Büntetés-végrehajtási szervező - 2023 képzés

Büntetés-végrehajtási szervező képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10326012
 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási szervező
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 6
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 6
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Büntetés-végrehajtási szervező - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Büntetés-végrehajtási szervező képzés munkaterülete:

  A szakképesítéssel rendelkező a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományában tiszti beosztásban látja el feladatait. Összefüggéseiben ismeri az egyes munkafolyamatokat, azokat ellenőrzi, értékeli és elemzi. Vezeti, irányítja és eligazítja a beosztott személyi állományt. Tervezi, szervezi és végrehajtja a fogvatartottakkal kapcsolatos reintegrációs feladatokat, figyelemmel kíséri hangulatukat és felkészíti őket a szabadulás utáni jogkövető életre, kapcsolatot tart civil szervezetekkel. Szervezi a fogvatartottak előállítását, szállítását, foglalkoztatását, valamint kapcsolattartásukat. Ellenőrzi a biztonsági intézkedések, kényszerítő eszközök, fegyverzeti szakanyagok alkalmazását, vizsgálja azok jogszerűségét. Szervezi a fogvatartottak ellátását, letétkezelését, kezeli a személyes és büntetés-végrehajtási adataikat, felügyeli a befogadásukat és szabadításukat. Közreműködik a fegyelmi és kártérítési eljárásokban, ügyintézésekben. Új megoldásokat kezdeményez a büntetés-végrehajtási szervek és a fogvatartás biztonságának fokozását szolgáló fejlesztésekre.

 • Büntetés-végrehajtási szervező képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Büntetés-végrehajtási szervező képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 390 óra
 • Maximális óraszám: 520 óra
 • Büntetés-végrehajtási szervező képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az elmúlt években egyre nagyobb igény merült fel a büntetés-végrehajtási szervezők tevékenységére a magyarországi büntetés-végrehajtási szervek részéről. A képzésbe bevonhatók a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek, így lehetővé válik a munkaerőpiaci helyzetük javítása. A képesítés megszerzésével a szervező bármely magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben el tud helyezkedni hivatásos állományú jogviszonyban, tiszti beosztásban, ahol biztonsági, reintegrációs, vagy gazdasági szakfeladatok ellátásával járul hozzá a közrend és közbiztonság erősítéséhez.

 • Büntetés-végrehajtási szervező képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási szervező képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Büntetés-végrehajtási szervező képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Büntetés-végrehajtási szervező szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat a büntetés-végrehajtási szervező feladataihoz kapcsolódóan összeállított teszt-, kiegészítős és kifejtős kérdésekből álló feladatlap, mely komplex módon méri a vizsgázó elsajátított szakmai elméleti tudását.

  A tanulási eredmények mérése érdekében a feladatlap az alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmazza:

  • a büntetés-végrehajtási szervező feladatköréhez kapcsolódó biztonsági intézkedések szabályai
  • kényszerítő eszközök jogszerű alkalmazásának kritériumai
  • büntetés-végrehajtási szervezet ellenőrzési rendszere
  • büntetés-végrehajtási szervezet eligazítási rendszere
  • fogvatartottak befogadásának és szabadításának szabályai
  • fogvatartottak előállításának és szállításának szabályai
  • fegyverzeti szakanyagok kezelésének előírásai
  • fogvatartottak reintegrációjával és kezelésével kapcsolatos előírások
  • fogvatartottak adatainak nyilvántartási szabályai
  • fogvatartottak ellátási, letétkezelési és foglalkoztatási szabályai
  • fogvatartottak kapcsolattartásának szabályai
  • fogvatartotti fegyelmi és kártérítési eljárás szabályai

  A feladatsor minden tudáselemből legalább 2 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma a feladatsorban nem haladhatja meg a 30 kérdést, de el kell érnie a 24-et.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A feladatlaphoz összeállított megoldó kulcs alapján történő pontozás, értékelés.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex büntetés-végrehajtási szakmai feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsgázó a vizsgaközpont által kidolgozott tételekből húzva egy valóságos munkafolyamatot jelenít meg. Gyakorlati feladatként a vizsgázó a büntetés-végrehajtási szervező feladatrendszerébe tartozó, szolgálattal összefüggő, az irányításra, ellenőrzésre, befogadásra, szabadításra, letétezésre, eligazítás,megtartására, a foglakoztatás előkészítésére, a fogvatartotti kapcsolattartásra és a reintegrációs programokra, a fegyverzeti szakanyag kezelésére, a fegyelmi és kártérítési eljárások lefolytatására vonatkozó szabályok alkalmazását igénylő feladatot old meg az adott témához rendelkezésre álló adatok, segédletek alapján. A feladat elvégzése során jogszerűen és szakszerűen intézkedik szóban és elvégzi a szükséges dokumentálást is. A gyakorlati feladat végrehajtása a valóságos munkafolyamat megjelenítésével történik.

  A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti. Amennyiben a feladatnak része, abban az esetben a belső tartományi számítógépes modulban rögzíti a szükséges adatokat, dokumentál. A kinyomtatott dokumentációt a vizsgabizottság értékeli.

  A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befeje-zését követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A projektfeladat végrehajtása során mérni kell a vizsgázó szakmai felkészültségét, kommunikációját és eszközhasználati készségét, továbbá a dokumentációja minőségét.

  A projektfeladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • A gyakorlati feladat végrehajtása 40%
   (Ezen belül értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és módszer kompetenciái)
  • Dokumentáció minősége 20%
  • Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 40%

  A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre adható %-os értékeket is. Amennyiben a gyakorlati feladat végrehajtása során valamely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem kell feltenni, az adott %-os érték jóváírható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu