Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315009
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) képzés munkaterülete:

  Az Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikus altiszt) elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat, közreműködik minden katonai feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és támogatásában. Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket. Helyi hálózatokat alakít ki, konfigurálja a hálózati elemeket, végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, valamint működteti azokat. Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemeltetési okmányait, dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar Honvédségben (MH) alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével. Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását, programösszetevők telepítését. Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel. Alkalmazza a MH-ban használt operációs rendszer alapfokú biztonsági funkcióit és konfigurálja azok beállításait. Betartja és betartatja a MH és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó szabályzókat.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Alap Altiszti Tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 526 óra
 • Maximális óraszám: 656 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. Az informatikai altiszt nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére is.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (informatikai altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Infokommunikációs (híradó) alap-és szaktevékenységek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az interaktív vizsgán a vizsgázónak 40 kérdésből álló tesztet kell megoldania számítógépen. A vizsga a szakirányú oktatás során elsajátított tanulási eredményeket méri.

  A vizsgatevékenység 40 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A kérdések típusai lehetnek:

  • feleletválasztós (egy vagy több jó megoldás),
  • egyszerűbb számításos (egy jó eredmény),
  • feleletalkotós
  • képek (kapcsolási rajzok, tömbvázlatok) közötti választásos
  • A tesztnek tartalmaznia kell két egyszerűbb számításos kérdést.

  A teszt témakörei és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámok az alábbiakban:

  • Informatikus alaptevékenységek 20 db
  • Informatikus szaktevékenységek 20 db
   Összesen 40 db

  Az írásbeli vizsga az alábbi tanulási eredmények mérésére szolgál:

  • Tisztában van az alapvető mérési módszerekkel (feszültség, áramerősség, ellenállás, impedancia, rezonancia és eredő ellenállás meghatározása).
  • Behatóan ismeri a számítógépes hálózatok elemeit azoknak konfigurálásának módszereit, működtetésének eljárásait.
  • Részletesen ismeri az alapvető irodatechnikai szoftvereket.
  • Komplexitásban ismeri a számítógép hardverelemeit és azoknak működését.
  • Felismeri, azonosítja a hardver elemeknél előforduló hibalehetőségeket.
  • Részletesen ismeri az informatikai eszközöket, alkatrészeket, fogyóanyagokat, és felhasználói szoftvereket.
  • Behatóan ismeri a számítógépes hálózatok elemeit azoknak konfigurálásának módszereit, működtetésének eljárásait.
  • Átfogóan ismeri a hálózat-felügyeleti szoftvereket és tevékenységeket.
  • Magabiztosan ismeri a HTML és a CSS web programozási nyelveket.
  • Alapszinten ismer legalább egy programozási nyelvet.
  • Behatóan ismeri az általa üzemeltetett informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos felhasználói követelményeket.
  • Részletesen ismeri az MH és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó szabályzókat.
  • Ismeri a katonai feladatok informatikai eszközökkel történő megszervezésének és támogatásának módszereit.
  • Átfogóan ismeri az informatikai projektek szakmai feladatait.
  • Ismeri a felhasználók informatikai támogatásához szükséges módszereket.
  • Részletesen ismeri az informatikai szakterület honvédelemre vonatkozó szabályozó- és üzemeltetési okmányait.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Informatikus alaptevékenységek: 50%
  • Informatikus szaktevékenységek: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Informatikai hálózat-építés és üzemeltetés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázónak a gyakorlati vizsgán a tananyagegységekből összeállított komplex gyakorlati feladatot kell megoldania melyet a vizsga megkezdése előtt véletlenszerűen választ ki.

  A vizsgázó megtervez egy hálózatot és összeállítja azt, a vizsgaszervező által megadott paraméterek alapján, szimulált vagy valós környezetben az általa megismert szimulációs eszköz (Packet Tracer) vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. Beállítja, konfigurálja a hálózati eszközöket, majd a felhasználók gépeit a megfelelő alhálózatba kapcsolja, kiosztja az IP címeket, elvégzi a biztonsági beállításokat. A vizsgázó egy egyszerű, weblapot kell elkészíteniük a vizsgázóknak. A weblap elkészítéséhez vázszerkezeti rajz (wireframe), forrásszövegek, képek és a formai kialakításra, illetve formázásra vonatkozó elváráslista áll a vizsgázók rendelkezésére. A HTML oldalnak tartalmaznia kell a témaköröknél megadott összes alapvető és szemantikai HTML-elemet. A formázásokat csatolt CSS fájl segítségével kell elvégezni.

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. A hálózat megtervezése, és összeállítása 20%
  2. Ip cím kiosztás kiszámítása 20%
  3. A kapcsolók, forgalomirányítók, végberendezések, szervergép konfigurálása 20%
  4. Biztonsági beállítások elvégzése 10%
  5. Egy weboldalhoz tartozó stíluslap elkészítése adott minta alapján 30%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc (felkészülési idő maximum 20 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu