Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315001
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik ABV védelmi pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtani ismeri a szakharcászat alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a különböző harctevékenységi fajták során. Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására. Rendeltetésszerűen használja és működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Ismeri a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer felépítését és alegységének szerepét a rendszerben.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egé
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 640 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. A kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére. Képes együtt működni a katasztrófavédelmi szervezetekkel katasztrófa elhárítási feladatok során.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ABV védelmi altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: ABV Védelmi elméleti alapok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Tisztában van a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközök, műszerek és anyagok képességeivel, tulajdonságaival.
  • Ismeri az ABV védelmi támogatás és technikai biztosítás alapjait.
  • Alapvető ismeretekkel rendelkezik a kémiai és vegyipari ismeretekről, számításokról, reakció egyenletekről, valamint kémiai és vegyi folyamatokról.
  • Tisztában van az ATP-45 értékelés elméleti alapjaival.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  - Ellátási rendszer ismerete 25%
  - Szabályzók ismerete 40%
  - Kémiai, vegyi szakismeretek 25%
  - Szaktechnikai eszközök ismerete 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: ABV védelmi szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység kettő részből áll:

  A. vizsgarész: Elméleti felkészültség, szabályismeret

  A vizsgázó szóbeli szakmai beszélgetést folytat a következő témák mindegyikéről:

  1. Technikai eszközök, műszerek rendeltetése.
  2. Ismeri az ABV támogatás, technikai biztosítás alapjait
  3. Alapvető kémiai és vegyipari ismeretek
  4. Haderőnemek, fegyvernemek alapvető feladatai
  5. Tisztában van az ATP-45 értékelés elméleti alapjaival

  B vizsgarész: Szakharcászati ismeretek

  A vizsgázók a kidolgozáshoz szükséges szabályzatok, utasítások, segédletek és egyéb kiadványok felhasználásával Foglalkozási jegyet készítenek a véletlenszerűen kiválasztott témából. A foglalkozási jegyek kidolgozását követően a vizsgabizottság elnöke a véletlenszerűen kiválasztott feladatok alapján logikai sorrendbe állítja gyakorlati mozzanatokat és a vizsgázók az így meghatározott sorrendben kezdik meg feladataik végrehajtását. A feladatokat szakharcászati gyakorlat jelleggel kell lefolytatni. A vizsgarész során a vizsgázó a meghatározott foglalkozást – annak kijelölt részét – legalább 20 percen keresztül megszakítás nélkül, önállóan vezesse. A vizsgarészen az alábbi tanulási eredményekről kell számot adnia a vizsgázónak:

  1. Technikai eszköz, műszer ismerete 25%
  2. A részfeladatok kiosztásának képessége 15%
  3. Világos, pontos fogalmazás, utasítás, parancs adás 5%
  4. Végrehajtás minősége 40 % 5. Dokumentálás 10%
  5. Munka, baleset és környezetvédelmi rendszabályok 5%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékelése a komplex feladat megértésére, a folyamat átlátására, a kapcsolódó okmányolás tényleges végrehajtása alapján kerül értékelésre.

  „A” vizsgarész: Az eredmény meghatározása a szakmai beszélgetés értékelése alapján történik.

  • Technikai eszközök, műszerek rendeltetése 25%
  • Ismeri az ABV támogatás, technikai biztosítás alapjait 20%
  • Alapvető kémiai és vegyipari ismeretek 20%
  • Haderőnemek, fegyvernemek alapvető feladatai 15%
  • Tisztában van az ATP-45 értékelés elméleti alapjaival 20%

  „B” vizsgarész:

  • Technikai eszköz, műszer ismerete 25%
  • A részfeladatok kiosztásának képessége 15%
  • Világos, pontos fogalmazás, utasítás, parancs adás 5%
  • Végrehajtás minősége 40%
  • Dokumentálás 10%
  • Munka, baleset és környezetvédelmi rendszabályok 5%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu