Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) - 2024 képzés

Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324006
 • Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági)
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés munkaterülete:

  A katasztrófavédelmi munkatárs a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények vezetőjének a jogszabályokban meghatározott polgári védelmi és iparbiztonsági feladatainak végrehajtásában nyújt szakmai segítséget. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével tervezi, szervezi a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények katasztrófavédelmi feladatait. Részt vesz a katasztrófavédelmi kockázatbecslés végrehajtásában, meghatározza a település kockázatbecslése és katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján a gazdálkodó szervezet veszélyeztetettségét és kidolgozza a lakosságvédelmi feladatait, szükség esetén közreműködik a veszélyelhárítási terv elkészítésében. Hatósági kijelölő határozat alapján polgári védelmi szervezetet hoz létre, tagjait felkészíti, gondoskodik a technikai eszközök biztosításáról a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények logisztikai biztosítási alapfeladatainak meghatározása révén.

  Közreműködik a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő katasztrófavédelmi feladatok meghatározásában, összeállítja a védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv). Figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények iparbiztonsággal kapcsolatos feladatait, koordinálja ezek végrehajtását, elemzi az ipari tevékenységek és technológiák kockázatát. Részt vesz a katasztrófavédelmi hatóság részére benyújtandó polgári védelmi és iparbiztonsági dokumentumok elkészítésében. Előkészíti a veszélyes üzem üzemazonosításának dokumentumait, szükség esetén a veszélyesáruszállítást.

  Kapcsolatot tart az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események (legjellemzőbben árvíz, beavatkozásveszélyes anyag jelenlétében) során az együttműködő szervekkel és szervezetekkel. Kapcsolatot tart a katasztrófavédelem hatósági, iparbiztonsági szakterületeivel, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításának szabályai szerinti hatóságokkal.

 • Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 450 óra
 • Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Katasztrófavédelmi törvény a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény részére kötelezettségeket állapít meg. E kötelezettségek teljesítéséhez célszerű katasztrófavédelmi munkatársat alkalmazni azon gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, intézményeknek, melyeknek a Katasztrófavédelmi törvény polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat határoz meg. A Katasztrófavédelmi munkatárs ismeri a Katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait. A jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés hatékonyabb, szakszerűbb, ha Katasztrófavédelmi munkatárs végzettséggel rendelkező személy végzi és közreműködik a katasztrófavédelmi (védelmi) tervek és dokumentumok elkészítésében. A Katasztrófavédelmi munkatárs a szakterületén szakmai iránymutatás mellett képes munkát végezni.

 • Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Katasztrófavédelmi munkatárs (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu