Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315005
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) képzés munkaterülete:

  A felderítő altiszt olyan személy, aki a képzés befejezését követően jártasság szintjén képessé válik felderítő pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a felderítő kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további felderítő szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtani.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 510 óra
 • Maximális óraszám: 639 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. A katonák elismertsége visszavezethető a sokrétű szakmai tudásra, a technológiai fejlődésre a haditechnikai eszközöknél, a kompetencia alapú kiválasztásra, valamint a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya megítélése szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében, az egyik legtöbbször megjelenő elem a bajtársiasság öröme áll, mely hatással van az egyén és családja életére is.

  A felderítő kisalegység parancsnok tekintetében a humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. A felderítő kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes csoport vezetésére, továbbá az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére is.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Felderítő altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Felderítő ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra.

  A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul.

  • ismeri a harcászati felderítés alapjait, a felderítő katonák kötelmeit;
  • tisztában van a felderítő erők, eszközök és szervek felkészítésének, alkalmazásának elveivel, feladataival;
  • ismeri a felderítési feladatok végrehajtásának módjait, a megszerzett adatok továbbításának rendjét;
  • tisztában van a különböző felderítő eszközök alkalmazásának módjaival, lehetőségeivel a különböző felderítési módokban;
  • ismeri a felderítő szervek életképességét biztosító technikák és rendszabályok alkalmazását, akadályok leküzdését;
  • képes más államok különböző haderőnemeinél a rendszeresített egyenruhák, fegyverek, járművek és eszközök felismerése, illetve nem reguláris fegyveres erők fegyverzetének, és eszközeinek felismerésére /aszimmetrikus hadviselés/;
  • ismeri az álláspont meghatározásának módjait;
  • ismeri a rendszeresített felderítő eszközök, figyelő műszerek, technikai eszközök és berendezések biztonságos kezelését;
  • ismeri a különleges körülmények pszichikai hatásait.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Felderítő parancsnoki-vezetői ismeretek, felderítő szakharcászat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenyég kettő részből áll:

  A. vizsgarész: Foglalkozás levezetése

  A vizsgázók a Projektfeladat „A” vizsgarészéhez a felsorolt tanulási eredményekből összeállított, ismeretközlő foglalkozás megtartásához szükséges foglalkozási jegyet készítenek és prezentációs eszközök alkalmazásával levezetik a foglalkozást minimum 20 maximum 30 percben. A vizsgázók a vizsga tárgyát, a gyakorlati „A” vizsgarész elején véletlenszerűen választják ki, majd felügyelő jelenlétében, a kidolgozásához szükséges szabályzatok, utasítások, segédletek és egyéb kiadványok felhasználásával önállóan kidolgozzák a foglalkozási jegyeket és előkészítik az előadásokat 180 perc időtartamban.

  A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • ismeri a harcászati felderítés alapjait, a felderítő katonák kötelmeit;
  • tisztában van a felderítő erők, eszközök és szervek felkészítésének, alkalmazásának elveivel, feladataival;
  • ismeri a felderítési feladatok végrehajtásának módjait, a megszerzett adatok továbbításának rendjét;
  • tisztában van a különböző felderítő eszközök alkalmazásának módjaival, lehetőségeivel a különböző felderítési módokban;

  B. vizsgarész: Parancsnoki-vezetői ismeretek

  A vizsgázók a Projektfeladat „B” vizsgarészéhez a felsorolt tanulási eredményekből összeállított, a szóbeli szakmai beszélgetés és gyakorlati bemutatás lefolytatásához szükséges leírásokból a vizsga tárgyát véletlenszerűen választják ki.

  A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • alkalmas raj szintű felderítő alegység parancsnoki munkaköreinek ellátására;
  • ismeri a felderítő támogatás megtervezésének, megszervezésének és irányításának legalapvetőbb elemeit;
  • tisztában van a felderítő erők, eszközök és szervek felkészítésének, alkalmazásának elveivel, feladataival;
  • ismeri a felderítési feladatok végrehajtásának módjait, a megszerzett adatok továbbításának rendjét;
  • tisztában van a különböző felderítő eszközök alkalmazásának módjaival, lehetőségeivel a különböző felderítési módokban;
  • képes szóban és írásban parancs kiadására az alárendeltjei részére, valamint az elöljáró számára tájékoztatás és jelentés megtételére;
  • képes a felderített adatok előzetes feldolgozására, továbbítására;

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 75%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A. vizsgarész: Foglalkozás levezetése

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Katonai tereptan 10%
  • Felderítő eszköz ismeret 20%
  • Idegenhadsereg ismeret 10%
  • Felderítő szakmai ismeretek 30%
  • Felderítő szakharcászat 30%

  B. vizsgarész: Parancsnoki-vezetői ismeretek

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Parancsnoki munka 40%,
  • Szakharcászati ismeretek 40%
  • Terminológia használata 10%;
  • Biztonsági rendszabályok 10%;

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu