Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315006
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés munkaterülete:

  Az Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik az élelmezési pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni. Képes az élelmezési ellátás megszervezésére, annak végrehajtására az elöljárói utasítások alapján. Képes az élelmezési szakanyagok átvételére, szabályszerű tárolására, a készletek megőrzésére, megóvására és okmányok alapján történő kiadására. Az élelmezési-raktár beosztott állományának vezetésére, irányítására, a kapott feladatok továbbadására.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 462 óra
 • Maximális óraszám: 544 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pálya felértékelődésének lehetünk tanúi. A katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is megjelenjenek. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt), nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére. A katonai képzésből adódóan megfelelő erkölcsi tartással, szilárd jellemmel és önfegyelemmel, valamint megfelelő követelménytámasztással rendelkezik, mind önmagával, mind környezetével szemben. Jó a kapcsolatteremtő képessége, hiszen nap mint nap több ember társaságában látja el feladatát, csoportokkal foglalkozik, személyes problémákat kezel ezért alkalmas akár törzsmunka végzésére is. Átlagosnál jobb a fizikai és a pszichikai terhelhetősége a kiképzési feladatok során megszerzett képességekből adódóan. Az ellátó altiszt képes alkalmazni az írott és az íratlan szabályokban foglaltakat, szervezni, vezetni a csoportok tevékenységét. Törekszik feladatinak maradéktalan teljesítésére, az alegység anyagainak kezelésével, felhasználásával kapcsolatos utasítások betartására az anyaggazdálkodás irányítására, a személyi állomány ellátásával összefüggő feladatok végrehajtására, ellenőrzésére. Vezeti az egység szintű szakanyag raktárakat, az anyag- és készletgazdálkodási-, valamint az eszközök és anyagok nyilvántartásait. Feladatellátása során képes az ellátó, kiszolgáló, raj-(szakasz)- parancsnok feladatainak maradéktalan ellátására, az alegység szakmai és napi tevékenységének megszervezésére és irányítására, a rendszeresített szaktechnikai eszközök kezelésére.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Élelmezési ellátó altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmezési ellátás alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Tisztában van az élelmezési ellátás rendszerével, a tevékenységek egymásra épülésével.
  • Ismeri a szakterületre vonatkozó előírásokat.
  • Ismeri az árukezelés rendszerét.
  • Elméleti ismeretekkel rendelkezik a szaktechnikai eszközökről.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Ellátási rendszer ismerete 25%
  • Szabályzók ismerete 40%
  • Árukezelési ismeretek 25%
  • Szaktechnikai eszközök ismerete 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmezési ellátás

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenyég kettő részből áll:

  A. vizsgarész: Elméleti felkészültség, szabályismeret

  A vizsgázó szóbeli szakmai beszélgetést folytat a következő támákról:

  • Az élelmezési ellátás alapvető folyamatai. (Élelmezési ellátás alapvető folyamatairól)
  • Ismeri az okmányok kitöltését, vezetését. (okmányok kitöltéséről, azok vezetéséről)
  • Megérti a gazdálkodási folyamatokat. (Gazdálkodási folyamatokról)
  • Tisztában van a szakterületi tervezés alapjaival. (Élelmezési ellátás tervezéséről)

  B. vizsgarész: Az élelmezési ellátás komplex megszervezése

  A vizsgázó egy századnyi erő egy hetes gyakorlata során az élelmezési ellátás biztosítását hajtja végre. Feladata az előkészítés, a végrehajtás és a visszatelepülés során az étkeztetés megszervezése a személyi állomány részére, az ehhez kapcsolódó igények felmérése, rendelések előkészítése és a kapcsolódó okmányok elkészítése a logisztikai elektronikus rendszer (vagy papír alapú nyomtatványok) alkalmazásával.

  A vizsgázó feladatai:

  • Az étlap elkészítése.
  • Az alapanyag igények számvetése, az ehhez tartozó megrendelők összeállítása.
  • Technikai eszköz igény összeállítása.
  • Ellátó pont telepítése.
  • Étkeztetés megszervezése, étkezési rend kialakítása.
  • Árurendelés, utánpótlás szervezés, továbbá az alapanyag tárolás kialakítása.
  • Anyagkiadás, elszámoltatás, ellenőrzés végrehajtása.
  • A gyakorlat zárásával és az eredeti alaphelyzet visszaállításával kapcsolatos feladatok végzése.

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékelése a komplex feladat megértése, a folyamat átlátása, a kapcsolódó okmányolás tényleges végrehajtása alapján kerül értékelésre.

  Az „A” vizsgarész estén az eredmény meghatározása a szakmai beszélgetés értékelése alapján történik.

  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Alapvető folyamatok ismerete 30 %
  • Okmányolás ismerete 30%
  • Gazdálkodási feladatok ismerete 25%
  • Tervezési alapok ismerete 15%

  A „B” vizsgarész estén az eredmény meghatározása a vizsga során elkészített dokumentumok, anyagigények és szükségleti tervek értékelése alapján történik.

  • Az étlap elkészítése. 10%
  • Az alapanyag igények számvetése, az ehhez tartozó megrendelők összeállítása. 20%
  • Technikai eszköz igény összeállítása. 10%
  • Ellátó pont telepítése. 10 %
  • Étkeztetés megszervezése, étkezési rend kialakítása. 10%
  • Árurendelés, utánpótlás szervezés, továbbá az alapanyag tárolás kialakítása. 20%
  • Anyagkiadás, elszámoltatás, ellenőrzés végrehajtása. 10%
  • A gyakorlat zárásával és az eredeti alaphelyzet visszaállításával kapcsolatos feladatok végzése. 10%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

  „ A” vizsgarész: 30 perc (ebből felkészülési idő 20 perc)
  „ B” vizsgarész: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  „ A” vizsgarész: 50%
  „ B” vizsgarész: 50%

  . A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu