Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315014
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés munkaterülete:

  Az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában elektronikai hadviselési (elektronikai megfigyelés, elektronikai zavarás) feladatokat végez. Az elektronikai megfigyelés és a más forrásból származó információk alapján elektronikai zavarási feladatot (programozás, valós zavarás) hajt végre. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elektronikai hadviselés elemeit. A felfedett adatokat beviszi az alkalmazott adatbázisokba. A meghatározott formában és tartalommal jelentést készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített elektronikai hadviselési és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: XI. Villamosipar és elektronika ágazati besorolásba tartozó szakképesítések,
  XII. Távközlés ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egé
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  A képzés megkezdéséhez a Magyar Honvédség Parancsnoksága, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki. A szakmai felelős eseti elbírálása (pl. motivációs beszélgetés, stb.) alapján az érettségi végzettségen felüli OKJ-s szakmai végzettségtől el lehet tekinteni.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 779 óra
 • Maximális óraszám: 865 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. A katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

  Az elektronikai hadviselés altiszt jól ismeri az elektromágneses spektrum napjainkra jellemző felhasználását, az abban alkalmazott polgári és nem-polgári elektronikai eszközöket és rendszereket. Jól ismer és alkalmaz különböző infokommunikációs eszközöket és szoftvereket, speciális adatbázisokat. Képes szóban és írásban jelentéseket tenni, azokat az elektronikai, az elektronikai hadviselés és infokommunikációs rendszerekre vonatkozó ismeretei alapján szakmailag alátámasztani. Az eszközökkel kapcsolatban képes a karbantartási és javítási tevékenység ütemezésére, az ezen tevékenységekkel kapcsolatos dokumentációk elkészítésére és vezetésére. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést, képes a személyi állomány vezetésére.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Elektronikai hadviselés altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Elektronikai hadviselés elméleti alapok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Ismeri a felderítéssel kapcsolatos alapfogalmakat, alapelveket.
  • Ismeri az infokommunikációs rendszerekkel kapcsolatos alapelveket, eljárásokat.
  • Tisztában van a távközlési és navigációs rendszerek felépítésével, működésével.
  • Ismeri az elektronikai hadviselés, a rádióelektronikai felderítés alapelveit, az eljárásokat, munkamódszereket.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Felderítési alapismeretek 10%
  • Infokommunikációs ismeretek 20%
  • Elektronikai hadviselés elmélete és gyakorlata 30%
  • Szakharcászati kiképzés /Elektronikai hadviselés szakharcászat/ 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Elektronikai hadviselés szaktechnikai eszköz kezelése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott feltételek alapján elvégzi

  • Az adott eszköz önálló üzembe helyezését;
  • Adatszerzési feladatot (beleértve a kommunikációs és nem-kommunikációs célú kisugárzások legfontosabb technikai paramétereinek meghatározását), vagy elektronikai zavarási feladatot hajt végre;
  • Az okmányokat vezeti;
  • A végrehajtott feladatok szóbeli bemutatását.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc, (ebből felkészülési idő 40 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Az eszköz üzembe helyezése 30%
  • Adatszerzési feladat (technikai paraméterek meghatározása), vagy elektronikai zavarási feladat 30%
  • Az okmányok vezetése 10%
  • A végrehajtott feladat szóbeli bemutatása 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu