Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315019
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés munkaterülete:

  Az Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik az üzemanyagok szállításával, tárolásával, kiszolgálásával, nyilvántartásával, minőségmegóvásával, valamint az üzemanyagtechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzésére, szervezésére és végrehajtásának irányítására, beosztottjai katonai-szakmai felkészítésére, továbbképzésére és katonai-szakmai ismeretei önművelés útján történő továbbfejlesztésére.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 560 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. A katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás, a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. Az üzemanyag-ellátó honvéd altiszt képzése és tevékenysége során olyan ismereteket szerez és alkalmaz, amely az általános logisztikai elvekre épülve, azok alkalmazásával valósít meg a mai kor társadalmi és gazdasági értékeinek, elveinek, ezen felül a honvédelmi feladatok speciális jellegének megfelelő ellátást. A hatékony ellátás megköveteli korszerű anyagok, eszközök, és technológiák ismeretét és alkalmazását. A honvédelmi feladatok végrehajtásának sajátosságai mindemellett elvárást támasztanak az eszközök és elvek egyedi, ugyanakkor a vonatkozó szabályzóknak megfelelő alkalmazására. A szakképesítés további sajátossága, hogy a honvédelmi feladatok végrehajtása mindenkor összetett rendszerben történik, ezért a képzés és az ellátási feladatok végzése során kiemelt fontosságot kap az összefüggések ismerete, az azokkal összhangban történő feladat végrehajtás. Ennek eredményeképp az üzemanyag-ellátó altiszt nem csak egy feladat-területet ismer meg és alkalmaz, de tevékenysége az előzményének és következményének ismerete, azok közvetlen hatása rendszer-szemléletének és együttműködési készségének folyamatos fejlődését teszi szükségessé. A katonai pálya során érvényesülő előmeneteli rendszer lehetővé és szükségessé teszi a szakmai ismeretek folyamatos bővítése mellett az irányító és koordinációs készségek fokozatos fejlesztését.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Üzemanyag-ellátó altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu