Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315003
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés célja a Magyar Honvédség lövész alegységei számára olyan a lövészraj béke- és harcvezetésére képes parancsnok felkészítése, aki a tanfolyam elvégzését követően képes alegységük - a szakasz, század keretein belül - napi életének, kiképzésének, valamint harcvezetésének tervezésére, szervezésre és irányítására. Az alegységük harcát támogató és harckiszolgáló rendszereket, illetve a szakalegységeket és azok képességeit, azokkal az együttműködés lehetőségeit és követelményeit ismeri és alkalmazza. Olyan katonai vezető, aki a rábízott alegység katonáit motiválja, róluk minden oldalúan gondoskodik, őket példamutatással neveli és vezeti. A napi élet, a kiképzés, illetve az alaprendeltetésből adódó feladataik feltételeiről gondoskodik. Emellett az alegység rendszeresített fegyverzeti és haditechnikai eszközeit, illetve azok egyéni és kötelékben való alkalmazását ismeri, szervezi, vezeti, illetve a katonákat azok alkalmazására felkészíti. Képes a parancs értelmezésére, végrehajtására, valamint saját szintjének megfelelő parancs kiadására és általános katonai foglalkozás/részfoglalkozás levezetésére.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 587 óra
 • Maximális óraszám: 664 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. A lövész kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Lövész altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Lövész elméleti alapok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Ismeri az alegységek harc- és tűzvezetésével kapcsolatos alapvető feladatokat.
  • Ismeri a rendszersített lövész eszközök rendeltetését, felépítését, működését.
  • Ismeri a harctevékenységek fajtáit, a harc megvívásának alapelveit.
  • Ismeri a szakterületre vonatkozó előírásokat.
  • Elméleti ismeretekkel rendelkezik a lövész szakkiképzés főbb követelményeiről

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

  Értékelési szempontok

  • Alegységek harc- és tűzvezetésével kapcsolatos alapvető feladatok 20%
  • A rendszersített lövész eszközök rendeltetése, felépítése, működése 20%
  • A harctevékenységek fajtái, megvívásuk alapelvei 20%
  • A szakterületre vonatkozó előírások 20%
  • A lövész szakkiképzés főbb követelményei 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Lövész szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az első lövész altiszti beosztáshoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat hajt végre. A vizsga megkezdése előtt véletlenszerűen kiválasztja a végrehajtandó feladatot, melyet szóban és gyakorlatban ismertet.

  • a lövész rajban rendszeresített fegyverzeti, híradó, harcjármű technikai anyagok kezelése, felkészítése, karbantartása
  • a lövész raj harcának előkészítése, elhatározás meghozatala, harcparancs kiadása, adott harcászati mozzanat végrehajtása parancsnoki szerepkörben

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Általános elméleti ismeretek megléte 40%,
  • Technikai ismeretek a gyakorlatban 15%;
  • Parancsnoki munka 30%;
  • Biztonsági rendszabályok 5%;
  • Kiképzés módszertan alkalmazása 10%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu