Közbiztonsági rendőrjárőr - 2024 képzés

Közbiztonsági rendőrjárőr képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324002
 • Szakképesítés megnevezése: Közbiztonsági rendőrjárőr
 • KEOR kód: 1032 Személyi és vagyonvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közbiztonsági rendőrjárőr - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés munkaterülete:

  A közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítéssel az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi „A”-„B” besorolási kategóriákba tartozó,(a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál „A” besorolási kategóriába) tartozó szolgálati beosztások láthatók el.

  A közbiztonsági rendőrjárőr a rendészet és közszolgálat ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkel.

  Ismeri a fegyveres-, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokat. Törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi. Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat.

  Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét. Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható önvédelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági- és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat.

  A közbiztonsági járőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, rendészeti feladatokat lát el, ezeket utasításra, vagy járőrvezetőként önálló döntése alapján hajtja végre. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként biztosítja a közrendet és elősegíti a biztonságos közlekedést. A közbiztonság fenntartása érdekében közterületi járőrszolgálatot lát el, tevékenységével elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Elöljárója utasítására csapatszolgálati tevékenységet végez. Munkáját felelősségteljesen gyakorolja, törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi. Napi szolgálata során járőrtársával, illetve járőrparancsnokával csapatszolgálati tevékenysége során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1100 óra
 • Maximális óraszám: 1500 óra
 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A rendőrség utánpótlási igényeinek megfelelően a közterületi, közbiztonsági szolgálatra felkészítő képzés szakmailag elfogadott tartalmú, gyakorlatorientált képzés során, kizárólag munkakörre felkészítés keretében a létszámigények gyors biztosítását teszi lehetővé.

  A képzés a rendőri munka alapvető szolgálati formájára, a közterületi járőrszolgálatra készít fel. A végzettek tiszthelyettesi beosztásban, a megfelelő rendőri jelenlét biztosításával jelentősen, pozitív irányba befolyásolhatják az állampolgárok biztonságérzetét.

 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Közbiztonsági rendőrjárőri ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemeből összeállított feladatokat tartalmaz: szolgálati feladatok ellátásának általános szabályai, személyi szabadságot nem korlátozó rendőri intézkedése, személyi szabadságot korlátozó intézkedések, kényszerítő eszközök, szolgálati formák, eltérő jogállású személyekkel kapcsolatos intézkedés, a járőr általános feladatai, a járőr-, és őrszolgálat ellátására vonatkozó külön előírások, sajátos rendőri intézkedések, szabálysértési jogszabályok, büntető jogszabályok, rendőri intézkedések okmányismereti követelményei.

  A feladatsor minden tudáselemből legalább 2 kérdést tartalmaz, a kérdések darabszáma összesen nem haladhatja meg a 45 kérdést, de eléri a 30-at. Az írásbeli vizsga kérdéssora többféle kérdéstípust tartalmaz.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat


  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex közbiztonsági feladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A közrendvédelmi rendőri intézkedést szimuláló szituációs gyakorlati feladat végrehajtása valóságos környezetet imitáló szituációs környezetben (taktikai ház, szituációs kabinet, szituációs utca) jelzők és járőrtárs által támogatottan történik. A vizsgázó tételhúzás alapján személyi szabadságot nem korlátozó, vagy személyi szabadságot korlátozó komplex közrendvédelmi rendőri intézkedés végrehajtásában vesz részt. A feladat-végrehajtását követően elvégzi a szükséges dokumentálást is. Jogszerűen és szakszerűen intézkedik a szituációnak megfelelően, az intézkedés lefolytatása során, szükség esetén – az elkövetett jogsértés miatti – szankciót, kényszerítő eszközt alkalmaz, személyi szabadságot korlátozó intézkedést foganatosít. A feladat végrehajtása során a releváns adatokat, információkat írásban rögzíti, majd az intézkedést követően rendőri jelentésben dokumentálja. A jelentés elkészítése a rendőrségnél rendszeresített számítógépi szoftver (pl. RobotZsaru Neo) segítségével történik. A kinyomtatott jelentést a vizsgabizottság értékeli.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc


  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu