Közterület-felügyelő - 2024 képzés

Közterület-felügyelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324005
 • Szakképesítés megnevezése: Közterület-felügyelő
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közterület-felügyelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Közterület-felügyelő képzés munkaterülete:

  A közterület felügyelő ellenőrzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét. Közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet, a közbiztonság, a közrend, valamint az önkormányzati vagyon védelmében és a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában.

  Intézkedést kezdeményez a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személylyel szemben, személyes adatokat kezel, szükség esetén támadáselhárító vagy kényszerítő eszközöket alkalmaz.

  Tájékoztatást ad a hozzá forduló személyek részére, szükség esetén segítséget, illetve elsősegélyt nyújt a rászorulók részére.

  Kapcsolatot tart rendvédelmi és rendészeti szervekkel, társadalmi szervezetekkel, közszolgáltatókkal.

  Őr- és járőrszolgálatot lát el közterületen.

  Híradástechnikai, térfelügyeleti, informatikai eszközöket használ.

  Tevékenységét a releváns információk írásbeli jelentésbe foglalásával, folyamatosan dokumentálja.

  Meghozott döntéseiért és szakmai tudása fejlesztéséért felelősséget vállal.

 • Közterület-felügyelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Közterület-felügyelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 450 óra
 • Közterület-felügyelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A közterület-felügyelő szakmai tevékenysége az össztársadalmi hierarchia védelmi, biztonsági szegmensének fontos eleme.

  A közterület felügyelet intézményrendszerét az önkormányzat a helyi szükségletekből levezetett szakmai, politika célkitűzései által megszabott feladatoknak megfelelően alakítja ki. Az állam funkciói rendkívül sokrétűek és változatosak, de vannak olyan funkciók, melyek mindenhol megjelennek, viszont a társadalom felé közvetlenül leginkább az önkormányzatiság rendszerében teljesednek ki. Az önkormányzatiság hatékony működésének egyik kritériuma, hogy rendelkezzen a jogalkotó által kihirdetett jogszabályoknak, rendeleteknek érvényt szerző testülettel – melyet általában az önkormányzati rendészet közterület-felügyelői alkotnak. Feladatuk többrétű: egyrészt saját illetékességi és hatáskörben közösségi rendvédelmi feladatokat látnak el, másrészt az önkormányzati gazdasági tevékenység fontos végrehajtó szervei. Speciális tudásukkal, szakmai tevékenységükkel az önkormányzatiság sajátos, ugyanakkor a rendvédelem egyedi aspektusának megtestesítői. A közterek rendjének fenntartásával hozzájárulnak a társadalom zavartalan működésének biztosításához, és ezáltal a közrend és köznyugalom megőrzéséhez.

 • Közterület-felügyelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Közterület-felügyelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu