Tűzoltó szerparancsnok - 2024 képzés

Tűzoltó szerparancsnok képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10325013
 • Szakképesítés megnevezése: Tűzoltó szerparancsnok
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Tűzoltó szerparancsnok - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Tűzoltó szerparancsnok képzés munkaterülete:

  A Tűzoltó szerparancsnok készenléti jellegű szolgálati ideje alatt az alárendeltségébe tartozó állomány parancsnoka. A számára előírt jelentési, adminisztrációs, képzési és káresemény értékelési feladatokat végez és végeztet. Betartja, betartatja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, biztonsági előírásokat. Részfeladatokat lát el a készenléti állomány helyi szintű továbbképzésében. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Riasztás esetén az alárendeltségébe tartozó állománnyal kivonul a káreseményhez, a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozóknak megfelelően irányítja, illetve közreműködik annak felszámolásában. Együttműködik a társszervek képviselőivel, a káresemény felszámolásában résztvevő közreműködőkkel. Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a rendszeresített tűzoltási és műszaki mentési szakfelszereléseket, valamint a szükséges védőeszközöket. A tűzoltás alapvető feltételeit biztosító létesítési szabályokat felismerve avatkozik be a káresemény helyszínén. A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok betartásával adatokat szerez be, kutatást végez, adatokat összesít az adott káresetre vonatkozóan. A katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó, polgári védelmi, iparbiztossági intézkedések meghozatalában, végrehajtásában közreműködik.

 • Tűzoltó szerparancsnok képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 10323008 Tűzoltó szakképesítés,
  a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges (egyéb feltételek pontnál)
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A szakmai előképzettség megszerzése után hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, önkormányzati tűzoltóságnál, főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál készenléti jellegű tűzoltói szolgálatban eltöltött 2 év gyakorlat, mely részidőkből is állhat.

 • Tűzoltó szerparancsnok képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 700 óra
 • Maximális óraszám: 900 óra
 • Tűzoltó szerparancsnok képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A tűzoltó szerparancsnok az ország mentő-tűzvédelmének nélkülözhetetlen szereplője, aki ellátja a lakosság és az ipari létesítmények tűz-, és vagyonbiztonságát megvalósító szolgálatot. A szakképesítés megszerzésével jogszabályi előírásoknak megfelelően beosztott vezetői beosztást tölthet be a Katasztrófavédelem, önkormányzati-, és létesítményi tűzoltóságok szervezetében.

 • Tűzoltó szerparancsnok képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Tűzoltó szerparancsnok képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu