Rendőr tiszthelyettes - 2024 képzés

Rendőr tiszthelyettes képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakma szakmairányai: Bűnügyi,
  Határrendészeti,
  Közlekedési,
  Közrendvédelmi
 • Szakma megnevezése: Rendőr tiszthelyettes
 • Szakma azonosító száma: 5 1032 18 03
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: -
 • Érettségire épülő oktatásban: 140 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Rendőr tiszthelyettes - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Rendőr tiszthelyettes képzés munkaterülete

 • Az ágazati alapoktatásban a rendészeti és közszolgálati ágazat rendőrségi területére vonatkozóan szerez rálátást. Ismeri a fegyveres-, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokat, amelyek alkalmazása során kialakul benne a rendőri hivatástudat, a döntéseivel kapcsolatos felelősségvállalás. Felismeri és érti azokat a társadalmi jelenségeket, problémákat, amelyekkel munkája során találkozik. Törekszik a rendőri hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi. Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat. Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű rendőri szakmai kommunikációhoz szükséges nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét. Gyakorlatban végrehajtja a rendőri munka során alkalmazható önvédelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági- és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat.

 • Szakmairány: Bűnügyi

  A bűnügyi rendőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, rendészeti feladatokat lát el, ezeket önállóan vagy utasításra teljesíti. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Bizonyítási cselekményeket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket hajt végre és dokumentál. Elvégzi az áldozatvédelemmel- és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat. Körözési tevékenységet végez. A kriminológiai, kriminalisztikai, krimináltaktikai és kriminálmetodikai ismereteit megfelelően alkalmazva büntető eljárások végrehajtása során tanúkutatást végez, adatokat gyűjt, és bizonyítási cselekményeket hajt végre. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt teljesíti. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

 • Szakmairány: Határrendészeti

  A határrendészeti rendőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, határ-, és idegenrendészeti feladatokat lát el. Feladatait önállóan vagy utasításra hajtja végre. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Határforgalom ellenőrzést hajt végre, végzi a határátlépésre jogosító úti okmányok, tartózkodási engedélyek, vízumok eredetiségének, érvényességének ellenőrzését, megakadályozza az illegális határátlépést. Teljesíti a nemzetközi megállapodások rá vonatkozó feladatait. Az intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt teljesíti. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál, szükséges esetben idegen nyelven. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

 • Szakmairány: Közlekedési

  A közlekedési rendőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, közlekedésrendészeti feladatokat lát el, ezeket önállóan vagy utasításra hajtja végre. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Biztosítja a közrendet. A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében teljesíti szolgálatát. Az intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Végzi a közlekedési balesetek helyszínén a hatáskörébe tartozó feladatokat. Forgalmat irányít. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt teljesíti. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

 • Szakmairány: Közrendvédelmi

  A közrendvédelmi rendőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, rendészeti feladatokat lát el, ezeket önállóan vagy utasításra hajtja végre. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Biztosítja a közrendet és elősegíti a biztonságos közlekedést. A közrend fenntartása érdekében közterületi szolgálatot lát el, intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Elöljárója utasítására csapatszolgálati tevékenységet végez. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

 • Rendőr tiszthelyettes képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Bűnügyi

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Bűnügyi

  5251

  Rendőr

 • Szakmairány: Határrendészeti

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Határrendészeti

  5251

  Rendőr

 • Szakmairány: Közlekedési

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Közlekedési

  5251

  Rendőr

 • Szakmairány: Közrendvédelmi

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Közrendvédelmi

  5251

  Rendőr

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu