Biztonságtechnikai szerelő, kezelő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Biztonságtechnikai szerelő, kezelő
A szakképesítés OKJ száma: 31 861 02 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.07.28.
     SZVK345_Biztonsagtechnikai_szerelo_kezelo.pdf

A Biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi,
környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai
szabályokat
Átveszi a szolgálatot
Átadja a szolgálatot
Őrzi az objektumokat
Ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
Intézkedik rendkívüli eseményekben
Ellátja a diszpécser-szolgálatot
Műszeres személy- és csomag ellenőrzést végez
Áruvédelmet végez
Szereli a kültéri védelmi létesítményeket
Szereli a héjvédelmi elemeket
Szereli a belső védelmi berendezéseket
Átadja a munkaterületet és a végzett munkát
Karbantartást, javítást végez
Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységeket végez
Telepíti a behatolásjelző rendszert
Telepíti a beléptető rendszereket
Telepíti a video-megfigyelő rendszereket
Telepíti a tűzjelző rendszereket
Elvégzi a telepített rendszerek üzembe helyezését


A Biztonságtechnikai szerelő, kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: A jelölt rendelkezzen a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételekkel
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2600

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 31 861 02 1000 00 00 azonosító számú, Biztonságtechnikai szerelő, kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Összetett lemezalkatrész készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Technológiai dokumentáció készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

0220-06 Gépészeti kötési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Oldható és nemoldható kötések készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kötések megválasztásának és létesítésének szempontjai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

0701-06 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Biztonsági alapismereti feladat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Biztonsági alapintézkedések bemutatása és dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

0714-06 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelési feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A megadott biztonságtechnikai eszközök telepítésének megtervezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott műszerrel meghatározott mérések végzése és ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

0715-06 Biztonságtechnikai szerelési, kezelési feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott események naplózása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Ellenőrzés végzése kézi detektorral és az eredmény dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy meghatározott szerelési feladatra vonatkozó szabályok ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Építési napló készítése meghatározott szerelési feladat végrehajtásáról
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Egy meghatározott elektronikai eszköz telepítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 15%
     3. feladat 15%
     4. feladat 15%
     5. feladat 40%


A Biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Biztonságtechnikai-kezelő részszakképesítés esetén:
18. életév betöltése

A Biztonságtechnikai szerelő, kezelő résszakképesítések:

Biztonságtechnika-kezelő
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

A Biztonságtechnikai szerelő, kezelő elágazások:

-

A Biztonságtechnikai szerelő, kezelő ráépülések:

-

A Biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Biztonsági őr
Biztonságszervező I.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu