Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315010
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok, (Infokommunikációs altiszt) ismeri a Magyar Honvédségben rendszeresített stacioner és tábori híradó és infokommunikációs eszközöket, azok rendszertechnikai paramétereit és alkalmazhatóságukat a csapatok vezetésében. Végzi a Magyar Honvédség hírrendszerén belül az analóg és digitális rendszerek (vezetékes, rádió/rádiórelé, mikrohullámú) összeköttetésének biztosítását, technikai kiszolgálását. Üzemelteti a híradó és infokommunikációs eszközöket, biztosítja a hírrendszer elemeihez történő csatlakozások lehetőségeit. Alkalmazza a Magyar Honvédség hírrendszerének információvédelemmel kapcsolatos feladatait a nemzeti és a NATO terminológia előírásai szerint. Szabályosan vezeti az állomásokmányokat, üzemeltetési dokumentumokat. Biztosítja az infokommunikációs technikai eszközök, eszközkomplexumok hadrafoghatóságát, eszközjavítási, hibaelhárítási feladatokat végez a szakbeosztásához szükséges szintig. Figyelemmel kíséri az infokommunikációs rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Részt vesz nemzeti és NATO műveletekben.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Alap Altiszti Tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 526 óra
 • Maximális óraszám: 656 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. Az infokommunikációs (híradó) altiszt nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére is.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Infokommunikációs altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Infokommunikációs (híradó) alap-és szaktevékenységek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az interaktív vizsgán a vizsgázónak 40 kérdésből álló tesztet kell megoldania számítógépen. A vizsga a szakirányú oktatás során elsajátított tanulási eredményeket (elsősorban tudáselemeket) méri. A vizsgatevékenység 40 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A kérdések típusai lehetnek:

  • feleletválasztós (egy vagy több jó megoldás),
  • egyszerűbb számításos (egy jó eredmény),
  • feleletalkotós
  • képek (kapcsolási rajzok, tömbvázlatok) közötti választásos
  • A tesztnek tartalmaznia kell két egyszerűbb számításos kérdést.

  A teszt témakörei és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámok az alábbiakban:

  • Infokommunikációs (híradó) alaptevékenységek 20 db
  • Infokommunikációs (híradó) szaktevékenységek 20 db
   Összesen 40 db

  Az írásbeli vizsgafeladat az alábbi tanulási eredményeket méri:

  • Tisztában van a híradó és infokommunikációs eszközökkel kapcsolatos villamos, méréstechnikai és szabályzási ismeretekkel;
  • Megérti a villamos kapcsolási rajz alapján az egyen
  • és váltakozó körökben áramköri számításokat. (feszültség, áramerősség, ellenállás, impedancia, rezonancia és eredő ellenállás meghatározása)
  • Behatóan ismeri a digitális technikaismeret témakörét (logikai függvények, kapuáramkörök, kombinációs és szekvenciális hálózatok)
  • Elméleti ismeretekkel rendelkezik a híradástechnikai eszközök működéséről (hullámterjedési módok, antennaelmélet);
  • Ismeri a híradó és infokommunikációs eszközöket (rendszeresített eszközök főbb technikai jellemzői, alkalmazhatósága)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

  • Infokommunikációs (híradó) alaptevékenységek: 50%
  • Infokommunikációs (híradó) szaktevékenységek: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Híradó eszközismeret gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgán a jelölt komplex vizsgafeladatot hajt végre. A vizsgázó a híradó és infokommunikációs eszközkomplexum állomásparancsnokaként, a többi jelölt, mint beosztott állomány szerepel. Az elvégzett feladatot szóban is ismerteti.

  A vizsga az alábbi komplex feladatrendszerből áll:

  A Magyar Honvédségben rendszeresített híradó és infokommunikációs eszközkomplexumok szabályos üzemeltetése (telepítési hely kiválasztása, telepítés, a kapott feladatra való szolgáltatások beállítása, konfigurálása). Az üzemeltetés során az érintésvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok maximális betartása. Az állomásokmányok szabályos vezetése. A vizsga hírváltási feladatok végrehajtását is magában foglalja.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc (felkészülési idő maximum 20 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • az eszközkomplexumok szabályos üzemeltetése: 50%
  • az érintésvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok maximális betartása: 10%
  • az állomásokmányok szabályos vezetése: 10%
  • a hírváltási feladat végrehajtása: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu