Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő - 2023 képzés

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10325014
 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés munkaterülete:

  A büntetés-végrehajtási szervezet igazgatási szakterületének állományában büntetésvégrehajtási igazgatási főfelügyelői beosztásban végzi feladatát. Átlátja az igazgatási szakterület munkafolyamatait. Végrehajtja a fogvatartott befogadásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Kezeli és rendezi a fogvatartás ideje alatt keletkezett iratokat. Végrehajtja a fogvatartottak szabadításához kapcsolódó feladatokat. Végrehajtja a szabadságelvonással járó büntetések foganatba vételével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Kezeli a büntetésvégrehajtási intézetből való engedélyezett, jogszerű, határozott idejű eltávozásokkal kapcsolatos iratokat. Kezeli a szakterületével összefüggő fogvatartotti kérelmeket, panaszokat. Kézbesíti a fogvatartott részére érkező hivatalos iratokat. Intézi a fogvatartottak előállításával, szállításával kapcsolatos feladatokat. Végrehajtja a külföldi fogvatartottakra vonatkozó speciális szabályok alapján szükséges intézkedéseket a társ szervekkel együttműködésben.

 • Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 10323011 Büntetés-végrehajtási felügyelő,
  52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos jogviszony
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 160 óra
 • Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt években egyre nagyobb igény merült fel a büntetés-végrehajtási főfelügyelők tevékenységére a magyarországi büntetés-végrehajtási szervek részéről. A képzésbe bevonhatók az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező személyek, akik a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományában legalább 1 év szolgálati jogviszonnyal és büntetés-végrehajtási felügyelő vagy más büntetés-végrehajtási alapfokú végzettséggel rendelkeznek és így lehetővé válik az igazgatási szakterületen felelősebb beosztásba kerülésük.

 • Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Büntetés-végrehajtási igazgatási szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladataihoz kapcsolódóan összeállított teszt-, kiegészítős és kifejtős kérdésekből álló feladatlap, mely komplex módon méri a vizsgázó elsajátított szakmai elméleti tudását.

  A tanulási eredmények mérése érdekében a feladatlap az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmazza:

  • a fogvatartottak nyilvántartása
  • a befogadási eljárás szabályai
  • a szabadságvesztés foganatba vételének szabályai
  • a fogvatartás ideje alatt keletkezett iratok kezelésének szabályai (bírói eljárás, külön eljárások)
  • kérelmek, panaszok eljárási szabályai
  • szállítás, előállítás szervezésével összefüggő szabályok
  • a szabadítási eljárás szabályai
  • az intézet ideiglenes elhagyásának szabályai
  • a külföldi fogvatartottakra vonatkozó speciális szabályok

  A feladatsor minden tudáselemből legalább 2 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma a feladatsorban nem haladhatja meg a 30 kérdést, de el kell érnie a 18-at.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A feladatlaphoz összeállított megoldó kulcs alapján történő pontozás, értékelés.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex büntetés-végrehajtási igazgatási feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsgázó a vizsgaközpont által kidolgozott tételekből húzva egy valóságos munkafolyamatot jelenít meg. Gyakorlati feladatként a vizsgázó a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó, szolgálattal összefüggő a befogadási eljárás, szabadítás, fogvatartás alatti foganatba vétel, kérelmek, panaszok, iratkézbesítés, szállítás, előállítás, eltávozások, külföldi fogvatartottakra vonatkozó szabályok alkalmazását igénylő feladatot old meg az adott témához rendelkezésre álló adatok, segédletek alapján. A feladat elvégzése során jogszerűen és szakszerűen intézkedik szóban és elvégzi a szükséges dokumentálást is.

  A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti. Amennyiben a feladatnak része, abban az esetben a belső tartományi számítógépes modulban rögzíti a szükséges adatokat, dokumentál. A kinyomtatott dokumentációt a vizsgabizottság értékeli.

  A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A projektfeladat végrehajtása során mérni kell a vizsgázó szakmai felkészültségét, kommunikációját és eszközhasználati készségét, továbbá a dokumentációja minőségét.

  A projektfeladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • A gyakorlati feladat végrehajtása 40%
   (Ezen belül értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és módszer kompetenciái)
  • Dokumentáció minősége 20%
  • Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 40%

  A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre adható %-os értékeket is. Amennyiben a gyakorlati feladat végrehajtása során valamely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem kell feltenni, az adott %-os érték jóváírható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu