Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő - 2024 képzés

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10325015
 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő
 • KEOR kód: 1032 Személyi és vagyonvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés munkaterülete:

  A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági szakterületének állományában büntetésvégrehajtási gazdálkodási főfelügyelői beosztásban végzi feladatát a szakképesítéssel rendelkező. Összefüggéseiben átlátja a büntetés-végrehajtás gazdasági szakterülete munkafolyamatait. Ismeri az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló készítésének szabályait. A vonatkozó számviteli, pénzügyi szabályokat alkalmazva bizonylatokat kezel, a selejtezési és leltározási feladatokban részt vesz, raktárosi, élelmezési feladatokat lát el. Részt vesz a beszerzési eljárásokban, azokat képes lebonyolítani, a szolgáltatások igénybevételében, a ruházati ellátásban, a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közreműködni, a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat (letétezés, elhelyezés, élelmezés, ruházati ellátás, munkáltatás) végrehajtani, kártérítési ügyeket kezelni. Betartja a szakterületen jelentkező tűz-, munka-, balesetvédelmi-, környezetvédelmi, biztonsági-, és egészségügyi előírásokat. Csapatmunkában dolgozik, együttműködő. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken vesz részt, az önképzésre nagy hangsúlyt fektet.

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 10323011 Büntetés-végrehajtási felügyelő,
  52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos jogviszony

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 160 óra
 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt években egyre nagyobb igény merült fel a büntetés-végrehajtási főfelügyelők tevékenységére a magyarországi büntetés-végrehajtási szervek részéről. A képzésbe bevonhatók azon érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, akik a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományában legalább 1 év szolgálati jogviszonnyal és büntetés-végrehajtási alapfokú végzettséggel, illetve büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítéssel rendelkeznek és a gazdasági szakterület aktív dolgozójává szeretnének válni magasabb beosztásban. A képzettség megszerzésével a gazdálkodási főfelügyelő bármely magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben el tud helyezkedni, ahol gazdasági feladatok ellátásával járul hozzá a fogvatartottak ellátásához, a bv. intézet szakszerű működtetéséhez. Az oktatás során mind az elméleti, mind a gyakorlati ismereteket legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók adják át.

 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Büntetés-végrehajtási főfelügyelői szakmai és gazdálkodási ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat a büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladataihoz kapcsolódóan összeállított teszt-, kiegészítős és kifejtős kérdésekből álló feladatlap, mely komplex módon méri a vizsgázó elsajátított szakmai elméleti tudását.

  A tanulási eredmények mérése érdekében a feladatlap az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmazza:

  • költségvetési gazdálkodási ismeretek
  • pénzügyi, számviteli szabályok
  • selejtezés szabályai
  • leltározás szabályai
  • raktározási feladatok végrehajtásának szabályai
  • beszerzések rendjének szabályai
  • személyi állomány ruházati ellátásának szabályai
  • élelmezés szabályai
  • gépjármű forgalmazás, ellátás rendjének szabályai
  • fogvatartottak ellátási, munkáltatási szabályai
  • fogvatartotti kártérítési felelősség szabályai

  A feladatsor minden tudáselemből legalább 2 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma a feladatsorban nem haladhatja meg a 40 kérdést, de el kell érnie a 22-t.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex büntetés-végrehajtási gazdasági feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsgázó a vizsgaközpont által kidolgozott tételekből húzva egy valóságos munkafolyamatot jelenít meg. Gyakorlati feladatként a vizsgázó a büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó, szolgálattal összefüggő, a bizonylatolás, selejtezés, leltározás szabályait, a raktározásra, élelmezésre, ruházati ellátásra, gépjármű ellátásra és elszámolásra, a fogvatartottak ellátására, valamint a fogvatartotti kártérítési eljárás vonatkozó szabályok alkalmazását igénylő feladatot old meg az adott témához rendelkezésre álló adatok, segédletek alapján. A feladat elvégzése során jogszerűen és szakszerűen intézkedik szóban és elvégzi a szükséges dokumentálást is.

  A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti. Amennyiben a feladatnak része, abban az esetben a belső tartományi számítógépes modulban rögzíti a szükséges adatokat, dokumentál. A kinyomtatott dokumentációt a vizsgabizottság értékeli.

  A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 75%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu