Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés - 2024 képzés

Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324003
 • Szakképesítés megnevezése: Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés
 • KEOR kód: 1032 Személyi és vagyonvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés képzés munkaterülete:

  A szakképesítés az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi „A”-„B” besorolási kategóriákba tartozó szolgálati beosztások betöltésére jogosít.

  A határrendész és útelvélkezelő rendőrjárőr a rendészeti és közszolgálati ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkel.

  Ismeri a fegyveres-, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokat. Törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi. Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat.

  Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét. Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható önvédelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági- és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat.

  A határrendészeti és útlevélkezelő rendőrjárőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, határ- és idegenrendészeti feladatokat lát el. Feladatait utasításra, illetve járőrvezetőként önállóan hajtja végre. Tájékoztatást ad, és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként határforgalom ellenőrzést hajt végre, végzi a határátlépésre jogosító úti okmányok, tartózkodási engedélyek, vízumok eredetiségének, érvényességének ellenőrzését, megakadályozza az illegális határátlépést. Teljesíti a nemzetközi megállapodások rá vonatkozó feladatait. A határrend fenntartása érdekében határterületi járőrszolgálatot lát el, intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben önállóan kényszerítő eszközt alkalmaz. Munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexben meghatározottak betartásával gyakorolja. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt teljesíti. Napi szolgálata során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál, szükséges esetben idegen nyelven. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

 • Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM rendelet

 • Egyéb feltételek:

   „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

 • Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1100 óra
 • Maximális óraszám: 1500 óra
 • Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A határrendészeti és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés a Magyar Rendőrség Határrendészeti szolgálati ágának létszámhiány pótlását hivatott megvalósítani, kifejezetten az útlevélkezelő és határvédelmi tevékenységben ténykedők munkakörre felkészítésével.

  A képzés a határrendészeti rendőr munka alapvető szolgálai formáira készít fel. A végzett tiszthelyettesek munkájukkal, a megfelelő rendőri jelenlét biztosításával jelentősen, pozitív irányba befolyásolhatják az államhatár védelmét.

 • Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz:

  • határrendészeti alapismeretek,
  • határforgalom ellenőrzéssel kapcsolatos ismeretek,
  • határőrizeti járőrszolgálat ellátására vonatkozó ismeretek,
  • határőrizet (az államhatár rendjének fenntartásával összefüggő- és a határrend sértés esetén végrehajtandó intézkedések ismeretei),
  • a külföldiek jogszerű magyarországi tartózkodásának ellenőrzésével kapcsolatos idegenrendészeti ismeretek,
  • okmányok ellenőrzésére vonatkozó ismeretek,
  • szabálysértési jogszabályok,
  • büntető jogszabályok.

  A feladatsor minden tudáselemből legalább 2 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma összesen nem haladhatja meg a 45 kérdést, de eléri a 30-at.

  Az írásbeli vizsga kérdéssora többféle kérdéstípust tartalmaz.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelésnek nem kell tudáselemenként elkülönülnie, az írásbeli vizsgafeladatlap egyben értékelendő.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőri feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szituációs gyakorlati feladat

  A határrendészeti és útlevélkezelői rendőrjárőri intézkedést szimuláló szituációs gyakorlati feladat végrehajtása a valóságos környezetet imitáló szituációs környezetben (taktikai ház, szituációs kabinet, szituációs utca) jelzők és járőrtárs által támogatottan történik. A vizsgázó tételhúzás alapján komplex határrendészeti rendőri feladatot hajt végre.
  Határforgalom-ellenőrzési vagy mélységi ellenőrzést is magába foglaló határrendészeti járőri feladat-végrehajtását követően elvégzi a szükséges dokumentálást is. A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti, majd az intézkedést követően rendőri jelentésben dokumentálja. A jelentés elkészítése a rendőrségnél rendszeresített számítógépi szoftver (pl. RobotZsaru Neo) segítségével történik. A kinyomtatott jelentést a vizsgabizottság értékeli.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc szituációs feladat-végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés, majd 60 perc dokumentálás, összesen 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A szituációban mérni kell a vizsgázó alakiasságát, fizikális felkészültségét, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültségét, kommunikációját és eszközhasználati készségét, továbbá a dokumentációja minőségét

  A szituációs gyakorlati feladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével

  • A szituációs feladat végrehajtása 40%
   (Ezen belül értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és módszer kompetenciái)
  • Dokumentáció minősége 20%
  • Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 40%
   A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre adható %-os értékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati feladat végrehajtása során valamely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem kell feltenni, az adott %-os érték jóváírható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu