Robbanásbiztos berendezés kezelője - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Elektronikai műszerész , Robbanásbiztos berendezés kezelője

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Robbanásbiztos berendezés kezelője
A szakképesítés OKJ száma: 31 522 05 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
Jegyzékbe kerülés éve: 2011
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Robbanasbiztos_berendezes_kezeloje_11.pdf

A Robbanásbiztos berendezés kezelője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A robbanásbiztos villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember robbanásveszélyes, vagy
később annak minősített környezetben elosztó-berendezést, erős- és gyengeáramú vezetékhálózatot,
fűtőkábelt, érzékelő-, vezérlő- és szabályozókészüléket, világítási berendezést és készüléket, valamint
ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és felülvizsgál, hibákat
tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi.
A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort
szerel, villamos gépet, készüléket létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen
berendezések kezelését elvégzi. Gépészeti berendezések szerelése során a helyi technológiai igényeket
kiszolgáló gépészeti berendezést létesít és felülvizsgál, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések
kezelését elvégzi.
Robbanásbiztos berendezéseket üzembe helyez, üzemeltet, ellenőriz, karbantart.
Munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök
alkalmazásával.
Robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási szabályokat betartja.
Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével
végzi, munkájáról dokumentációt készít.
Biztonsági, környezetvédelmi előírásokat betartja, betartatja.

A Robbanásbiztos berendezés kezelője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyamon keretében is.
Iskolai előképzettség: szükséges szakirányú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: szükséges villamos, vagy gépész szakirányú végzettség
Előírt gyakorlat: 3 év szakmai gyakorlat az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

90%-elmélet
10%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 300

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 31 522 05 1000 00 00 azonosító számú, Robbanásbiztos berendezés kezelője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


6312-11 Robbanásbiztos berendezés kezelése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Sújtólég- és robbanásveszélyes térségek, helyiségek, szabadterek berendezései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A robbanásbiztonság alapvető fogalmai, helyiségek, szabadterek zónabesorolásai, sújtólég, illetve robbanásbiztos védelmi módú gyártmányok, vonatkozó jogszabályok, előírások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Robbanásbiztos gyártmány felülvizsgálata, létesítési, üzemeltetési követelményeinek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%


A Robbanásbiztos berendezés kezelője szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letételeA Robbanásbiztos berendezés kezelője résszakképesítések:

-

A Robbanásbiztos berendezés kezelője elágazások:

-

A Robbanásbiztos berendezés kezelője ráépülések:

-

A Robbanásbiztos berendezés kezelője szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu