Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315016
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) képzés munkaterülete:

  A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a pályakezdő altiszti beosztásokkal (Adatfeldolgozó, Azonosító tiszt asszisztens, Légihelyzet Előállító Csoport asszisztens, Légvédelmi Irányító asszisztens, Váltásparancsnok asszisztens vagy hadműveleti altiszt) összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 650 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) felkészítés alkalmassá teszi a képesítéssel rendelkezőket a beosztott/alárendelt alkalmazottakat motiválni, róluk felelősséggel gondoskodni. Napi munkavégzés során egyértelmű feladatot szabni, különböző munkákat és folyamatokat vezetni, irányítani. A honvédelmi ágazatot ismerő csoportvezetőként alkalmasak a honvédelmi nevelés, a honvédelem, mint nemzeti ügy megismertetésében, honvédelmi tárgyú vagy célú oktatás, képzés támogatására. A legjellemzőbben a légi vezetési szakirányon megszerzett végzettség alapján az alábbi beosztások betöltésére kell alkalmasnak lenni: Légi Irányító Központ: Adatfeldolgozó, Asszisztens: (Azonosító tiszt asszisztens, Légihelyzet Előállító Csoport asszisztens, Légvédelmi Irányító asszisztens és Váltásparancsnok asszisztens). A légierő vezetési pontjain adatfeldolgozó vagy hadműveleti altiszti beosztás. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légivezetés altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Légivezetés alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex, 50 kérdéses feladatsort/feladatlapot (elektronikus vagy papír alapon készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Haderőnemi alapismeretek és vezetés;
  • Légi hadműveleti tervezés eljárásai;
  • Nemzeti és szövetségi szabályzó dokumentumok ismerete (NATO, EU);
  • Nemzeti Légvédelmi Készenléti Szolgálat alkalmazásának szabályai és eljárásai;
  • A légihelyzet-kép előállítására, fenntartására, továbbítására vonatkozó alapvető eljárások;
  • A légi célok hovatartozását jelölő NATO azonosítási kategóriák;
  • A légierő erők harcászati vezetésének és irányításának eljárásai;
  • Az általános légiközlekedési szabályok;
  • A légvédelmi célú és harckiképzési repülések végrehajtásának rendszabályai;
  • A légvédelmi irányítás formái és típusai; a polgári légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító vagy katonai légiforgalmi szolgálati egységek együttműködésének eljárásai;
  • A katonai légtérellenőrzés szabályai, valamint a légtérellenőrzés eszközei;
  • A légi kutató-mentő szolgálat ellátásának, a bevetés tervezésének és végrehajtásának eljárásai;
  • Repülésmeteorológia alapismeretek;
  • Légtérgazdálkodási alapismeretek;
  • Harcászati rádiókommunikációval összefüggő ismeretek.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatlaphoz rendelt javításiértékelési útmutató alapján történik melyeket a vizsgaközpont készít el az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Haderőnemi alapismeretek vezetés: 30%
  • A légi hadműveleti tervezés alapjai: 30%
  • Általános műveleti eljárások alapismerete: 20%
  • Haditechnikai ismeretek: 10%
  • Légvédelmi irányítás: 5%
  • Repülésmeteorológia: 5%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Légivezetés gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat elsősorban az elsajátított gyakorlati tananyag mérésére szolgál, különösen az alábbi területekre:

  A projektfeladat végrehajtása során a vizsgázó:

  • Végrehajtja az integrált légi vezetési és irányítási (a továbbiakban: ICC) rendszer segítségével, az előre megadott adatok alapján az erőforrás allokációs adatbázis feltöltését.
  • A repülési adatfeldolgozó és tájékoztató rendszer (AFTN, LARA) felhasználásával Repülési tervet visz be a megadott kiindulási adatok alapján.
  • ICC rendszer által előre generált Légi Harcparancsból (ATO) és Légtérkoordinációs Parancsból (ACO) a vizsgáztató által kiválasztott szériaszámú feladatok (3 db) tartalmát ismerteti.
  • A megadott meteorológiai adatok felhasználásával METAR táviratot generál.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Az integrált légi vezetési és irányítási rendszer használata (ICC): 40%
  • A repülési adatfeldolgozó és tájékoztató rendszer használata: 30%
  • ATO, ACO, feldolgozása: 10%
  • Repülésmeteorológiai jelentések kezelése, feldolgozása: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu