Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315011
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) képzés munkaterülete:

  Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) olyan személy, aki kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre, beosztásba helyezésre a kijelölt alakulatnál. Képes az alakulat szervezésében a kiegészítő képzések végrehajtására. Az állami célú légiközlekedésben résztvevő légi járművekre (helikopter) vonatkozó szabályok betartása mellett, képzettségének megfelelően képes, a gépszemélyzet tagjaként, a Magyar Honvédség alakulatainál üzemeltetett repülőeszközökön (helikopter) helikopter fedélzeti altiszti beosztások ellátására. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 1031 11 04 Honvéd Altiszt,
  állami légijármű műszerész szakma,
  állami légijármű szerelő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek repülőműszaki vagy fedélzeti lövész beosztásban ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján. A képzés megkezdésének további feltétele az MH EK által kiállított, VI. rovat szerinti alkalmas repülőorvosi minősítés.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 570 óra
 • Maximális óraszám: 590 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. A Magyar Honvédség (MH) légierő fegyvernem jelenlegi és a jövőbeni folyamatos fejlesztése, a 21. századi katonai kihívásokat és feladatokat figyelembe véve zajlik. A haderőreform keretében, olyan új, a 21. század követelményeinek megfelelő színvonalú repülőeszközök kerültek és kerülnek beszerzésre az MH részére, amelyek megkövetelik a légijárművek üzemeltetőinek magas fokú képzettségét. A képzés lehetőséget biztosít az altiszteknek arra, hogy a képzés sikeres végrehajtását követően az MH legmodernebb - világszínvonalú - repülőeszközein teljesítsenek szolgálatot, hazai és nemzetközi környezetben egyaránt. A képzés lehetővé teszi a kialakított MH életpálya modell alapján, valamint biztosítja a személy számára a folyamatos tanulást, szakmai fejlődést és előrelépést a szakterületén. A katonai pálya - és ezen belül a légierő - a társadalmi érdeklődés középpontjában áll. A társadalmi megítélés szempontjából ezért kiemelkedően fontos, hogy a beosztáshoz köthető motivációk között szerepeljen a pályaválasztás, és a pályán maradás, melynek hátterében, az egyik legtöbbször megjelenő elem, a csoportban (gépszemélyzetben) történő feladatmegoldás, a bajtársiasság öröme áll, mely hatással van az egyén és családja életére is.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Helikopter fedélzeti altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Helikopter üzemeltetési alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, és rajzos feladatokból kerül összeállításra és minden modulból tartalmaz 2-3 kérdést. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  A tervezett fedélzeti beosztásához szükséges mértékben:

  • Ismeri a helikopterre vonatkozó típusismereteket, az üzemeltetésükre vonatkozó előírásokat.
  • Ismeri a gyakorlati aerodinamikai, légitájékozódási, meteorológiai ismereteket, amelyek a repülést befolyásolják.
  • Ismeri mindazon szabályzó okmányok, rendeletek törvények, utasítások tartalmát, amelyek az állami célú légiközlekedésben résztvevő légijárművekre vonatkoznak.
  • Ismeri a repülések közben előforduló vészhelyzetek alkalmával történő ténykedések szabályait a gépszemélyzet tagjaként.
  • Ismeri a helikopter fegyverrendszereinek alkalmazási elveit, harceljárásokat.
  • Ismeri a fedélzeten történő rádióforgalmazás szabályait.
  • Ismeri a gépszemélyzet tagjaként, a szervezetnél (alakulatnál) rendszeresített helikopteren a beosztásában, képesítésének megfelelő feladatokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • a helikopter szerkezeti sajátosságai, főbb adatai, 25%
  • rendszerek, berendezések adatai, működésük, vészhelyzeti eljárások 25%
  • fegyverrendszerek felépítése, működése, alkalmazási elvei, harcialkalmazás elvei, harceljárások, 25%
  • ejtőernyő, mentőeszköz ismeretek, szimulátor berendezés 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 70%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Légi üzemeltetés és földi előkészítés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a tervezett beosztásának szükséges mértékben a repülőeszközön és berendezésein végrehajtott üzemeltetési, ellenőrzési, karbantartási feladatok végrehajtása és azok dokumentálása.
  A vizsgázó szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal a végrehajtott feladatokról, valamint a kapcsolódó biztonsági előírásokról majd bemutatja a gyakorlati végrehajtást.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc, (ebből 30 perc a felkészülési idő)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • a helikopter szerkezeti sajátosságai, főbb adatai, maximálisan megengedett üzemeltetési viszonyai, üzemeltetési korlátozásai, kiszolgálási változatai. 25%
  • gépátvétel rendje, ellenőrzés szempontjai, gépátvétel, fülke ismeret 25%
  • rendszerek, berendezések üzemeltetése, rendszerek, berendezések ellenőrzése, rendszerek, berendezések üzemeltetése különleges esetekben, 25%
  • helikopter fegyverrendszereinek alkalmazási elvei, harcialkalmazás elvei, harceljárások, súlypontbeállítás, terhelés 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 70 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu