Büntetés-végrehajtási felügyelő - 2023 képzés

Büntetés-végrehajtási felügyelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10323011
 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási felügyelő
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Büntetés-végrehajtási felügyelő - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Büntetés-végrehajtási felügyelő képzés munkaterülete:

  A büntetés-végrehajtási szervezet állományában büntetés-végrehajtási felügyelői alapfeladatokat hajt végre. Az eligazításon meghatározott feladatokat, valamint a szolgálat átadásátvételt végrehajtja, ismeri a büntetés-végrehajtási intézet házi-és napirendjét, a rendkívüli események felszámolására szolgáló intézkedéseket, a kényszerítő eszközök alkalmazásának szabályait, azokat képes jogszerűen alkalmazni. Végrehajtja a fogvatartottak intézeten belüli őrzését, felügyeletét, ellenőrzését, a szükséges és elrendelt biztonsági intézkedéseket, részt vesz a látogatófogadás biztosításában. Végrehajtja a biztonsági ellenőrzést, vizsgálatot, motozást, mozgáskorlátozó eszközt alkalmaz. Megköveteli a fogvatartottaktól kötelezettségeik teljesülését, biztosítja a vonatkozó jogok megvalósulását. Irányítja a díjazás nélküli munkavégzéshez kapcsolódó feladatokat, végrehajtja a fogvatartottak munkáltatását. Fegyveres biztosítási feladatokat lát el, végrehajtja a fogvatartottak előállítását, szállítását, megtartja a fogvatartottak számára szükséges eligazítást, a szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tesz.

 • Büntetés-végrehajtási felügyelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Büntetés-végrehajtási felügyelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 310 óra
 • Maximális óraszám: 455 óra
 • Büntetés-végrehajtási felügyelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt években egyre nagyobb igény merült fel a büntetés-végrehajtási felügyelők tevékenységére a magyarországi büntetés-végrehajtási szervek részéről. A képzésbe bevonhatók középfokú végzettséggel rendelkező szakképzetlen személyek is, így lehetővé válik a munkaerőpiaci helyzetük javítása. A képzettség megszerzésével a felügyelő bármely magyarországi büntetés-végrehajtási szervnél el tud helyezkedni, ahol biztonsági, reintegrációs vagy gazdasági feladatok ellátásával járul hozzá a közrend és közbiztonság erősítéséhez. A képzettséggel olyan életpályát kínál a büntetés-végrehajtás, amely kiszámítható munkarenddel, előmenetellel és anyagi megbecsüléssel jár. Az oktatás során mind az elméleti, mind a gyakorlati ismereteket több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók adják át, amelynek ideje alatt illetményt kap a képzésben résztvevő.

 • Büntetés-végrehajtási felügyelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási felügyelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási felügyelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Büntetés-végrehajtási szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat a büntetésvégrehajtási felügyelő feladataihoz kapcsolódóan összeállított teszt-, kiegészítős és kifejtős kérdésekből álló feladatlap, mely komplex módon méri a vizsgázó elsajátított szakmai elméleti tudását.

  A tanulási eredmények mérése érdekében a feladatlap az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmazza:

  • előállítás szabályai
  • szállítás szabályai
  • őrzés, felügyelet, ellenőrzés szabályai
  • látogatófogadáshoz kapcsolódó ismeretek
  • biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat, biztonsági szemle végrehajtásának és a biztonsági intézkedések foganatosításának szabályai
  • fogvatartotti munkáltatás szabályai
  • motozás, mozgáskorlátozó eszközalkalmazáshoz kapcsolódó ismeretek
  • kényszerítőeszköz alkalmazás szabályai  szolgálat átadás-átvétel szabályai a szolgálat-teljesítési helyeken
  • eligazítás szabályai

  A feladatsor minden tudáselemből legalább 1 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma a feladatsorban nem haladhatja meg a 15 kérdést, de el kell érnie a 10-et.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 45%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatlaphoz összeállított megoldó kulcs alapján történő pontozás, értékelés.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex büntetés-végrehajtási szakmai feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsgázó a vizsgaközpont által kidolgozott tételekből húzva egy valóságos munkafolyamatot jelenít meg. Gyakorlati feladatként a vizsgázó a büntetés-végrehajtási felügyelő feladatrendszerébe tartozó, szolgálattal összefüggő, a biztonsági tevékenységek, biztonsági intézkedés, szolgálat átadás-átvétel, fogvatartotti munkáltatás megjelenítésével történik. A vizsgázó tételhúzás alapján a komplex büntetés-végrehajtási biztonsági feladatot az adott témához rendelkezésre álló adatok, segédletek alapján mutatja be, mely során elvégzi a szükséges dokumentálást is. Jogszerűen és szakszerűen intézkedik az adott feladathoz igazodóan.

  A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti. Amennyiben a feladatnak része, abban az esetben a belső tartományi számítógépes modulban rögzíti a szükséges adatokat, dokumentál. A kinyomtatott dokumentációt a vizsgabizottság értékeli.

  A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 55%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A gyakorlati feladat végrehajtása során mérni kell a vizsgázó szakmai felkészültségét, kommunikációját és eszközhasználati készségét, továbbá a dokumentációja minőségét.

  A projektfeladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  A projektfeladat végrehajtása 40%
  (Ezen belül értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és módszer kompetenciái)

  Dokumentáció minősége 10%

  Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 50 %

  A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre adható %-os értékeket is. Minden vizsgázót ki kell kérdezni legalább az alábbi kettő témakörből:

  • fogvatartottal szembeni kényszerítő eszköz alkalmazásának jogszabályi lehetőségei
  • lőfegyverhasználatot megelőző intézkedések
  • bilincs kényszerítőeszközként való alkalmazásának szabályai
  • körletfelügyelő ellenőrzési kötelmei

  A kötelezően felteendő és a feladathoz kapcsolódó egyéb kérdések aránya felefele legyen.
  Amennyiben a gyakorlati feladat végrehajtása során valamely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem kell feltenni, az adott %-os érték jóváírható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu