Tűzoltó - 2024 képzés

Tűzoltó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10323008
 • Szakképesítés megnevezése: Tűzoltó
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Tűzoltó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Tűzoltó képzés munkaterülete:

  A Tűzoltó a számára meghatározott helyen, időben és – a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendelettel kiadott öltözködési szabályzatban előírt - szolgálati öltözetben, tűzoltó szakfelszerelések és eszközök használatával – önállóan vagy csapatmunkában – életmentési, tűzoltási, műszaki mentési feladatok végrehajtásában közreműködik akár speciális beavatkozást igénylően is (veszélyes anyagok, veszélyes állatok, sugárveszélyes környezet jelenlétében is). Képzéseken és gyakorlatokon vesz részt, valamint ellátja egyéb (a készenléti jellegű szolgálat ellátásához kapcsolódó, a szolgálati elöljáró által meghatározott karbantartási, körletrendezési, málházási stb.) szolgálati feladatait. Minden munkafolyamatnál – felelősségteljesen – gondoskodik a szolgálati, munkavédelmi, egészségügyi és egyéb, a tűzoltóság szervezetén belül meghatározott biztonsági előírások szabályainak maximális betartásáról. Szakmai felkészültségének érdekében folyamatosan önképzést végez, végrehajtja a tűzoltó szakfelszerelések napi karbantartási feladatait. Használja a számára biztosított védőfelszereléseket. A rendszeresített híradó eszközöket kezeli, a rádióforgalmazás szabályainak betartásával használja, jelentési kötelezettségeinek megfelelően hírforgalmat bonyolít. Működteti a tűzoltás, illetve műszaki mentés felszámolására rendszeresített eszközöket, gépi berendezéseket, az ezek kezeléséhez szükséges ismereteket elsajátítja. Ismeri a tűzoltó gépjárművek csoportosítását, azok taktikai használhatóságának általános alapelveit. Betartja a tűzoltóság tevékenységét leíró jogszabályok belső szabályozók vonatkozó előírásait.

 • Tűzoltó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Tűzoltó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 500 óra
 • Maximális óraszám: 700 óra
 • Tűzoltó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A tűzoltó az ország mentő-tűzvédelmének nélkülözhetetlen szereplője, aki ellátja a lakosság és a gazdaság tűz-, és vagyonbiztonságát megalapozó szolgálatot. A szakképesítés megszerzésével jogszabályi előírásoknak megfelelően beosztást tölthet be a Katasztrófavédelem, önkormányzati-, önkéntes- és létesítményi tűzoltóságok szervezetében.

 • Tűzoltó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Tűzoltó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Tűzoltó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. Egyéb feltételek: Technika kezelő igazolvány.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu