Katasztrófavédelmi tiszt - 2024 képzés

Katasztrófavédelmi tiszt képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10326004
 • Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi tiszt
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 6
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 6
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Katasztrófavédelmi tiszt - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Katasztrófavédelmi tiszt képzés munkaterülete:

  Vezeti és szervezi a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának tevékenységét. Meghatározza a káreseti beavatkozás módját, taktikáját, az alkalmazandó tűzoltó gépjárműveket, felszereléseket, eszközöket és a szükséges védőeszközök körét. Kapcsolatot tart a társszervekkel, a közműszolgáltatókkal és az ügyfelekkel. A tevékenysége során felmerülő jogszabálysértéseket felismerve intézkedést kezdeményez. Munkaköre gyakorlása során közreműködik a tűzoltók képzésében. Adatkommunikációt folytat, speciális szoftvereket használ. Tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tervez, lefolytat, dokumentál, és a szakhatóság ügyintézőjeként jár el. Szakterülete vonatkozásában kiadmányozásra előkészíti a hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás tervezetét, hatósági intézkedésre javaslatot tesz. Szabálytalanságok esetén szabálysértési, illetve büntetőjogi feljelentést előkészít, közigazgatási szankciót kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki. Betartja és betartatja a védelmi igazgatás szabályait. Elvégzi a katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait (kockázatbecslés, települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, veszélyelhárítási tervek készítése, polgári védelmi szervezetek megalakítása, lakosságvédelmi feladatok, veszélyes üzemekkel és veszélyesáru-szállítással kapcsolatos hatósági feladatok, együttműködés a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításában és kijelölésében).

 • Katasztrófavédelmi tiszt képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Katasztrófavédelmi tiszt képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 700 óra
 • Maximális óraszám: 1200 óra
 • Katasztrófavédelmi tiszt képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A katasztrófavédelmi tiszt az ország megelőző tűzvédelmének, mentő-tűzvédelmének, és a katasztrófa helyzetek kezelésének azon szereplője, aki irányítja a lakosság és a gazdasági létesítmények tűz-, és vagyonbiztonságát megvalósító szolgálatot. A szakképesítés megszerzésével beosztást tölthet be a Katasztrófavédelem és a létesítményi tűzoltóságok szervezetében, valamint munkakört polgári védelmi vagy iparbiztonsági szakterületen működő létesítményekben.

 • Katasztrófavédelmi tiszt képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Katasztrófavédelmi tiszt képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu