Honvéd kadét - 2024 képzés

Honvéd kadét képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakma szakmairányai: Elektronikai technikus,
  Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz),
  Honvédelmi igazgatási ügyintéző,
  Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus,
  Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető,
  Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem),
  Logisztikai technikus
 • Szakma megnevezése: Honvéd kadét
 • Szakma azonosító száma: 5 1031 11 05
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 240 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 160 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Honvéd kadét - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Honvéd kadét képzés munkaterülete

 • A tanuló értelmezi a Magyar Honvédség (MH) feladatait, képes a társait (beosztott állományt) motiválni, róluk felelősséggel gondoskodni, oktatóit, vezetőit felelősen támogatni. Az alapoktatás felkészíti az altiszti pályára készülő tanulót a MH Szolgálati Szabályzatában rögzített feladatainak ellátására. Az alapoktatás során kialakul és megerősödik az a tudás, mellyel képessé válik az altiszti kar és a legénységi állomány motiválására, saját vezetői képességeinek hatékony kihasználására. Saját szintjének megfelelő vezetői tevékenysége során ezen jellemvonásokat képviseli, a gyakorlatban példaként mutatja, illetve erre neveli társait. Megismeri a szervezeti kultúrát, a szervezetek és a közösségek vezetésében – saját szintjének megfelelően – megjelenő társas kapcsolatokat elősegítő kompetenciákat. Elsajátítja és megfelelően alkalmazza a társas kapcsolatokat befolyásoló eszközöket, ezáltal növelve a csoportok hatékonyságát, a bajtársiasság kialakulását és az egymás munkáját megbecsülő közösségek fenntartását. Az alapoktatást követően képessé válik a parancs értelmezésére, végrehajtására, valamint saját szintjének megfelelő parancs kiadására és általános katonai foglalkozás/rész-foglalkozás levezetésére. Az alapoktatás végén a tanuló rálátással rendelkezik az ágazat minden fontos részterületére, ami biztosítja számára, a megalapozott döntés meghozatalát, hogy melyik szakmairányon folytassa tanulmányait.

 • Szakmairány: Elektronikai technikus

  A Honvéd kadét, Elektronikai technikus alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű érintésvédelmi és minőségbiztosítási előírásokat. Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áramköröket felprogramozni. Javító technikusként felméri egy-egy javítás várható anyag- és időigényét, illetve a várható költség vonzatukat, a javítással kapcsolatos információkat. Szakmailag támogatja a hozzá beosztott állomány (műszerészek, szerelők) munkáját. Alkalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz.

 • Szakmairány: Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz)

  A Honvéd kadét, Gépjármű mechatronikai technikus közúti jármű (személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz) és katonai harc- és gépjármű javító és karbantartó szervizekben (műhelyekben) dolgozik, munkát irányít. Munkafelvételi tevékenységet végez, illetve irányít. A járművek hibáit diagnosztizálja. Több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból legjobban alkalmazható megoldást az adott járműre. Szakszerűen és a legújabb járműtechnikai kompetenciák birtokában, a járműveken időszaki és eseti karbantartási és javítási műveleteket végez, illetve irányít. Alkatrészt rendel (a szakszolgálattal egyeztetve). Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását követően azok élesztéséről gondoskodik. A folyamatok közben és után diagnosztikát végez, naprakészen ismerve a diagnosztikai műszereket és méréstechnikákat, valamint annak kiértékelési eljárásait, módszereit. Diagnosztikai eszközöket használva, járműveket készít fel (illetve a felkészítést irányítja) hatósági műszaki vizsgára. A munkák után a járművet szakszerű magyarázattal átadja a járművet üzemeltető személynek/alegységnek. Ügyfélkezelést és készletgazdálkodást végez.

 • Szakmairány: Honvédelmi igazgatási ügyintéző

  A Honvéd Kadét igazgatási ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja a megkereséseket. Kezeli a felmerült akadályokat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírást szövegszerkesztést végez, adminisztratív, dokumentációs és ügyviteli feladatokat lát el. Ismeri a honvédelmi kötelezettség tartalmi elemeit. Gyakorlatban kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Szakszerűen használja a rábízott technikai eszközöket. Képes nyílt katonai iratkezelésre. Ismeri az Államigazgatás különleges jogrendi elemeit, helyszíneit, a katonai igazgatás színtereit. Tisztában van a katonai igazgatás feladatrendszerével, ismeri a honvédelmi kötelezettségek rendszerét békeidőszakban és a különleges jogrend időszakaiban egyaránt. Kezeli a katonai igazgatás, nyilvántartás okmányait. Alkalmassá válik adatgyűjtési, adatszolgáltatási és adatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére, a különböző adatállományokból egyszerűbb beszámolók elkészítésére.

 • Szakmairány: Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

  A Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus feladata az infokommunikációs hálózatok, így a távközlési, informatikai- és optikai gerinchálózatok fizikai telepítése és üzemeltetése. Munka jellégétől függően csapatban vagy önállóan dolgozik, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésén és a végberendezések installálásán, az útvonalak konfigurálásán, valamint a címzések beállításán. Üzemelteti a rendszerben lévő kábelhálózati elemeket és végberendezéseket, távközlési méréseket végez, hibát diagnosztizál és javít.Figyelemmel kíséri az infokommunikációs rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Felkészül a Magyar Honvédség infokommunikációs rendszereinek (vezetékes, vezeték nélküli) telepítésére, üzemeltetésére, konfigurálására, javítására.

 • Szakmairány: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető

  A Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál, a honvédségnél működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

 • Szakmairány: Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)

  A Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus elvégzi a katonai tevékenységek környezeti kockázatbecslését, meghatározza a katonai gyakorlatok és műveletek környezetvédelmi biztosításának feladatait. Önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett mintát vesz a környezeti elemekből (talaj, víz levegő), hulladékból és biológiai vizsgálandó anyagból. A mintákat vizsgálatra előkészíti, mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját. A mennyiségi és minőségi mérések eredményei alapján következtetést von le a környezeti elemek állapotáról, meghatározza a tennivalókat. Valamennyi tevékenységet a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett végzi. Közreműködik a környezetbarát eljárások kialakításában, segíti azok bevezetését. Kialakítja a különböző hulladékok gyűjtésének feltételeit, gondoskodik az elszállításukról, ártalmatlanításukról. Vezeti és kezeli a környezetvédelmi nyilvántartásokat, végrehajtja az előírt hatósági adatszolgáltatást. Gondoskodik a szükséges környezetvédelmi engedélyek beszerzéséről. Végrehajtja a környezetvédelmi ellenőrzéseket.

 • Szakmairány: Logisztikai technikus

  A Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és anyagmozgatási logisztikai tevékenységeket. A katonai logisztika területén a felkészítéshez és az alaprendeltetésből adódó napi feladatokhoz szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletképzését és készletezését, az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Katonai szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a beszállító partnerekkel és a felhasználó alegységekkel. Hazai és nemzetközi fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó logisztikai menedzsment tevékenység mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.

 • Honvéd kadét képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Elektronikai technikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

  Elektronikai technikus

  0210

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést igénylő foglalkozásai

  0310

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést nem igénylő foglalkozásai

   

  3122

  Villamosipari technikus (elektronikai

  technikus)

 • Szakmairány: Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz)

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

  Gépjármű mechatronikai technikus

  0210

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést igénylő foglalkozásai

  0310

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést nem igénylő foglalkozásai

   

  7331

  Gépjármű-és motorkarbantartó,-

  javító

 • Szakmairány: Honvédelmi igazgatási ügyintéző

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

   

   

   

   

  Honvédelmi igazgatási ügyintéző

  0210

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést igénylő foglalkozásai

  0310

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést nem igénylő foglalkozásai

  3910

  Egyéb ügyintéző

  3649

  Egyéb igazgatási és jogiasszisztens

  3221

  Irodai szakmai irányító

  4112

  Általános irodai adminisztrátor

  4114

  Adatrögzítő, kódoló

  4136

  Iratkezelő, irattáros

 • Szakmairány: Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

  Infokommunikációs hálózatépítő és-

  üzemeltetőtechnikus

  0210

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést igénylő foglalkozásai

  0310

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést nem igénylő foglalkozásai

  3146

  Telekommunikációs technikus

 • Szakmairány: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

  Informatikai rendszer- és alkalmazás-

  üzemeltető technikus

  0210

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést igénylő foglalkozásai

  0310

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést nem igénylő foglalkozásai

  3143

  Számítógéphálózat- és

  rendszertechnikus

 • Szakmairány: Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

   

   

   

  Környezetvédelmi technikus

  0210

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést igénylő foglalkozásai

  0310

  Fegyveres szervek középfokú

  képesítést nem igénylő foglalkozásai

  3134

  Környezetvédelmi technikus

 • Szakmairány: Logisztikai technikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Logisztika és szállítmányozás

  3622

  Kereskedelmi ügyintéző

   

   

  3623

  Anyaggazdálkodó, felvásárló

   

   

  4131

  Készlet- és anyagnyilvántartó

   

   

  4132

  Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

   

   

   

   

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu