Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) - 2024 képzés

Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324007
 • Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági)
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés munkaterülete:

  A katasztrófavédelmi ügyintéző a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények vezetőjének közvetlen irányítása mellett, önállóan vagy másokkal együttműködve, a jogszabályokban meghatározott katasztrófavédelmi (polgári védelmi és iparbiztonsági) feladatainak ellátsa körében kialakítja a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények ¬ hatósági határozatban meghatározott -polgári védelmi feladataihoz szükséges feltételeket, tervezi a komplex logisztikai biztosítás folyamatát. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével folyamatosan kapcsolatot tartva meghatározza az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események során (pl.: árvíz, beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében) az együttműködő szervek, szervezetek releváns körét, azokkal kapcsolatot tart a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények feladatait illetően. Feltárja a kockázatbecslés alapján a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény veszélyeztetettségét, adatot szolgáltat a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásához. Feltárva és elemezve a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény vonatkozásában az ipari tevékenységek, technológiák kockázatát, kockázatazonosítást és kockázatértékelést végez, szervezi és részt vesz a kockázatbecslési eljárásban. Javaslatokat tesz a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő biztonságos működést biztosító feladatok meghatározásakor.

  Elkészíti a veszélyes üzem üzemazonosítási dokumentumait és a szükséges védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káresemény-elhárítási terv). Megtervezi a veszélyesáru-szállítás folyamatát. Megtervezi és létrehozza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény polgári védelmi szervezetét, megtervezi annak felkészítését, alkalmazását, javaslatokat tesz a technikai eszközök biztosítására.

  Összeállítja a munkahelyi veszélyelhárítási tervet, meghatározza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény lakosságvédelmi feladatait, a polgári védelmi és iparbiztonsági vonatkozású, kötelezően elkészítendő, a katasztrófavédelmi hatóság által előírt formátumú dokumentumokat.

 • Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 10324006 Katasztrófavédelmi munkatárs,
  a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 240 óra
 • Maximális óraszám: 340 óra
 • Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A katasztrófák elleni védekezésről szóló törvény betartása a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény részére kötelező. Katasztrófavédelmi ügyintézőt célszerű alkalmazni azon gazdálkodó szerveknek, szervezeteknek, intézményeknek, melyeknek a Katasztrófavédelmi törvény polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat határoz meg. A Katasztrófavédelmi ügyintéző átfogóan ismeri a Katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait. A jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés hatékonyabb, szakszerűbb és a közbiztonságot magasabb fokon szolgálja, ha azokat Katasztrófavédelmi ügyintéző képesítéssel rendelkező személy végzi, aki ezen minőségében felelős a katasztrófavédelmi (védelmi) tervek és dokumentumok hatósággal egyeztetten történő elkészítéséért. A katasztrófavédelmi ügyintéző megalapozott szakmai döntéseket kezdeményez, képes azok előkészítésére és meghozatalára. A katasztrófavédelmi ügyintéző a szakterületén átfogó szakmai ismereteket igénylő, összetett, több szerv és személy együttműködésével ellátható szakmai feladatok önálló lebonyolításával tudja munkáját ellátni.

 • Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu