: Portfólió készítése és bemutatása

  1. A képzésben résztvevő a tanulmányai alatt megismert, az általa kiválasztott elektronikai egységgel rendelkező háztartási gép(ek) telepítéséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához, javításához kapcsolódó dokumentációt készít.
   A portfólió dokumentációját a jelölt elektronikus formában a vizsga előtt minimum 15 nappal adja le a vizsgaszervezőnél, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak.
   A portfólió terjedelme: minimum 15 - maximum 20 oldal (karakterszám megadásával).
   A portfóliónak tükröznie kell a vizsgázó szakmai fejlődését.
   A portfóliónak tartalmaznia kell:
   • munkafelvételi lapot,
   • alkalmazott hibakeresési módszereket,
   • munkafolyamatokat,
   • technológiákat,
   • érintésvédelmi vizsgálat eredményeit,
   • a készülék átadás dokumentumait,
   • reflexív naplót, ami a tapasztalatok feldolgozására, a fejlődés összegzésére és elemzésére kell, hogy irányuljon.

  2. Az előzetesen jóváhagyott portfólió szóbeli bemutatása, önreflexió (maximum 15 perc).

  2.Vizsgarész: Egy nagy és egy kis elektronikus vezérlő-szabályozó egységgel rendelkező háztartási készülék/berendezés diagnosztizálása, szükség esetén javítása, a javítás utáni ellenőrzések elvégzése és dokumentálása.

  A feladatok az alábbi gyakorlati tevékenységeket tartalmazzák:

  • A készülék átvétele, bizonylaton (munkalapon) a műszaki, technikai adatok és az egyéb körülmények, valamint az ügyfél által megadott és/vagy az észlelt hibajelenség rögzítése.
  • Alkalmas szerszámok segítségével a szükséges mértékben a készülék szétszerelése, magyar és idegen nyelvű műszaki dokumentációk (gépkönyv, kapcsolási rajz stb.) segítségével, műszeres mérésekkel a hiba behatárolása.
  • Az eredményes hibafeltárás után a megfelelő javítási technológia alkalmazásával – alkatrésszel, vagy alkatrész nélkül – a hiba elhárítása.
  • Javítás után a készülék javítás utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzése.
  • A készülék üzembe helyezése, az üzemi adatok lemérése, a készülék átadása az ügyfél számára és a szükséges dokumentációs és adminisztratív feladatok elvégzése.
  • Smart készülék esetén vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatása.

  Üzemi próbát és a feszültség alatti méréseket csak megfelelő felügyelet mellett végezheti el.

  A vizsgafeladatra előkészített készülék előzetesen biztonságtechnikailag ellenőrzött, és csak az előzetesen közölt hibajelenséget okozó hibát (műhibát) tartalmazhatja. A hibát okozó jelenség, vagy a műhiba leírását zárt borítékban kell a vizsgaszervezőnek tárolni, a vizsgán a hibajelenség behatárolásakor lehet felbontani.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 255 perc (1. vizsgarész: 15 perc, 2. vizsgarész 240 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu