Automatikai berendezés karbantartó - 2023 képzés

Automatikai berendezés karbantartó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07144001
 • Szakképesítés megnevezése: Automatikai berendezés karbantartó
 • KEOR kód: 0714
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Automatikai berendezés karbantartó - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Automatikai berendezés karbantartó képzés munkaterülete:

  Automatizált gépek, berendezések és rendszerek hibáinak behatárolásában, hibák és zavarok megszüntetésében vesz részt. Használja a karbantartási terveket és eljárásokat a karbantartási igény megállapítására. Kapcsolási, vezérlési rajz segítségével PLC-k beüzemelését, a programok áttöltését, archiválását végzi, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja a tevékenységét. Erősáramú berendezéseket üzemeltet, illetve képes kisebb villamos-, illetve gépész jellegű hibák elhárítására. Munkája során üzemelteti az erősáramú installáció alapvető készülékeit. Tisztában van az alkalmazott villamos gépek alapvető jellemzőivel, szükség esetén beavatkozik, egyszerű esetben hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Munkája közben alkalmazza az áramütés elleni védelem előírásait. Villamos tevékenységeit a szabványban rögzített jogosultságai alapján végzi.

 • Automatikai berendezés karbantartó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó,
  5 0714 04 01 Automatikai technikus,
  5 0714 04 03 Elektronikai ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Automatikai berendezés karbantartó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 500 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Automatikai berendezés karbantartó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az ipar 4.0 elterjedésével az automatizált gépek, berendezések egyre több termelési rendszer részei. Az automatizált gépek, berendezések elterjedésével szükség van olyan szakképesítésű szakemberekre, akik képesek ezen rendszerek hibáinak behatárolására, a hibák és zavarok megszüntetésére. Az automatizált gépek, berendezések élettartalmának növelése, a meghibásodás nélküli működés idejének növelése gondos karbantartási terveket és eljárásokat és azok ütemezett végrehajtását igénylik. A technológiai folyamatokhoz PLC programot használnak, aki bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába is. Az automatikai berendezésekkel foglalkozó szakember az erősáramú berendezés egységeket is üzemeltet, illetve képes kisebb villamos-, illetve gépész jellegű hibák elhárítására. Tisztában van az alkalmazott villamos gépek alapvető jellemzőivel, szükség esetén beavatkozik, egyszerű esetben hibafeltárást, hibakeresést végez. Tevékenységét dokumentáció alapján a vonatkozó szabványi előírások betartásával végzi.

 • Automatikai berendezés karbantartó képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Automatikai berendezés karbantartó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Automatikai berendezés karbantartói ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • 1. vizsgarész: Feladatbankból összeállított 25 db feleletválasztós, kiegészítős tesztkérdés a következő témakörökből: villamos kapcsolókészülékek, túláramvédelmi elemek, vezérléstechnikai, szabályozástechnikai ismeretek, karbantartási ismeretek, pneumatikus elektropneumatikus, hidraulikus rendszerek karbantartása, ipari hálózatok felépítése, szenzortechnikai elemek szerelése és beállítása, villamos és mechanikai mérések, mérésadatgyűjtési rendszerek, munka-és környezetvédelem, dokumentációs ismeretek, hibavédelmi (érintésvédelmi) ismeretek, programozási ismeretek, IPAR 4.0 rendszerek, termelőberendezéseken végzett hibakeresés,

  • 2. vizsgarész: szakmai számítások: méréstechnika, érintésvédelem, villamos fogyasztók paraméreinek meghatározása, karbantartási ismeretek, vezetékméretezés, készülékkiválasztás, villamos motorok paramétereinek meghatározása


  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldó kulcs szerinti kiértékelése.

  • 1 vizsgarész:

   1.  dokumentációs ismeretek (karbantartás, ellenőrzés) 10 %
   2.  mérési-adatgyűjtési ismeretek, méréstechnika 10 %
   3.  karbantartási ismeretek 10 %
   4.  ipari hálózati ismeretek 10 %
   5.  Ipar 4.0 rendszerek ismerete 10 %
   6.  vezérlés-és szabályozástechnika 10 %
   7.  munkavédelmi ismeretek 15%

  • 2. vizsgarész:

   szakmai számítás: méréstechnika, érintésvédelem, villamos fogyasztók paramétereinek meghatározása, karbantartási ismeretek, vezetékméretezés, készülék kiválasztás, villamos motorok paramétereinek meghatározása 25%


  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Automatizált berendezés szerelési gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • 1. vizsgarész: Portfólió: a tanulmányok alatt elkészített projektmunka (pl. gyakorlat során, termelő berendezésben fellépő hiba megkeresése, elhárítása, kötelező karbantartások elvégzése), és a hozzá kapcsolódó dokumentáció (technológiák, munkafolyamatok) bemutatása, melynek tartalmát a tanuló maximum 15 percben ismerteti a vizsgabizottsággal. A dokumentációt elektronikus formában a jelölt a vizsga előtt minimum 15 nappal leadja a vizsgaszervezőnél, aki ezt eljuttatja a vizsgabizottságnak. A portfólió terjedelme: minimum 15 - maximum 20 oldal (karakterszám megadásával).

  • 2. vizsgarész: Automatizált berendezés vezérlőszekrényében feszültségmentesítés után túláramvédelmi/hibavédelmi készülék cseréje és beállítása. Vezérelt berendezés, (aszinkron motor, szervomotor) bekötése. A vezérelt berendezéshez tartozó szenzorok, végálláskapcsolók, elmozdulásérzékelők ellenőrzése, cseréje, beállítása. Hibás mechanikai működés esetén a hibaok behatárolása, a meghibásodott egység kiszerelése, szétszerelés, alkatrészek mérése, meghibásodott egység cseréje, tisztítás, összeszerelés. PLC/frekvenciaváltó beszerelése a berendezésbe, bekötés, programfeltöltés, hálózati kommunikáció. Érintésvédelmi ellenőrzés, feszültség alá helyezés. Próbaüzem után a működés paramétereinek vizsgálata, korrekciók elvégzése, a folyamat dokumentálása. – 135 perc


  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • 1.vizsgarész:

   • Portfólió bemutatása 10 %

  • 2. vizsgarész: Munkavégzés automatizált termelőberendezésen

   1. szabványos feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés 10 %
   2. hibavédelmi/túláramvédelmi készülékek cseréje, szakszerű beépítése 10 %
   3. aszinkron motor/szervomotor bekötése 5 %
   4. szenzorok installálása, beállítása 10 %
   5. mechanikai működés ellenőrzése, javítás, alkatrészcsere 10 %
   6. PLC bekötése, programkezelés 20 %
   7. szerelői ellenőrzés 10 %
   8. működésvizsgálat 10 %
   9. a szerelési dokumentáció elkészítése 5 %


  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

   

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu