Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315007
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés munkaterülete:

  A kisalegység vezető, csoportparancsnok olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 02143006 Népi kézműves (Nemezkészítő),
  7.2.2.2 A 7.2.2.1 pontban fel nem sorolt egyéb felsőfokú ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egé
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 450 óra
 • Maximális óraszám: 650 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kisalegység vezető, csoportparancsnoki felkészítés alkalmassá teszi a képesítéssel rendelkezőket a beosztott/alárendelt alkalmazottakat motiválni, róluk felelősséggel gondoskodni. Napi munkavégzés során egyértelmű feladatot szabni, különböző munkákat és folyamatokat vezetni, irányítani. A honvédelmi ágazatot ismerő csoportvezetőként alkalmasak a honvédelmi nevelés, a honvédelem, mint nemzeti ügy megismertetésében, honvédelmi tárgyú vagy célú oktatás, képzés támogatására.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Alap Altiszti Tanfolyam) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kisalegység vezetői alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex, 50 kérdéses feladatsort/feladatlapot (elektronikus vagy papír alapon készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Ismeri a Magyar Honvédség (MH) szervezeti felépítését és a katonai szervezetek jellemzőit.
  • Ismeri a kiképzési foglalkozások tervezését, az átadandó tananyagot, segédleteket, azok tervezését, a hozzá kapcsolható módszertani lehetőségeket.
  • Ismeri Szolgálati-, az Alaki Szabályzatban és az Öltözködési utasításban meghatározottakat.
  • Ismeri az MH-ban rendszeresített egyéni- és kollektív hadfelszerelést, valamint logisztikai támogatási feladatokat.
  • Érti a katonai rendfokozatokhoz és beosztásokhoz rendelt jogokat és kötelességeket.
  • Ismeri a térképészeti alapfogalmakat, jeleket, egyszerűbb szerkesztési és álláspont meghatározási műveletek végrehajtásának előírásait.
  • Megérti a katonai vezetési módszerek, eljárások és eljárásrendek szükségességét, valamint jelentőségét.
  • Ismeri az állományra vonatkozó harc-, és békevezetési felkészítést, valamint a háborús és békeidőszaki tevékenységeket.
  • Behatóan ismeri a katonákkal szemben megfogalmazott állampolgári és kormányzati elvárásokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatlaphoz rendelt javításiértékelési útmutató alapján történik

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex vezetői gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenyég kettő részből áll:

  A. vizsgarész: Foglalkozás, részfoglalkozás tartása (módszertani felkészültség bemutatása).
  A vizsgázó egy véletlenszerűen kiválasztott témában részfoglalkoztatást tervez meg. A részfoglalkozás megtervezése során elkészíti a Foglalkozási jegyet, amennyiben szükséges anyagigényt ír, összegyűjti a foglalkozás során használt segédeszközöket, ellenőrzi használhatóságukat.

  B. vizsgarész: Parancsnoki munka bemutatása (komplex harcvezetési mozzanat bemutatása). A megtervezett foglalkozás és az elkészített Foglalkozási jegy alapján levezeti a gyakorlati foglalkozást, használja a bemutató és segédeszközöket.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 2 X 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Megjelenés (egyéni ápoltság, egyenruha viselet);
  2. Felszerelés (teljesség, hadrafoghatóság, alkalmazás ismeret);
  3. Érthetőség (magabiztosság, megfelelő hang, megértették azt, amit mondott);
  4. Magabiztosság/Határozottság;
  5. Fegyelmezettség (az általános katonai elvárásoknak megfelelő);
  6. Következetesség;
  7. Követelménytámasztás;
  8. Precízitás (a végrehajtásra és az eredményre igényes és körültekintő);
  9. Motiváció (motivált és motivál);
  10. Példamutatás;
  11. Ellenőrzés (feladat előtt, közben folyamatosan, és a befejezés alakalmával);
  12. Csapatmunka;
  13. Elméleti tudás (pontos, hiánytalan, szakmai, meggyőző);
  14. Elméleti tudás gyakorlati alkalmazása;
  15. Vezetés és irányítás (folyamatos, egyértelmű, szintjének megfelelő, illeszkedik a parancsnoki láncba);
  16. Oktatási eszközök használata.

  A) vizsgarész: 50%
  B) vizsgarész: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu