Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315013
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető) szakállományú katonák üzemeltetik azokat a földi telepítésű rádió kommunikációs, rádió navigációs, rádiólokációs és fénytechnikai eszközöket, amelyek a katonai repülőtereken a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) légiirányítását, biztonságos le-, és felszállását szolgálják. A repülőtéren telepített eszközök folyamatos üzemét egyidőben több különböző munkakör/beosztás ellátásával lehet biztosítani. A szakállományú katona ügyeleti szolgálatai ellátása során felügyeli, vezérli a repülőtér repülésbiztosító rendszereinek működését, azok állapotjelzéseit és távvezérlését biztosító szoftverfelügyeleti berendezések segítségével, a repülésirányító szolgálat utasításai alapján. Intézkedik az egyes berendezések meghibásodása esetén azok azonnali javításáról és rendszerbe történő visszaállításáról. A megfelelő szakállományú specializációk és üzemeltetési tapasztalatok megszerzésével az alábbi további tevékenységeket végzik a katonák. A szerviz-raj szolgálatot ellátó katona a repülőtéren telepített berendezések üzemzavara esetén az állomások helyszínén meghatározza a hibaeseményt, hibabehatárolást és kisebb szintű javítást végez, az elvégzett műszaki tevékenységet az előírásoknak megfelelően dokumentálja. Adott típusú rádió-, rádiónavigációs, illetve lokátor állomás üzembentartó technikusa időszakos műszaki kiszolgálás keretében diagnosztikai ellenőrzéseket, konfigurációs adatmentéseket, a pillanatnyi működési állapot szenzoradatainak kiértékelését végzi el a berendezés kezelőszoftverének segítségével, az adott típusú eszköz műszaki gyártói előírásai alapján. A Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altisztek a Magyar Honvédség repülőcsapatainál, illetve a Magyar Honvédség alakulatainál, légiforgalmi irányító rádiórendszerek kiszolgálásához teljesítenek szolgálatot.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egé
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 855 óra
 • Maximális óraszám: 950 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A polgári repülésben és a katonai repülésben egyaránt, a repülőtereken telepített rádió kommunikációs, rádió navigációs, rádiólokációs és fénytechnikai eszközök a civil nemzetközi repülési szervezet (ICAO) előírásainak vannak megfeleltetve. Mindemellett, a katonai repülőtér és annak feladatrendszere sajátos eszközöket és a berendezésektől speciális működési jellemzőket is megkövetelnek. A polgári és a katonai repülőtereken telepített repülésbiztosító eszközök elhelyezése, működtetése, távfelügyelete, vagyis távvezérlése és állapotjelzése hasonlóképpen valósul meg, így a munkakörök, illetve beosztások közötti átjárhatóság a szükséges továbbképzésekkel a munkáltatók szakmai elbírálása, illetve döntése alapján biztosítható. A Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altisztek a Magyar Honvédség repülőcsapatainál Szolnokon, Pápán, Kecskeméten, illetve a Magyar Honvédség alakulatainál, légiforgalmi irányító rádiórendszerek kiszolgálásához Székesfehérváron és Veszprémben teljesítenek szolgálatot.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Földi Repülésbiztosító Rendszer Üzemeltető altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Repülésbiztosító alapismeretek, alapfogalmak

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztásos, feleletkiegészítéses feladatokat. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Ismeri a villamos-elektronikai, rádió- és mikrohullámú alapfogalmakat;
  • Tisztában van a rádiónavigációs és rádiólokációs alapfogalmakkal;
  • Ismeri a repülőtéri eszközök működésére, telepítésére vonatkozó nemzetközi szabványokat;
  • Ismeri a repülések biztosításának, a légiforgalom irányításának alapelveit, feladatait, szolgálatait.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Villamos-elektronikai, rádió- és mikrohullámú alapfogalmak 30%
  • Rádiónavigációs és rádiólokációs alapfogalmak 30%
  • A repülőtéri eszközök működésére, telepítésére vonatkozó nemzetközi szabványok 20%
  • A repülések biztosításának, a légiforgalom irányításának alapelvei, feladatai, szolgálatai 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység során a vizsgázó a repülésbiztosító rendszerek üzemeltetéshez (üzembehelyezés és működés ellenőrzés), üzembentartásához (időszakos célellenőrzés) kapcsolódó gyakorlati vizsgatevékenységet végez. A műszaki tevékenységet napi, heti, vagy havi ellenőrzés végrehajtásának keretében végzi el a vizsgázó, melynek során szóban ismerteti a végrehajtott feladatokat, valamint a kapcsolódó biztonsági előírásokat.

  A vizsga előkészítése során a vizsgafeladatokat és azok leírásait úgy kell összeállítani, hogy azok alkalmasak legyenek az alábbi feladatok végrehajtására:

  • A vizsgafeladatban meghatározottak alapján a vizsgázó ki tudja választani a szükséges műszaki dokumentumokat, eszközöket, blokkvázlatokat, szemléltető ábrákat;
  • Tudja ismertetni, az adott típusú repülésbiztosító eszköz rendeltetését, felépítését, működését egyszerűsített blokkvázlat alapján;
  • Képes legyen ismertetni a vizsgafeladatban meghatározott műszaki tevékenység során betartandó általános és speciális biztonsági rendszabályokat;
  • Egyszerűsített ellenőrzési tevékenységi tervet, vagy célellenőrzési-mérési tervet tudjon készíteni a kapott feladattól függően;
  • Be tudja mutatni és ismertetni az eszköz üzembehelyezését és működés ellenőrzését, vagy a vizsgafeladatban meghatározott időszakos célellenőrzést. El tudja magyarázni a kezelőszervek, ellenőrző eszközök használatát, képes legyen értelmezni a működési paramétereket, állapotjelzéseket és a lehetséges hibajelzéseket;
  • Képes legyen minősíteni az eszközt az elvégzett ellenőrzési eredmények és a vonatkozó előírások alapján;
  • Végre tudja hajtani az elvégzett műszaki tevékenység dokumentálását, majd ismertetni a dokumentálás rendjét, annak lényeges kritériumait.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Műszaki dokumentáció, szükséges eszközök kiválasztása 5%
  • A kijelölt eszköz, rendszer általános ismertetése 20%,
  • Ellenőrzési tevékenységi terv, vagy a célellenőrzési terv felépítettsége 10%
  • Biztonsági rendszabályok ismerete, betartása, betartatása 10 %;
  • A végrehajtás, a magyarázat és a minősítés szakszerűsége 50 %;
  • A dokumentálás pontossága 5%;

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu