Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315020
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radar üzemeltető altiszt) szaktechnikus olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a radarberendezésekhez rendelt különféle altiszti beosztások feladatainak maradéktalan ellátására, a radar háborús és békeidőszaki üzemeltetési tevékenységének végrehajtására, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a radarberendezés üzemeltetési szabályzatait (adott esetben angol nyelvűt is) és a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint képes a csoportos feladatvégzésre, főként a nagy munkafegyelmet és figyelmet igénylő manőverek során, mint a radar eszközök bontásatelepítése, különböző módokon történő mozgatása, szállítása, emelőgépek üzemeltetése alkalmával. Alkalmas a berendezések karbantartási munkálatai elvégzésére, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos tervezési-, szervezési-, és kiképzési feladatok végrehajtására. Képes a radarhoz kapcsolódó informatikai és gépészeti rendszerek üzemképességének, illetve folyamatos hadrafoghatóságának biztosítására, ellátja a berendezés rendszerfelügyeletét.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 714 óra
 • Maximális óraszám: 730 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A felkészített radar üzemeltető altisztre egyszerre jellemző a fegyelmezett, katonás gondolkodásmód, az alá- és fölérendeltséget jól tűrő, a csapatszellemet igénylő, bajtársias hozzáállás és ugyancsak elmondható róla, hogy több milliárdos radarberendezés üzemeltetői, karbantartói és felügyeleti feladatait látja el szigorú eljárásrend szerint. A légtér felügyeletének, az ország légi szuverenitásának szép és nemes feladata csak megbízható, tudását állandóan fejleszteni tudó és akaró katonaembereknek adható. A katonai pálya mellett elkötelezett, műszaki-technikai gondolkodású altisztek motivációja egy életre szól. Munkájuk során folyamatosan szemmel tarthatják a legfontosabb célt: a rádiólokációs információk megszerzését és azok központba juttatását. Ez olyan sikerélményt jelent, amely lehetővé teszi számukra a sokszor monotonnak tűnő 24 órás szolgálatellátást. A képzés során alkalmassá válnak arra, hogy civil területen is megállják helyüket hasonló munkaterületeken, vagyis ahol egy összetett rendszer felügyeletét, üzembiztonságát kell felügyelni, például erőművekben, villamos elosztó központokban, legyen az hagyományos felépítésű vagy számítógépes munkahely. Ahol fontos egy eljárásrend következetes betartása, a logikus gondolkodásmód és a hierarchiát és előírásokat szem elől nem vesztő, felelős magatartás követelményeinek egyszerre történő kielégítése, mely a rendszer folyamatos működését eredményezi. A radarüzemeltető altiszt ugyanakkor csoportban dolgozó katona, aki együttműködik társaival, így a közös feladatmegoldás öröme hatással van az egyén és családja életére is, melyből a munkáltató és ezen keresztül az egész társadalom profitál. A radarüzemeltető altiszt a tudásalapú katonai pálya szép példája. Az élethosszig tartó tanulás az, mely során újra és újra bizonyítani tudja rátermettségét.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (radarüzemeltető altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Radar üzemeltető elméleti alapok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Ismeri a készenlét fokozásának és fenntartásának rendszerét, az alegység készenlétének fokozását, a TERROR fokozatok tartalmát.
  • Tisztában van a legalapvetőbb rádiólokációs elvekkel és összefüggésekkel mind a primer, mind a szekunder radaroknál.
  • Ismeri egy tetszőlegesen kiválasztott hagyományos radareszköznél az alapvető működési üzemmódokat, a radar felépítését, harcászati-műszaki paramétereit. alapvető méréseket, beszabályozási és karbantartási feladatokat.
  • Ismeri a RAT-31 DL radar technikai kiszolgálásának rendszerét, az anyagigénylések folyamatát.
  • Ismeri a RAT-31 DL hálózati tápellátását, a dízel áramforrás-aggregátorok működési rendjét és az UPS üzemmódjait.
  • Ismeri a RAT-31 DL radar harcászati-műszaki paramétereit, a nyaláb formálás és pozicionálás megvalósítását.
  • Ismeri a RAT-31 DL radar általános felépítését, működését, kisugárzási rendjét, az adás és vétel útját, a jelfeldolgozás folyamatát és a radar LAN-hálózatait.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok 10%
  • Rádiólokáció alapjai 10%
  • Hagyományos radar működése 20%
  • 3D radar technikai kiszolgálása 10%
  • 3D radar hálózati tápellátása 10%
  • 3D radar harcászai-műszaki paraméterei 20%
  • 3D radar működése 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Radar üzemeltető gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Egy tetszőlegesen kiválasztott hagyományos radareszköznél végrehajtja:

  • A radar bekapcsolás előtti általános ellenőrzése, hálózati tápfeszültség kiadása, a radar bekapcsolása, előkészítése harci munkához, üzemmódjainak bemutatása, optimális üzemének meghatározása, rádiólokációs információk továbbítása, dokumentálási feladatok elvégzése.
  • A radar legjellemzőbb javítási, karbantartási feladatainak bemutatása.
  • Amennyiben mobil eszközről van szó, akkor a csoport (vizsgázók együtt) együttműködve hajt végre a lehetőségek függvényében egészében vagy részlegesen bontási-telepítési feladatokat.
  • Általában a radar már működik (kivéve, ha éppen karbantartása van), így bekapcsolás nélkül a működés ellenőrzése, üzemmódjainak, lehetőségeinek, vezérlés átadásátvételének bemutatása, a napi mentések végrehajtása, dokumentálása.
  • A CSSD alkalmazáson keresztül egy új Service Request készítése.
  • Egy tetszőleges karbantartási vagy javítási tevékenység kikeresése az IETM-ből, ennek fordítása, értelmezése.
  • Szekunder radar lehetőségeinek bemutatása, kódolt lekérdezés beállítása.
  • Légi helyzet felvétele, visszajátszása. Egy tetszőleges légi helyzet kiértékelése, elemzése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc (amiből a telepítés-bontási tevékenységre max. 180 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Kijelölt hagyományos radareszköz ismerete 10%;
  • Javítási (karbantartási) feladat elvégzés 10%;
  • Telepítés-bontási műveletek végrehajtása 20%;
  • 3D radar ismerete 10%;
  • CSSD ismerete 10%;
  • IETM ismerete 20%;
  • Szekunder radar kezelése 10%;
  • Légi helyzet elemzése 10%;

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu