Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315002
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) olyan személy, aki a képzés befelezését követően jártasság szintjén képessé válik a műszaki altiszti szolgálattal, lefolyási renddel összefüggő normák vállalására és érvényesítésére. A felkészített szakemberek képesek a Magyar Honvédség műszaki csapatai részéről jelentkező kisalegység-parancsnoki (rajparancsnok-helyettes, rajparancsnok vagy azzal azonos szintű) beosztások ellátására. Képesek békében és békétől eltérő időszak körülményei között egyaránt a rábízott alegység harckiképzésének, harcának, harctámogatásának, napi tevékenységének szervezésére és vezetésére, az alegység haditechnikai eszközei és anyagai alkalmazható állapotban tartására.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 460 óra
 • Maximális óraszám: 501 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A katonai műszaki szakterület egy olyan több lábon álló komplex szakma mely a gépkezelőtől a műszaki munkálatokat vezető mérnökig bezárólag önálló munkavégzésre fogható szakember-gárdát jelent. A szakirányultság attól függően változhat, hogy az illető milyen műszaki területen (útépítő, karbantartó, mentesítő stb.) dolgozott a Magyar Honvédség kötelékében. A műszaki kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére. Nagy tapasztalattal bíró kisalegység-parancsnokok több éves rutinja nagy hasznukra lehet műszaki munkálatok tervezésében, szervezésében és kivitelezésében.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Műszaki altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Műszaki ismeretek alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Tisztában van a Magyar Honvédség műszaki technika eszközrendszerével, a tevékenységek egymásra épülésével.
  • Ismeri a szakterületre vonatkozó előírásokat.
  • Ismeri a kezelésére bízott műszaki-technikai eszközök technikai kiszolgálására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat.
  • Elméleti ismeretekkel rendelkezik a szaktechnikai eszközökről.
  • Ismeri a műszaki csapatok szakharcászati előírásait, tisztában van a műszaki támogatás feladataival.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Műszaki szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenyég kettő részből áll:

  A. vizsgarész: Elméleti ismeretek, műszaki szakmai ismeretek alapjai

  A vizsgázó szóbeli szakmai beszélgetést folytat a következő támákról:

  • Műszaki támogatás
  • Műszaki felderítés
  • Erődítés-álcázás
  • Robbantás
  • Műszaki zárás
  • Átkelés
  • Vízellátás, víztisztítás
  • Műszaki mentés

  B. vizsgarész: Műszaki szakharcászati ismeretek

  A vizsgázók a Projektfeladat „B” vizsgarészéhez a felsorolt tanulási eredményekből összeállított, a szóbeli szakmai beszélgetés és gyakorlati bemutatás lefolytatásához szükséges leírásokból a vizsga tárgyát véletlenszerűen választják ki. A vizsgafeladat kiválasztása után elkészíti a Foglalkozási jegyet mely alapján megtartja a vizsgafoglalkozást. A vizsgafeladatok kiválasztását követően a szakmai vizsgabizottság elnöke logikai sorrendbe állítja a feladatokat és a sorrendnek megfelelően kezdik meg a vizsgázók a feladatukat. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Műszaki támogatás
  • Műszaki felderítés
  • Erődítés-álcázás
  • Robbantás
  • Műszaki zárás
  • Átkelés
  • Vízellátás, víztisztítás
  • Műszaki mentés
  • Műszaki szaktechnikai ismeretek

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az „A” vizsgarész estén az eredmény meghatározása a szakmai beszélgetés értékelése alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Technikai eszközök, műszerek ismerete 30%
  • Okmányolás ismerete 30%
  • Műszaki szakállomány feladatainak ismerete 25%
  • - Szakharcászati ismeretek 15%

  A „B” vizsgarész estén az eredmény meghatározása a vizsga során elkészített Foglalkozási jegy formai és tartalmi értékelése, valamint foglalkozás felépítése és szakszerűsége alapján történik. A „B” vizsgarész értékelésére a vizsgaközpont önálló értékelési lapot dolgoz ki a mért tanulási eredmények alapján.

  Értékelési szempontok:

  1. Megjelenés (egyéni ápoltság, egyenruha viselet);
  2. Felszerelés (teljesség, hadrafoghatóság, alkalmazás ismeret);
  3. Érthetőség (magabiztosság, megfelelő hang, megértették azt, amit mondott);
  4. Magabiztosság/Határozottság;
  5. Fegyelmezettség (az általános katonai elvárásoknak megfelelő);
  6. Következetesség;
  7. Követelménytámasztás;
  8. Precízitás (a végrehajtásra és az eredményre igényes és körültekintő);
  9. Motiváció (motivált és motivál);
  10. Példamutatás;
  11. Ellenőrzés (feladat előtt, közben folyamatosan, és a befejezés alakalmával);
  12. Csapatmunka;
  13. Elméleti tudás (pontos, hiánytalan, szakmai, meggyőző);
  14. Elméleti tudás gyakorlati alkalmazása;
  15. Vezetés és irányítás (folyamatos, egyértelmű, szintjének megfelelő, illeszkedik a parancsnoki láncba);
  16. 16. Oktatási eszközök használata.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

  „ A” vizsgarész: 50 perc (ebből felkészülési idő 30 perc)
  „ B” vizsgarész: 80 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  „A” vizsgarész: 50 %
  „B” vizsgarész: 50 %

  . A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu