Vagyonvédelmi rendszerszerelő - 2024 képzés

Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324020
 • Szakképesítés megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelő
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vagyonvédelmi rendszerszerelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés munkaterülete:

  A vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképesítéssel rendelkező személy objektumok, ingóságok technikai védelmével kapcsolatos igények pontos, szakszerű kielégítésére hivatott olyan szakember, aki a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelően irányítással, vagy önállóan végzi munkáját. Munkaköre gyakorlása során a hatályos jogszabályok, az érvényben lévő szabványok, MABISZ ajánlások alapján az ügyfél igényének megfelelő szervezési, - kivitelezési javítási, beállítási munkákat teljesít. Ennek érdekében körültekintő helyzetfelmérést, kockázatelemzést végez és árajánlatot ad. Az árajánlat elfogadása után vázlatokat, rajzokat, leírásokat és ütemtervet készít, valamint előkészíti a szükséges eszközöket, berendezéseket.

  Telepíti a védett területre a bel- és/vagy kültéri biztonságtechnikai-, valamint a biztonsági videó megfigyelő és képrögzítő rendszereket. A különféle rendszereket számítógéppel felprogramozza és elvégzi a rendszer beállítását, próbáját. Képes és kész számítógépet, internetet alkalmazói szinten önállóan használni, biztonságtechnikai rendszereket tervdokumentáció alapján kiépíteni, az általa telepített/beépített védelmi eszközöket, berendezéseket üzemeltetni, meghibásodás esetén a hiba detektálását és javítását elvégezni.

  Érthető, egyértelmű tájékoztatást ad szakszerű használatra vonatkozóan az ügyfélnek/kezelőnek. A kivitelezett rendszerek megvalósult állapotát dokumentálja, ez alapján elkészíti az elszámolást és a munkafolyamat lezárását.

  Biztonságtechnikai, - védelmi rendszer (elektronikus, mechanikai) kialakításához tanácsot, szakmai véleményt ad.

  Olyan személynek ajánlható e szakképesítés, aki elkötelezett a vagyonvédelem technikai kiszolgálása iránt, szeret elektronikai szereléseket végezni, ilyen kihívásoknak eleget tenni.

 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész,
  31 523 01 Távközlési és informatikai ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vagyonvédelem szerepe az állampolgárok jövedelmi-vagyoni különbségeinek növekedésével párhuzamosan és folyamatosan nő. Abban az esetben, amikor az állam által szolgáltatott biztonság szintje adott személynek, vállalkozásnak már nem elégséges, akkor vagyonvédelmi szolgáltatást vásárol valamely magánbiztonsági cégtől. A különféle ingóságok, munkahelyek, egyéb ingatlanok és azok értékeinek megvédése élőerős, technikai jellegű, de leginkább komplex megoldásokon alapszik.

  A védelmet igénylő objektumok technikai jellegű védelmének megvalósításában vehetnek részt a vagyonvédelmi rendszerszerelő szakmai képzést sikeresen teljesítő személyek. Mindennapi munkájukkal hozzájárulnak adott közigazgatási terület, hely közbiztonságához, az ott élők nyugalmához.

  A vagyonvédelmi rendszerszerelői képesítéssel rendelkezők könnyen és gyorsan találnak a képesítésüknek megfelelő munkahelyet a vagyonvédelmi szolgáltatások iránti bővülő igények kielégítése okán.

 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelői szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan tartalmaz feladatokat:

  • a vagyonvédelmi rendszerszerelő munkavégzésével kapcsolatos vagyonvédelmi-, munka-, és környezetvédelmi alapismeretek,
  • a biztonságtechnikai rendszerek (beléptető, - behatolás-jelző, - videó megfigyelő és képrögzítő rendszer, szünetmentes áramforrás, elektromos és optikai rendező) előírásszerű telepítése, kiépítése,
  • a védelmi berendezés programozási-, szabályozási, karbantartási, javítási és szakmai rendszerismeretre vonatkozó szabályok, előírások,
  • az ajánlat megfogalmazás tartalma, a helyzetfelmérés, kockázatelemzés lépései,
  • a kiviteli ütemterv és a vázlatok, rajzok készítésének elvárásai,
  • számlázásra, elszámolásra vonatkozó követelmények.

  A feladatlapok kérdéssora feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba rendezési, igaz-hamis kérdéstípusokat tartalmazhat. Egy feladaton belül több kérdés is feltehető.

  A feladatlap megoldásával elérhető maximális pontszám 100 pont.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vagyonvédelmi rendszerszerelői komplex gyakorlati feladat.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység egy vizsgarészből áll, amely magába foglalja:

  • komplex szituációs gyakorlati feladat megvalósítását, (szükség esetén annak dokumentálását),
  • a gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolását.

  A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsgázó a tanulási eredményekben részletesen leírt képességelemek bármelyikét megjelenítő tevékenység elvégzésére irányuló esetleírásokból egyet véletlenszerűen kiválaszt, és a vizsga során gyakorlatban végzi el a leírásban meghatározott vizsgamunkát a megjelölt ügyféligénynek megfelelően. A gyakorlati vizsgamunka során szükség szerint jelző(k) által támogatott feladatvégzés történik.

  A gyakorlati vizsgamunka teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait szóbeli magyarázatokkal is kísérheti.

  Amennyiben a vizsga értékeléséhez szükséges, a helyzethez kapcsolódó dokumentumokat a gyakorlati feladatot követően kitölti, vagy a szükséges dokumentumok kitöltésével kapcsolatosan feltett kérdésekre szóban válaszol.

  A gyakorlati feladat megvalósítását követően a vizsgabizottság szakmai kérdéseket tehet fel a vizsgázónak a feladat jellegének megfelelően.
  A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy a vizsgahelyszínen egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.

  A gyakorlati vizsgamunka esetleírása strukturáltan tartalmazza:

  • a megoldandó vagyonvédelmi és technikai problémákat,
  • a probléma megoldásához szükséges minden releváns információt és körülményt, valamint az esetleges ügyféligényt.

  A projektfeladat végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc, melyből 5 perc felkészülés, 55 perc gyakorlati vizsgamunka és szóbeli kikérdezés.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • a vizsgázó tanulási eredményekben meghatározott vagyonvédelmi rendszerszerelői szakmai ismereteinek a gyakorlatban történő alkalmazása,
  • a felmérések, elemzések, mérések, kiépítések, beszerelések, beállítások szakszerű, biztonságos végrehajtása, - a megfelelő eszközök, anyagok kiválasztása,
  • a vizsgázó kommunikációjának minősége, a feltett kérdésekre adott válaszok szakmai megfelelősége.

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu