Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315021
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) képzés munkaterülete:

  Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt), olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a műveleti terveknek és technikai leírásoknak megfelelően telepíteni, álcázni és harci munkát végezni a rendszeresített haditechnikai eszközével. Felderíti, kategorizálja és elvégzi a légi támadóeszközök azonosítását. Elöljárói parancsra éles légvédelmi rakétát indít. Folyamatosan képezi magát, illetve kis-, fegyvernemi és szakalegysége katonáit elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történő részvétellel, foglalkozások levezetésével. Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi rakéta harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 578 óra
 • Maximális óraszám: 713 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. A légvédelmi rakéta kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Légvédelmi rakéta altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Légvédelmi rakéta elméleti alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Ismeri a kis-, fegyvernemi és szakalegysége harcát.
  • Tisztában van a nemzeti és szövetségesi más haderőnemek, fegyvernemek és szakcsapatok alegységeinek eljárásaival.
  • Tisztában van az általános híradó és kommunikációs eszközök kezelésével, rádióforgalmazási szabályokkal.
  • Ismeri az ágazatra jellemző fegyverzetet és haditechnikai eszközöket.
  • Tudja a munka, tűz és környezetvédelmi előírásokat.
  • Tisztában van a légi helyzetnek megfelelő légvédelmi (aktív, passzív) tevékenységekkel.
  • Ismeri a légvédelmi rakéta oltalmazás során meghatározott légvédelmi szakharcászati szabályokat.
  • Tisztában van a lőelméleti szabályokkal.
  • Ismeri a légvédelmi rakéta-technikai eszközök jellemzőit és alkalmazási szabályait.
  • Ismeri a kezelésére bízott harci-technikai eszközök technikai kiszolgálására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat.
  • Tisztában van a légvédelmi rakéta kötelékek harc- és tűzvezetési pontjain alapvető szakharcászati és nyilvántartási feladatokkal.
  • Ismeri a NATO/EU/nemzeti minősített adatokat, információkat továbbító eszközöket.
  • Ismeri a különböző légi járműveket, eszközöket és képes az azonosításukra, felderítésükre.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Légvédelmi rakéta típusismeret: 40%
  • Szakharcászat: 40%
  • Lőelmélet: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Légvédelmi komplex gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a technikai eszközön és berendezésein ellenőrzési, karbantartási feladatokat és azok dokumentálását hajtja végre. Az Magyar Honvédségben (MH) alkalmazott légvédelmi rakétatechnikai eszközök biztonságos telepítése, bontása, álcázása, üzemeltetése, harci munka (parancsok, jelentések), szimulátor használata, célfelismerő használatával.

  A vizsgázó szóban ismerteti a végrehajtott feladatokat, valamint a kapcsolódó biztonsági előírásokat.

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Az MH rendszeresített légvédelmi rakétatechnikai eszközök biztonságos kezelése, telepítése, bontása, álcázása, üzemeltetése, integráció: 40%
   • Légvédelmi rakéta komplexumok és rakéták
   • Felderítő és vezetési eszközök
   • MISTRAL-2 légvédelmi rakétakomplexum típusismeret
   • SA-6 (KUB) légvédelmi rakétakomplexum típusismeret
  • SAMOC rendszer típusismeret A légvédelmi alegység harctevékenysége: 30%
   • Az alkalmazott NATO rövidítések gyakorlati alkalmazása
   • A légvédelmi rakéta üteg híradásának megszervezése
   • A légvédelmi rakéta üteg harc- és tűzvezetése; centralizált-, decentralizált vezetés. ACO felvétele, SSTO, SSREP továbbítása
   • Légvédelmi rakéta üteg (alegység) harcrendi elemei, ezek helyével szemben támasztott követelmények
   • Harcrend fogalma, a légvédelmi rakéta ütegek által kialakított harcrendek típusai
   • Légvédelmi rakéta üteg mozgása (MOVEMENT MESSAGE), a harcrend elfoglalása
   • Légvédelmi rakéta üteg harcbiztosítása
   • Légvédelmi rakéta üteg technikai biztosítása
   • Légvédelmi rakéta üteg (alegység) harctevékenysége
   • Objektumok oltalmazásának sajátosságai
  • Légvédelmi szimulációs programok használata: 10%
   • A MARCUS és MARS szimulációs rendszerek alkalmazása
   • A célfelismerő rendszer alkalmazása
  • Az ATLAS szimulátor alkalmazása Célfelismerő használata: 20%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu