Büntetés-végrehajtási főfelügyelő - 2024 képzés

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10325001
 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási főfelügyelő
 • KEOR kód: 1032 Személyi és vagyonvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Büntetés-végrehajtási főfelügyelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés munkaterülete:

  A büntetés-végrehajtási (a továbbiakban bv.) szervezet állományában büntetés-végrehajtási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre. Végrehajtja a bv. szervezet objektumainak és az azokban elhelyezett fogvatartottak őrzésével kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi az alárendeltségébe tartozók feladatvégzését. Kezeli a bv. intézet fegyverzeti szakanyagait, fegyveres biztosítási feladatot lát el szállítmányvezetőként, előállító parancsnokként. Ismeri a kényszerítőeszközök alkalmazásának szabályait, az alkalmazás követő eljárást koordinálja. Összeköttetést tart a biztonsági tiszttel, biztonsági felügyelőkkel, a körlet(fő)felügyelőkkel és a foglalkoztatási felügyelőkkel. Szervezi az alárendeltségébe tartozó állományi tagok feladatvégzését a fogvatartottak őrzésével, felügyeletével és ellenőrzésével, valamint a biztonsági intézkedések végrehajtásával kapcsolatban. Általános és speciális eligazítást tart. Folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a biztonsági feladatokat végrehajtók tevékenységét. Pontosan vezeti a meghatározott szolgálati okmányokat, jelentést tesz szolgálati elöljárójának. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén képes csoportok, egységek irányítására, vezetésére a bv. szerv rendjének helyreállítása érdekében. Megszervezi a fogvatartottak kapcsolattartását, illetve intézi a fogvatartottak kérelmeivel kapcsolatos teendőket.

 • Büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés,
  52-861-01-0000- 00-00 ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16) BM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos jogviszony

 • Büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 160 óra
 • Büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt években egyre nagyobb igény merült fel a büntetés-végrehajtási főfelügyelők tevékenységére a magyarországi büntetés-végrehajtási szervek részéről. A képzésbe bevonhatók az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, akik a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományában legalább 1 év szolgálati jogviszonnyal és büntetés-végrehajtási felügyelő végzettséggel rendelkeznek, így lehetővé válik a biztonsági szakterületen felelősebb beosztásba kerülésük. A képzettség megszerzésével a főfelügyelő bármely magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben el tud helyezkedni hivatásos állományú jogviszonyban, ahol biztonsági feladatok ellátásával járul hozzá a közrend és közbiztonság erősítéséhez. A képzettséggel olyan életpályát kínál a büntetés-végrehajtás, amely kiszámítható munkarenddel, előmenetellel és anyagi megbecsüléssel jár. Az oktatás során mind az elméleti, mind a gyakorlati ismereteket legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók adják át. A képzés ideje alatt illetményt kap a képzésben résztvevő.

 • Büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Büntetés-végrehajtási főfelügyelői szakmai és biztonsági ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat a büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladataihoz kapcsolódóan összeállított teszt, kiegészítős és kifejtős kérdésekből álló feladatlap, mely komplex módon méri a vizsgázó elsajátított szakmai elméleti tudását.

  A tanulási eredmények mérése érdekében a feladatlap az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmazza:

  • a büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladataihoz kapcsolódó őrzés, felügyelet, ellenőrzés szabályai
  • a biztonsági ellenőrzés, biztonsági vizsgálat, biztonsági szemle szervezésével, irányításával kapcsolatos ismeretek
  • a büntetés-végrehajtási főfelügyelő tevékenységéhez kapcsolódó mozgáskorlátozó eszközalkalmazáshoz kapcsolódó ismeretek
  • biztonsági intézkedések komplex, teljes körű szabályai
  • a büntetés-végrehajtási főfelügyelő tevékenységéhez kapcsolódó kényszerítő eszközök alkalmazási szabályai
  • előállítás, szállítás irányításának, szervezésének szabályai
  • az eligazítás megtartásának szabályai, tartalmi elemei
  • a büntetés-végrehajtási főfelügyelői tevékenység szolgálat átadásátvételének szabályai
  • csapatszolgálati tevékenységek szabályai
  • a bv. szervezet ügyeleti tevékenysége és a jelentések rendje
  • bv. szervezet értesítési rendje, készenlétbe helyezése és a különleges jogrendi működés szabályai a rendkívüli események bekövetkezése esetén
  • fogvatartottak kapcsolattartásának szabályai
  • fogvatartottak kérelmei ügyintézéseinek szabályai
  • rendkívüli események bekövetkezését megelőző, megakadályozó intézkedések

  A feladatsor minden tudáselemből legalább 2 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma a feladatsorban nem haladhatja meg a 40 kérdést, de el kell érnie a 28-at.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex büntetés-végrehajtási főfelügyelői gyakorlati feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsgázó a vizsgaközpont által kidolgozott tételekből húzva egy valóságos munkafolyamatot jelenít meg. Gyakorlati feladatként a vizsgázó eligazítás megatartását vagy a büntetésvégrehajtási főfelügyelő feladatai során elvégzendő állomány- vagy intézetellenőrzési ismeretei gyakorlatban történő alkalmazását mutatja be az adott vizsgatételben rendelkezésre bocsátott adatok, segédletek alapján. A feladat elvégzése során jogszerűen és szakszerűen intézkedik szóban és elvégzi a szükséges dokumentálást is.

  A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti. Amennyiben a feladatnak része, abban az esetben a belső tartományi számítógépes modulban rögzíti a szükséges adatokat, dokumentál. A kinyomtatott dokumentációt a vizsgabizottság értékeli.

  A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 75%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu