Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315023
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik rendész pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére. Képesek békében és különleges jogrend kihirdetését követően (rendkívüli állapotban, szükségállapotban), hazai és műveleti területen egyaránt a rábízott alegység harckiképzésének, harcának, harctámogatásának, napi tevékenységének szervezésére és vezetésére, az alegység haditechnikai eszközei és anyagai alkalmazható állapotban tartására, rendész és komendáns szakfeladatok ellátásra. Legfontosabb feladati közé tartozik a személyi állomány elhelyezési körleteinek biztosítása, szállítmányok, személyek kísérése, a katonai rend-fegyelem fenntartása és ellenőrzése.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Alap Altiszti Tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki. Érvényes legalább „B” kategóriájú gépjármű vezetői engedély.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 525 óra
 • Maximális óraszám: 564 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A katonai rendész, komendáns kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas, hanem képes csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére konfliktushelyzetek felismerésére és azok szakszerű kezelésére. Emellett képes az önálló feladat - és probléma megoldására, hiszen munkáját a kiscsoportos vagy önálló tevékenység jellemzi. Feladatának végrehajtása során a jogszabályok ismerete és azok alkalmazásának készsége, valamint az előírt és íratlan szabályok követése kiemelkedő fontosságú. Határozott és következetes fellépés és feladat végrehajtás jellemzi bármilyen tevékenységét, kiemelten a személy és objektumvédelem, szállítmánykísérés területén.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Katonai rendész, komendáns altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Katonai Rendész elméleti alapok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Tisztában van a személy és gépjármű ellenőrzés módszereivel, előírásaival és annak végrehajtási lehetőségeivel.
  • Ismeri a rábízott személyi állomány vezetésére, irányítására vonatkozó speciális katonai előírásokat.
  • Ismeri a személyi szabadságot korlátozó és személyi szabadságot nem korlátozó intézkedéseket.
  • Tisztába van az előállítás, feljelentés, figyelmeztetés jogszabályi hátterével és alkalmazhatóságának különbségeivel.
  • Tisztába van a meghatározott eljárásrendekkel, azokat képes alkalmazni.
  • Ismeri a szakfeladatok ellátásához szükséges jogszabályok, szabályzók, intézkedések pontjait.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Álltalános katonai ismeretek 25%
  • Őrszolgálati ismeretek 5%
  • Forgalomszabályzási ismeretek 5%
  • Katonai Rendész Járőr ismeretek 30%
  • Értékszállítás biztosítási ismeretek 5%
  • Biztosító rendész szolgálat ismeretek 15%
  • Béketámogatói ismeretek 15%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Békeműveleti feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó egy komplex gyakorlati feladatot hajt végre melynek során parancsot ad, irányítja a beosztott állomány munkáját és önállóan hajt végre a helyzetnek megfelelő szituációs gyakorlatot. A vizsga során három részfeladatot hajt végre a vizsgázó, melyek a következők:

  A. vizsgarész: Ellenőrző Áteresztő Pont üzemeltetése ellenőrzési, feladatok végrehajtása, kialakult helyzetek kezelése.

  • EÁP-ba bevont segítő állomány eligazítása, feladatszabása.
  • EÁP építéséhez szükséges szervezési feladatok, műszaki ismeretek.
  • Az előírt eljárásrendek alkalmazása.
  • A bevont segítő (EÁP szolgálati személyek) állomány irányítása.
  • Jelentési rend alkalmazása, híradó eszközök kezelése (szabályos hírváltás).
  • Alkalmazkodás a végrehajtás folyamán kialakult szituációkhoz.

  B. vizsgarész: Békeműveleti lőgyakorlat végrehajtása.

  • Fegyverkezelés készsége.
  • Lőgyakorlat eredménye (fokozott figyelemmel a vétlen célokra).

  C. vizsgarész: Katonai Rendész Járőr intézkedés végrehajtása.

  • Intézkedéstaktikai eljárásrend végrehajtása (személy – és gépjármű átvizsgálás).
  • Igazoltatás végrehajtása.
  • Szabályzatismeret.
  • Határozottság, fellépés és következetesség.

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  A vizsgarész 55%

  • Állomány eligazítása, feladatszabása.
  • Szervezési feladatok, műszaki ismeretek ismerete
  • Az előírt eljárásrendek alkalmazása.
  • A bevont segítő (EÁP szolgálati személyek) állomány irányítása.
  • Jelentési rend alkalmazása, híradó eszközök kezelése (szabályos hírváltás).
  • Alkalmazkodás a végrehajtás folyamán kialakult szituációkhoz.

  B vizsgarész 10%

  • Fegyverkezelés készsége.
  • Lőgyakorlat eredménye (fokozott figyelemmel a vétlen célokra).

  C vizsgarész 35%

  • Intézkedéstaktikai eljárásrend végrehajtása (személy – és gépjármű átvizsgálás).
  • Igazoltatás végrehajtása.
  • Szabályzatismeret.
  • Határozottság, fellépés és következetesség.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A. vizsgarész: 20 perc
  B. vizsgarész: 20 perc
  C. vizsgarész: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A. vizsgarész: 55%
  B. vizsgarész: 10%
  C. vizsgarész: 35%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu