Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő - 2024 képzés

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10325016
 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő
 • KEOR kód: 1032 Személyi és vagyonvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés munkaterülete:

  A büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi szakterületének állományában büntetésvégrehajtási egészégügyi főfelügyelői beosztásban végzi feladatát. Közreműködik a fogvatartotti egészségügyi befogadási eljárásban. Képes az alapvető életjelenségek vizsgálatára, felismeri az életet veszélyeztető állapotok jeleit, szükség esetén elsősegélyt nyújt, képzettségének megfelelő döntést hoz. Közreműködik a fogvatartotti betegellátásban, a fogvatartás időszakában felismeri a beteg szükségleteit, kielégíti a sajátos igényeket. Képes ápolási diagnózist felállítani és a prioritások alapján feladatait szakszerűen ellátni. Végrehajtja az orvos utasításait. Összefüggéseiben átlátja az egészégügyi szakterület munkafolyamatait, végrehajtja az orvosi vizsgálatok megszervezését, közreműködik a lebonyolításában. Ismeri a büntetésvégrehajtási egészségügyi ellátás szintjeit, a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkafolyamatok elemei. Képes a vonatkozó egészségügyi, higiénés, szabályokat alkalmazni, az egészségügyi dokumentációt kezelni. Betartja a szakterületen jelentkező tűz-, munka-, balesetvédelmi-, egészségügyi, biztonsági előírásokat. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken vesz részt, az önképzésre nagy hangsúlyt fektet.

 • Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 10323011 Büntetés-végrehajtási felügyelő,
  52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16) BM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos jogviszony

 • Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 160 óra
 • Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt években egyre nagyobb igény merült fel a büntetés-végrehajtási főfelügyelők tevékenységére a magyarországi büntetés-végrehajtási szervek részéről. A képzésbe bevonhatók az érettségi bizonyítvánnyal és egészségügyi szakképzéssel rendelkező személyek, így lehetővé válik a munkaerőpiaci helyzetük javítása. A képzettség megszerzésével a főfelügyelő bármely magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben el tud helyezkedni hivatásos állományú jogviszonyban, ahol a büntetés-végrehajtási egészségügyi feladatok ellátásával járul hozzá a szervezet zavartalan működéséhez. A képzettséggel olyan életpályát kínál a büntetésvégrehajtás, amely kiszámítható munkarenddel, előmenetellel és anyagi megbecsüléssel jár. Az oktatás során mind az elméleti, mind a gyakorlati ismereteket több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók adják át, amelynek ideje alatt illetményt kap a képzésben résztvevő.

 • Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Büntetés-végrehajtási szakmai, egészségügyi ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat a büntetésvégrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladataihoz kapcsolódóan összeállított teszt-, kiegészítős és kifejtős kérdésekből álló feladatlap, mely komplex módon méri a vizsgázó elsajátított szakmai elméleti tudását.

  A tanulási eredmények mérése érdekében a feladatlap az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmazza:

  • befogadás egészségügyi szabályai
  • fogvatartotti egészségügyi ellátás szabályai
  • közegészségügyi, járványügyi szabályok
  • fogvatartotti ellátás dokumentálásának szabályai
  • etikai szabályok
  • egészségügyi ellátás munkavédelmi szabályai
  • adatvédelmi, adatkezelési szabályok
  • személyi állomány egészségügyi ellátásával kapcsolatos ismeretek

  A feladatsor minden tudáselemből legalább 3 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma a feladatsorban nem haladhatja meg a 40 kérdést, de el kell érnie a 24-et.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex büntetés-végrehajtási egészségügyi gyakorlati feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsgázó a vizsgaközpont által kidolgozott tételekből húzva egy valóságos munkafolyamatot jelenít meg. Gyakorlati feladatként a vizsgázó az egészségügyi főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó, szolgálattal összefüggő, a befogadási eljárás, betegvizsgálat és egészségügyi ellátások, egészségügyi dokumentumok kezelése, közegészségügyi, járványügyi szabályok alkalmazását igénylő feladatot old meg az adott témához rendelkezésre álló adatok, segédletek alapján, mely során elvégzi a szükséges dokumentálást is. Jogszerűen és szakszerűen intézkedik az adott feladathoz igazodóan.

  A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti. Amennyiben a feladatnak része, abban az esetben a belső tartományi számítógépes modulban rögzíti a szükséges adatokat, dokumentál. A kinyomtatott dokumentációt a vizsgabizottság értékeli.

  A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 75%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu