Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315017
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) képzés munkaterülete:

  A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik közlekedési és szállító altiszti beosztások ellátására, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki. Rendelkezik legalább „B” kategóriás gépjármű vezetői engedéllyel.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 380 óra
 • Maximális óraszám: 420 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között megtalálható mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. Az közlekedési és szállító kisalegység-parancsnok nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére. A kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) felkészítés alkalmassá teszi a képesítéssel rendelkezőket a beosztott/alárendelt alkalmazottakat motiválni, róluk felelősséggel gondoskodni. Napi munkavégzés során egyértelmű feladatot szabni, különböző munkákat és folyamatokat vezetni, irányítani. A honvédelmi ágazatot ismerő csoportvezetőként alkalmasak a honvédelmi nevelés, a honvédelem, mint nemzeti ügy megismertetésében, honvédelmi tárgyú vagy célú oktatás, képzés támogatására. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Közlekedési és szállító altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Közlekedési-szállítmányozási alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex, 50 kérdéses feladatsort/feladatlapot (elektronikus vagy papír alapon készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Általános szabályismeret 20%
  • Szaktechnikai ismeretek 30%
  • Dokumentum ismeret és dokumentum kezelés 30%
  • Speciális szakharcászati ismeretek 20%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a feladatlaphoz rendelt javításiértékelési útmutató alapján történik melyeket a vizsgaközpont készít el az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Általános szabályismeret 20%
  • Szaktechnikai ismeretek 30%
  • Dokumentum ismeret és dokumentum kezelés 30%
  • Speciális szakharcászati ismeretek 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Speciális szállítmányozási, szaktechnikai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat végrehajtása során a vizsgázó közlekedési szaktechnikai eszközök üzemeltetésével, karbantartásával, javításával kapcsolatos ismeretek alkalmazásával komplex gyakorlati feladatot kell megoldani. A vizsgázó a véletlenszerűen kiválasztott feladatot bemutatja és szóbeli beszélgetést folytat a vizsgáztatóval a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó szabályzók által előírtakról.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Szaktechnikai eszközök üzemeltetése 50%
  • Szaktechnikai eszközök karbantartása és javítása 40%
  • Szabályismeret és dokumentum kezelés 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu